HomeРазноеДіалог вимоги до мовлення: Вимоги до мовлення — Діалог — 6-10 реплік

Діалог вимоги до мовлення: Вимоги до мовлення — Діалог — 6-10 реплік

ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ — Уроки розвитку мовлення — Підручник Українська мова 9 клас — В.В. Заболотний

Підручник Українська мова 9 клас — В.В. Заболотний — Генеза 2017 рік


Уроки розвитку мовлення

Тема 3. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ

ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

Змістовність

Потрібно підпорядковувати висловлення заздалегідь визначеним темі й основній думці

Точність

Слова потрібно використовувати відповідно до їхнього значення. Речення слід будувати так, щоб найточніше передати зміст висловлювання

Послідовність

Думки слід викладати чітко й послідовно

Логічність

Думки треба викладати логічно

Доречність

Слід враховувати ситуацію спілкування, гармонійно поєднувати слова, речення

Правильність

Потрібно правильно добирати, вимовляти й писати слова; правильно будувати речення і розставляти розділові знаки

Виразність

Треба добирати слова та будувати речення так, щоб якнайкраще передати думку

Багатство

Потрібно вживати різноманітні слова й речення, не повторювати тих самих слів

489. І. Прочитайте газетну статтю. Визначте стиль мовлення тексту. Чи зацікавила вас ця інформація?

МЕГАКНИЖКА «UKRAINE. THE BEST»

Однією з найвизначніших подій на Львівському форумі видавців у 2016 році, безперечно, стала презентація велетенської (об’ємної й інформаційно насиченої) мегакнижки «Ukraine. The Best». Це видання позиціюють як нову енциклопедію вітчизняної культури, як насичену мозаїку із чудових облич і прекрасних подій, що визначають цю сферу людської діяльності.

Особи й події, люди й долі, цифри й факти, об’єднані під обкладинкою «Ukraine. The Best», справді важливі, знакові в різних художніх виявах.

Загалом, понад 120 серйозних культурних персон — від легендарних майстрів до молодих і завзятих лідерів гостросучасної культурної території — нарешті зустрілися. Мирно, дружно, безконфліктно. Ліна Костенко і Дмитро Шуров, Іван Марчук і Джамала, Валентин Сильвестров і Марія Бурмака, Святослав Вакарчук і Владислав Єрко, Оксана Забужко й Анатолій Криволап, Ада Роговцева й Іван Малкович…

Очі розбігаються, а серце радіє: як добре, що всі ми тут сьогодні зібралися.

Робота над виданням загалом тривала близько трьох років. Тобто від імпульсу цікавого задуму (об’єднати найкращих із найкращих в одній актуальній артенциклопедії) — аж до фінішної прямої, яка передбачає, образно кажучи, тактильні відчуття та запах друкарської фарби.

Тим часом друковане видання — лише частина «Ukraine. The Best». Оскільки супутниками книжки є Інтернет-портал, інші медійні проекти.

За зовнішньою формою, за візуальним виконанням — це просунутий Захід, актуальна Європа. А ось в авторських текстах, що розкривають художні світи наших культурних героїв, безперечно, прозирає особлива українська інтелектуальна чуттєвість, неприхована небайдужість авторів до своїх персонажів. Слід підкреслити, що артенциклопедія найкращих із найкращих в українській культурі — це авторська версія творчого колективу «Ukraine. The Best». І в цьому випадку тексти народжували, мабуть, видатні культурні пера країни дня нинішнього — мистецтвознавці, критики, журналісти. Тобто автори, які не лише «спостерігачі» тих чи інших культурних процесів, а часто й безпосередні учасники самих процесів.

Нове видання — це якісний винахідливий видавничий експеримент. Спроба «синтезу» різних напрямів-форматів, об’єднаних під однією обкладинкою, — «Ukraine. The Best» (3 газети «Дзеркало тижня»).

II. Уявіть, що ви брали участь у презентації книжки «Ukraine. The Best». Сформулюйте за текстом статті 5-6 запитань. Використовуючи ці запитання, складіть і запишіть діалог (12-14 реплік) за змістом прочитаного.

Конспект уроку розвитку зв’язного мовлення «Діалог. Складання діалогів»

9 клас Дата: _________

Урок № 43

Тема.  Діалог. Складання  діалогів.

Мета: повторити й поглибити одержані в попередніх класах знання учнів про діалог; вчити дітей оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діалоги (офіційно й неофіційні розмов) з урахуванням мети й адресата мовлення, використовувати стимулюючі та реагуючі репліки, а також формули мовленнєвого етикету тощо; виховувати у школярів розуміння етикетних норм, моральної поведінки під час спілкування та повагу співрозмовника.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення з елементами засвоєння навиків та умінь.

Обладнання: підручник, картки, картинки, пам’ятка «Як вести діалог і дотримуватися вимог спілкування».

Епіграф  уроку:         «Скажи  мені  що-небудь, щоб  я  тебе побачив»

                                                                                               Сократ

                                                        Хід  уроку

I.  Мотивація  мовленнєвої   діяльності.

1.        Вступне  слово  вчителя.

Відомий  український  педагог  Василь  Олександрович Сухомлинський  писав: «Мова – це  віконця, через  які  людина  бачить  світ». Вдумайтесь  в  ці  слова. Від  того,  як  ви  володієте  мовою, залежить  ваше  духовне  багатство.

«Багата мова – багатий  духовний  світ, розвинуте  почуття   краси слова – висока  моральна  культура.

Убозтво  слова  — це  убозтво  думки, а  убозтво  думки  веде  до  моральної, інтелектуальної , емоційної, естетичної  товстошкірості».

Отже, кожна  людина  повинна  прагнути  оволодіти  скарбами  рідної  мови,  її  літературними  нормами, щоб  власне  мовлення  стало  досконалим,  зрозумілим,  думки  висловлювалися,  логічно,  ясно,  виразно  і  різноманітно.  Чи  можете  ви  сказати  зараз,  що  володієте  зразковим  мовленням?  На  жаль, ні.

2.      Оголошення  теми  і  мети  уроку.

    Тож, тема  нашого  уроку:  «Діалог. Складання  діалогів».  Сьогодні  на  уроці  ми  будемо  формувати  та  удосконалювати  мовленнєво – комунікативні  вміння,  складати  і  розігрувати  діалоги, використовуючи  мовленнєвий  етикет, виховувати  повагу  до  співрозмовника.

     Зараз ви  відкриєте  свої  зошити  і  запишете  число, тему  та  епіграф  нашого  уроку.

     Епіграфом  нашого  уроку  є  вислів  Сократа: «Скажи  мені

 що – небудь, щоб я  тебе  побачив».  У  кінці  уроку  ми  розтлумачимо  цей  вислів.

II. Актуалізація  опорних  знань  учнів.

1. Бесіда.

  1)Які  види  мовленнєвої  діяльності  ви  знаєте?(Відповіді  учнів).

— Аудіювання  (слухання  і  розуміння).

—  Читання (сприйняття  тексту  й  активна  переробка  інформації).

—  Говоріння, письмо (пов’язані  з  усною  і  писемною  формою).

2) Що  таке  монолог?( Відповіді учнів).

Монолог – це висловлювання однієї особи.

III. Вивчення нового матеріалу.

1.        Робота з підручником.

—           Діти,  відкрийте,  будь  ласка,  підручники,  знайдіть § 7 , прочитайте,  що  таке  діалог,  репліка,  полілог  та  дискусія .

2.      Беcіда.

1)       Що  називається  діалогом? (Відповіді  учнів)

Діалог – (від  грецької  dialogos – розмова,  бесіда) – розмова  двох осіб.  Він  складається  з  реплік  (запитань  і  відповідей  або  повідомлення).

2)     А що  таке  репліка? (Відповіді  учнів).

Репліка-це  кожне  окреме  висловлювання  учасників  діалогу.

3)      Що  таке  полілог?  (Відповіді  учнів).

Полілог – це різновид діалогу, у я кому беруть участь кілька осіб.

4)     Що  таке дискусія? (Відповіді  учнів).

Дискусія – це широке публічне обговорення якогось питання, щодо якого сперечаються, висловлюють часом протилежні погляди на предмет обговорення.

5)       Які  розділові  знаки  вживаються  при  діалогах?  (Відповіді  учнів).

3.      Виконання  вправ.

      Вправа  63.

      Завдання:  записи  графічно  діалог  на  дошці.  (Перевірка  вправи).

—           Людина   у  повсякденному  житті  потрапляє  в  різні  мовленнєві  ситуації,  користуються  кількома  видами  діалогів:  побутовим,  навчальним,  художнім, діловим  та іншими. Сьогодні  ми детальніше ознайомимось з побутовим та діловим діалогом.

4.      Робота  із  випереджувальним  завданням.

—           Мікрогрупи  отримали  випереджувальне  завдання:  знайти  й  пояснити  нам  види  діалогів: зокрема  побутовий  та  діловий. (Відповіді  учнів).

Побутовий  діалог  являє  собою  неофіційну  розмову,  яку   використовують  у  повсякденному    спілкуванні  в  невимушених  обставинах, під  час  щоденних бесід  удома, у  школі, на роботі  тощо.  Йому  притаманні  такі  риси:  незапланованість,  різноманітність  обговорюваних  тем  (особисті,  соціальні,  політичні),  використання   відповідних  мовних   засобів;  часті  відхилення  від  теми; відсутність,  як  правило,  цільових  настанов  і   необхідності  прийняття  рішення;  самопрезентація   особистості;  розмовний  стиль  мовлення.

(Відеоролик: побутовий  діалог).

   Діловий  діалог  являє  собою  акт   прямої  взаємної  комунікації  в  офіційно – діловий  сфері.  Офіційна  розмова  має  такі  особливості: диференційований  підхід  до  предмета  обговорення;  швидкість  реагування  на   висловлювання  співрозмовника;  критична  оцінка  думок  пропозицій  і  заперечень  співрозмовника;  відчуття  відповідальності  у  вирішенні  обговорюваної  в  бесіди  проблеми. (З  посібника).

  (Відеоролик:  діловий  діалог).

5.       Робота  з  пам’яткою.

—           Які   є  вимоги  до  офіційної  і  неофіційної  розмов?  Зараз  ми  ознайомимось  із  пам’яткою   «Як  вести  діалог  і  дотримуватися  вимог  спілкування?» (Пам’ятка    висить  на  дошці,  роздрукована  на  кожну  парту).

6.      Бесіда.

1)       У  які  мовленнєві  ситуації  ви  потрапляєте  найчастіше? 

2)      Яку  розмову  вести  легше: офіційно  чи  неофіційну?  Чому?

—           Як  відомо, перед  складанням  діалогу  необхідно  уявити  ситуацію  спілкування.  Що  треба  взяти  до  уваги  перед  тим,  як  вступити  в  спілкування? (Відповіді учнів).

—           Хто  спілкується? :

а) батьки  з  дітьми;

б) друзі;

в) учитель  і  учень;

г) керівник  і  підлеглий.

 ( Учитель вивішує  на  дошку  картинки до  кожної  ситуації  спілкування).

—           Яка  мета  спілкування? (Пазли на дошці).

а) Повідомити  щось.

б) З’ясувати  якесь  питання.

в) Вплинути  на  когось,  спонукати  щось  зробити.

—  Зорієнтувавшись  у  ситуації  спілкування,   кожен  співрозмовник  має  спланувати  своє  висловлювання.  Що  для  цього  треба  продумати?  (Відповіді  учнів).

 (Тема,  основну  думку,  форму  та  стиль  висловлювання).

—           Залежно  від  провідної  функції,  яку   виконує  той  чи  інший  діалог,  які  розрізняють  види  діалогів? (Відповіді  учнів).

 (Діалог – розпитування,  діалог – до мовлення,  діалог – обмін  враженнями  (думки), діалог – обговорення (дискусія).

IV. Узагальнення систематизації знань.

1.        Складання діалогів.

—            Зараз декілька мікрогруп отримують картки із ситуативними завданнями на запропоновані теми. Складуть діалоги, а потім ми разом перевіримо, чи дотрималися учасники вимог спілкування.

(Три мікрогрупи отримують картки із завданнями:

а) Скласти монолог на тему : «Чи щаслива я людина?»

б) Скласти полілог на тему : «Що ви приймаєте: одномовність,  двомовність чи багатомовність?»

в) Розіграти діалог між дев`ятикласником та його першою вчителькою (висловити вдячність за мудрі поради).

 (На кожній парті знаходиться пам`ятка «Як вести діалог і дотримуватися вимог спілкування?» та етикетні формули).

2.      Ситуативні завдання.( Робота з класом).

а)  Уявіть ситуацію: ви йшли вулицею, і раптом хтось вас покликав: «Гей ти!», як ви до цього поставитесь?

б) Уявіть ситуацію: під час прогулянки містом вам довелося звернутися до незнайомої людини. Яким буде ваше звертання, якщо це перехожий, підліток, продавець?

в) До вас звернулися з проханням дати диск  з новим відеофільмом. Ви не можете цього зробити без дозволу батьків. Сформулюйте відмову.

   ( Перевірка діалогів, обговорення, оцінювання учнів).

3.      Аукціон.

—           Прислів’я, приказки, народні усмішки, скоромовки, казки багаті на використання діалогів. А скільки знаємо пісень-діалогів!

Завдання: записати і назвати якнайбільше таких пісень.

V. Закріплення  знань.

1. Прокоментувати відеоролик.

2. Прослухати гумореску П. Глазового «Кухлик», назвати недоліки, допущенні в діалозі.

«Кухлик»

Дід приїхав із села, ходить по столиці.

Має гроші – не мина жодної крамниці.

Попросив він:

—           Покажіть кухлик той, що з краю. –

—           Продавщиця:

Что? Чего? Я нє панімаю.

— Кухлик, люба,покажіть, той, що з боку смужка.

— Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка. –

Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:

На Вкраїні живете й не знаєте мови. –

Продавщиця теж була гостра та бідова.

-У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова. –

І сказав їй мудрий дід:

Цим пишатися не слід,

Бо якраз така біда в моєї корови:

Має, бідна, язика і не знає мови.

 

— Сьогодні ми маємо нагоду ще раз повернутися до одного із видів мовленнєвої діяльності – говоріння, а саме, до діалогу, його різновидів; вчилися складати й розігрувати діалоги, виконувати ситуаційні завдання. Важливо, щоб кожен учень володів мовленнєвим етикетом, тобто способом ведення розмови, манерою говорити, умінням слухати і розповідати.

— Тож ви згодні з думкою Сократа? (Відповідь учнів).

 

VI. Рекфлексія  уроку.

1.        Бесіда

1)       Що на уроці було для вас цікавим?

2)     А що було новим?

—           У нас на уроці присутня журналістка. Надамо їй слово.

2.      Журналістичне інтерв’ю

1)       Що таке діалог?

2)     Які  різновиди діалогу ви знаєте?

3)     Що таке дискусія?

4)     Які ви знаєте етикетні формули?

—           Дякую, бачу учні засвоїли тему сьогоднішнього уроку.

 

VII. Домашнє завдання.

1.        Скласти й записати діалог(12-14 реплік) на тему:     « Для чого потрібен Інтернет?»

2.       Скласти діалог на тему: « Мій вибір після закінчення 9 класу». (Між директором школи та учнем).

Вимоги до оцінювання діалогічного мовлення

Рівень навчальних досягнень учня (учениці) Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
І рівень – початковий Учень (учениця) з допомогою вчителя може відповісти на запитання, співрозмовника після деяких пауз, але не вміє дібрати репліку, щоб підтримати розмову, не вживає етикетної лексики.
Учень (учениця) може відповісти на репліку співрозмовника (запитання, спонукання), але не вміє самостійно дібрати репліку, щоб підтримати розмову; не вживає етикетну лексику, наявні фонетичні й лексичні помилки.
Учень (учениця) може відповісти на репліку співрозмовника (запитання, спонукання), але вживає після нагадування, етикетну лексику, але не вміє знайти відповідну репліку, щоб ініціювати чи підтримати розмову; наявні фонетичні, лексичні й граматичні помилки; обсяг діалогу нижче норми.
  Учень (учениця) може відповісти на репліку співрозмовника й вжити з допомогою вчителя свою репліку для ініціювання (продовження) розмови; вживає етикетну лексику після нагадування вчителя, дотримується правил поведінки в розмові; однак припускається багатьох фонетичних, лексичних і граматичних помилок під час побудови висловлювань.
ІІ рівень – середній Учень (учениця) може не відповісти на репліку співрозмовника й ужити свої репліки для ініціювання (продовження) розмови з опорою на допоміжні матеріали; вживає етикетну лексику й дотримується правил поведінки в розмові; однак у доборі слів, побудові речень­реплік припускається помилок, є відхилення від теми розмови.
  Учень (учениця) вживає етикетну лексику, слова­звертання, може відповісти на репліку співрозмовника, вживає після деяких пауз свої репліки для ініціювання (продовження) розмови, але вони односкладні; у доборі слів, побудові речень­реплік припускається лексичних і граматичних помилок.
  Учень (учениця) вміє розпочати й підтримати діалог, вживає етикетну лексику, дотримується правил поведінки, в цілому правильно добирає речення­репліки, хоча й припускається мовних помилок; деякі репліки не пов’язані зі змістом, з репліками співрозмовника. Обсяг діалогу наближається до норми.
ІІІ рівень – достатній Учень (учениця) вміє ініціювати і підтримати діалог, вживає етикетну лексику, дотримується правил поведінки, в цілому правильно добирає слова і будує речення­репліки, хоча й припускається окремих помилок; є деякі відхилення від теми розмови.
ІІІ рівень – достатній Учень (учениця) вміє ініціювати і підтримувати діалог, вживає етикетну лексику, дотримується правил поведінки, в основному правильно добирає слова і будує речення­репліки, дотримується теми, хоч і допускає деякі граматичні помилки, вдається до окремих категоричних тверджень (ні, неправильно, не треба). Обсяг діалогу відповідає нормі.
  Учень (учениця) вміє ініціювати і підтримати діалог з орієнтацією на співрозмовника, вживає етикетну лексику, дотримується правил поведінки, висловлює свою точку зору без зайвої категоричності (мені здається, я думаю), але не вміє толерантно (у разі незгоди) відповісти йому; припускається окремих (до трьох) мовних похибок.
ІV рівень – високий Учень (учениця) вміє відповідно до етикетних норм ініціювати і підтримати діалог, толерантно висловити свою точку зору, але недостатньо толерантно (у разі незгоди) вміє відповісти співрозмовнику, припускається окремих (1­2) мовних похибок.
  Учень (учениця) вміє відповідно до етикетних норм ініціювати й підтримати діалог, висловити свою точку зору; виявляє вміння з цікавістю вислухати співрозмовника і висловити схвальне ставлення до його слів або толерантно (у разі незгоди) відповісти йому; може припускатися 1­2 мовних похибок, які сам й виправляє. Обсяг діалогу відповідає нормі.

Мова — втілення думки — Проект, діалог, інтерв’ю, 8 реплік

загрузка…

Пропонуємо вашій увазі готовий проект — текст у формі діалогу (інтерв’ю), де за допомогою 8-10 реплік викладені міркування на тему: «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський)». 

Мова — втілення думки

На уроці

У восьмому класі йшов урок української мови.

— Діти, як ви розумієте висловлювання поета Максима Рильського «Мова — втілення думки»? – запитав учитель.

— Про що ми думаємо, про те й говоримо! – впевнено відповів учень з третьої парти.

— Добре, – нібито погодився з ним учитель, — але хіба ми завжди говоримо про те, що думаємо?

Кілька секунд у класі панувала повна тиша. Незабаром підняла руку для відповіді учениця з першої парти. Вчитель відразу звернув на неї увагу та надав слово.

— На мою думку, поет мав на увазі, що за допомогою мови ми обмінюємося думками та почуттями. Якщо людина вільно розмовляє чистою, красивою мовою, то, напевно, і думки її такі самі.

Обличчя вчителя осяяла привітна посмішка.

— Або навпаки, так?

Деякий час учениця коливалася над відповіддю. Але, поміркувавши, вона все ж погодилася з учителем.

— Так. Мудрій людині, чиї помисли чисті та красиві, зазвичай притаманна гарна, співуча, мелодійна рідна мова.

— Саме це мав на увазі поет, – сказав учитель.

Потім він подивився в книгу та звернувся до всього класу:

— Діти, повністю висловлювання Максима Рильського звучить наступним чином: «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова».

А тепер уявіть, що вас запросили для участі в популярній радіо- чи телепередачі. При цьому у вас беруть інтерв’ю, яке слід подати у вигляді діалогу. Наведемо приклад виконання вказаного завдання.

Інтерв’ю для радіо- чи телепередачі

— Чи згодні Ви з висловлюванням поета Максима Рильського «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова»? – запитав журналіст.

— Частково погоджуюсь.

— Обґрунтуйте свою позицію, будь ласка.

— Серед нас є люди, які багаті на думку, але бідні на слова.

— Це Ви на когось натякаєте?

— Ні, я кажу взагалі. Багатство думок людини залежить від її розуму, а рівень володіння мовою залежить від навчання. Інакше кажучи, людина народжується багатою або бідною на думку, а мову вчить усе життя.

— Але усі розумні люди, котрих я знаю, доволі красномовні у спілкуванні, тобто мають багатий словниковий запас.

— Це так, бо людей, що не вміють добре говорити, не вважають розумними.

— Зрозуміло, дякую за відповіді.

— До побачення!

Перегляньте також:

Мова — найважливіший засіб спілкування

Лагідне слово — ключ до серця

Твір «Мова — душа народу»

Короткий твір, есе, речення про українську мову

Твір «Рідна мова — найбільше багатство»

Твір на тему «Культура мовлення»

Мова — найважливіший засіб спілкування — Діалог, проект

загрузка…

Перегляньте готовий проект — текст у формі діалогу (інтерв’ю), де за допомогою 8-10 реплік викладені міркування на тему: «Мова — найважливіший засіб спілкування». 

Мова — найважливіший засіб спілкування

У восьмикласників тривав урок української мови.

— Діти, чому мову вважають найважливішим засобом спілкування? – запитав учитель. — Поясніть свою думку, будь ласка.

— За допомогою мови ми обмінюємося інформацією! – впевнено відповів учень з третьої парти.

— Добре, – нібито погодився з ним учитель, — але хіба людство не винайшло й інші засоби спілкування?

— Винайшли, – хором відповіли учні.

— Мені потрібна аргументована відповідь однієї людини, – зазначив учитель.

Незабаром підняла руку відмінниця з першої парти. Вчитель відразу звернув на неї увагу та надав слово.

— Окрім мови, існують і інші засоби спілкування: жести, азбука Морзе, різні сигнали, релігійні символи, державна символіка, дорожні знаки тощо.

Обличчя вчителя осяяла привітна посмішка.

— Молодець! – схвалив її відповідь він. – Але чому мова — найважливіший засіб спілкування?

Деякий час учениця розмірковувала над відповіддю.

— Тільки мова має необмежене застосування та загальнонародне поширення. Вона може передавати будь-яку інформацію. Інші засоби спілкування так чи інакше пов’язані з мовою, – нарешті пояснила вона.

— Це обґрунтована, вичерпна відповідь – задоволеним тоном сказав учитель. — Мені сподобалося, як ти підготувалася до уроку. Сідай, дванадцять.

Дивіться також:

«Мова — втілення думки» за висловлюванням М. Рильського

Лагідне слово — ключ до серця

Твір «Рідна мова — найбільше багатство»

Короткий твір, есе, речення про українську мову

Твір «Мова — душа народу»

Твір на тему «Культура мовлення»

Примеров фразовых глаголов Выезжайте, Въезжайте, Ищите, Пройдите и Установите

Вы собираетесь сменить место жительства: решили переехать в новую квартиру или дом, переезжаете в другой город или страну. В системе английских фразовых глаголов есть немало примеров для описания процесса переезда.

Таблица 1.

Если вы собрались покинуть постоянное место жительства, то вы выезжаете из него — выезжаете.Вы также съезжаете, к примеру, если поссорились со своей второй половинкой и съезжаете от него или нее.

Выезжать — выезжать, съезжать, выселяться

Ей пришлось съехать, потому что домовладелец решил продать квартиру.

Наоборот, вселяясь в новое место жительства, вы въезжайте.

Переезд — въезжать, вселяться

Наконец, они переехали в новый дом после пожара.

Однако, перед тем как вселиться в новое жилице, нужно его себе подыскать — ищите. Вообще, когда вы что-то себе ищите, використовуйте фразовый глагол ищите.

Ищите — искать, подыскивать, присматривать

Хотя мы уже полгода ищем новую квартиру, но пока не нашли ничего подходящего.

Подыскивая себе жилье, вы изучаете и перебираете множество вариантов.Пройдите — тщательно изучать что-либо, перебирать варианты. Этот глагол вполне подойдет для просмотра объявлений.

Пройти — изучать, просматривать

Мы просмотрели десятки объявлений.

Подыскав жилье, вы начинаете его обустраивать — настраивать — перед переездом.

Настроить — обустраивать, оборудовать

Когда вы планируете закончить обустройство коттеджа?

Как обычно, не все из наших фразовых глаголов ограничиваются только заданными значениями.Так, может употребляться в своем прямом значении.

Перейти — 1. Проходить, проезжать через … 2. Преодолевать

  • Оказавшись там, пройдите через ворота, и вы увидите учебный корпус.
  • Она должна была пройти программу повышения квалификации.

Создание — установить

  • Я настрою это приложение на вашем компьютере позже.

.

Spotlight 9, Workbook, 7b — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

Играть Аудио


1) Сколько людей получают травмы каждый год из-за того, что у них не работает пожарная сигнализация?
А. 3
В. 7000
С. 90

2) Большинство пожаров вызывается…
A. неисправными пожарными извещателями.
В. свечи.
С. сигареты.

3) Где лучше всего поставить пожарную сигнализацию?
А. ванная
В. прихожая
С. кухня

4) Для предотвращения возгорания на кухне необходимо…
A.варить на слабом огне.
В. не покидать кухню во время готовки.
С. убедитесь, что устройства не намокают.

5) Что советует нам делать пожарный при подготовке к пожару?
A. Сохраняйте спокойствие.
В. Держите в доме лишний комплект ключей.
С. Составьте организованный план побега.

1) Сколько людей получают травмы каждый год из-за того, что их пожарная сигнализация не работает? — Сколько людей получают травмы каждый год из-за того, что не работает их пожарная сигнализация?
А.3
В. 7000
(ОТВЕТ) С. 90

2) Большинство пожаров вызываются… — Большинство пожаров вызываются…
A. неисправной пожарной сигнализацией. — неисправной пожарной сигнализацией.
(ОТВЕТ) В. свечи. — свечами.
С. сигареты. — сигаретами.

3) Где лучше всего поставить пожарную сигнализацию? — В каком месте лучше всего установить пожарную сигнализацию?
А. Санузел — ванная
(ОТВЕТ) В. коридор — коридор
С. кухня — кухня

4) Чтобы предотвратить пожар на кухне, вы должны… — чтобы предотвратить пожар на кухне, вы должны…
A.варить на слабом огне. — готовить на низком огне.
В. не покидать кухню во время готовки. — не покидать кухню во время готовки.
(ОТВЕТ) С. убедитесь, что устройства не намокают. — убедитесь, что на приборах нет влаги.

5) Что советует нам делать пожарный при подготовке к пожару? — Что пожарный советует для подготовки к пожару?
A. Сохраняйте спокойствие. — Практиковать спокойствие.
В. Держите в доме лишний комплект ключей. — Иметь запасной набор ключей от дома.
(ОТВЕТ) С. Составьте организованный план побега. — Иметь план организованного выхода из дома.

ТЕКСТ АУДИО

Опрашивающий: Каждый год многие дома и люди гибнут в пожарах. Брайан Смитерс, пожарный из местной пожарной команды, расскажет вам о пожарной безопасности в доме. — Каждый год пожары уничтожают много домов и уносят много жизней. Со мной Брайан Смитерс, пожарник из местной пожарной бригады, чтобы рассказать вам о пожарной безопасности в доме.

Пожарный: Всем привет. Прежде чем мы начнем говорить о пожарной безопасности, я хотел бы сообщить вам несколько важных фактов. Люди, у которых нет… — сигнализации в доме, в два раза чаще погибают в результате пожара. Девяносто человек умирают каждый год из-за того, что батарея в их — будильнике отсутствует или разряжена. Каждые три дня кто-то умирает от пожара, вызванного сигаретой, а семь тысяч пожаров являются результатом неисправных электроприборов. Большинство пожаров в доме вызвано свечами и неисправными электроприборами. — Здравствуйте, все. Перед тем, как мы начнем обсуждать пожарную безопасность, я бы хотел сообщить вам важные факты. У людей, которые в домах нет сигнализации, реагирующей на задымление, имеют в два раза больше вероятностинуть в пожаре. Каждый год погибают 90 человек, потому что батарея в их сигнализации либо отсутствует, либо уже разряжена. Каждые три дня кто-то пожаровает от огня, вызванного сигаретой, и семь тысяч пожаров являются результатом неисправных электроприборов. Большинство пожаров в доме возникает из-за свечей и неисправных электроприборов.

Опрашивающий: Это так? Что люди могут сделать, чтобы предотвратить пожар в доме? — Это так? Что же людям делать, чтобы предотвратить пожары?

Пожарный: Что ж, есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Самое главное, чтобы в вашем доме была пожарная сигнализация. Его следует размещать в коридорах посередине потолка. Не кладите его на кухню или в ванную, потому что из-за пара от приготовления пищи и горячей воды будильник может сработать без надобности.Также очень важно проверять батареи раз в неделю и заменять их каждый год. Никогда не оставляйте будильник без батареек. — Вы можете сделать довольно много. Самая главное — иметь пожарную сигнализацию дома. Ее следует разместить в коридоре в центре потолка. Избегайте размещения ее на кухне или в ванной, потому что пар от готовки и горячей воды может вызвать ненужное срабатывание сигнализации. Также очень важно проверять у сигнализации батареи раз в неделю и каждый год их менять.Вам нельзя оставлять сигнализацию без батарейки.

Опрашивающий: Это хороший совет. Что еще люди должны знать? — Это хороший совет. Что-то еще следует знать людям?

Пожарный: Очень важно соблюдать осторожность при приготовлении пищи, так как большинство пожаров возникает на кухне. Снимите сковороды с плиты или уменьшите огонь, если вам нужно ненадолго покинуть кухню. Кроме того, держите все полотенца и бумагу подальше от плиты. После того, как вы закончите готовить, еще раз проверьте плиту.Наконец, держите все электроприборы подальше от воды. — Важно быть осторожным во время готовки еды. Убирайте сковороду с плиты или выключайте электричество, если вы покидаете кухню на некоторое время. Также держите подальше от тарелки все полотенца и бумагу. Перепроверяйте плиту, когда вы заканчиваете приготовление еды. Наконец, держите все электроприборы подальше от воды.

Опрашивающий: Что делать людям в случае пожара? — Что следует делать людям в случае пожара?

Пожарный: Главное — сохранять спокойствие.Если вспыхнет пожар, постарайтесь оставаться на низком уровне там, где воздух чистый. Чтобы подготовиться к пожару, вам следует сделать определенные вещи. В каждой семье должен быть план выхода на случай пожара и часто его практиковать. Убедитесь, что все выходы из дома свободны, и храните ключи где-нибудь, где каждый сможет их найти. Выйдя на улицу, позвоните в пожарную службу и убедитесь, что никто не вернется внутрь. — Самое главное — спокойствие. Если разражается пожар, старайтесь находиться ближе к полу, где воздух чище.Есть вещи которые вам надо делать, чтобы подготовиться к пожару. Каждая семья должна иметь план выхода из дома на случай пожара и часто его тренироваться (покидать дом). Убедитесь в том, что все выходы из дома не загромождены и держите ключи где-нибудь, где каждый может найти их. Оказавшись на улице, позвоните в пожарную службу и следите за тем, чтобы никто не вернулся в дом.

Опрашивающий: Большое спасибо, Брайан. Я уверен, что ваша информация будет очень полезна нашим слушателям. — Большое спасибо, Брайан. Я уверен, что ваша информация будет очень полезна нашим слушателям.

.

D. Завершите диалог необходимыми глаголами в Present Simple или Present Perfect. — Студопедия.Нет

A: Как продвигаются свадебные планы?

B: Хм, хорошо. Но есть еще много вещей, которые я ________ (не делаю) (1).

A: Но вы ________ (уже / выбираете) (2) ваше платье, _______ (3) вы?

B: Нет, я все еще ________ (не вижу) (4) все, что мне нравится.

A: ________ (ты / будешь) (5) Бакстеру? У них хороший выбор.

B: Правда? Их одежда была очень старомодной.Но я ________ (не / быть) (6) там недавно.

A: Сейчас лучше. На самом деле в каталоге Nupture много хороших дизайнов. Возможно, вам стоит получить от них платье.

B: Ммм, я не уверен. Я ________ (никогда / не покупаю) (7) платье из каталога.

A: Ну хоть взгляни. Они ________ (просто / отправляют) (8) мне новую редакцию. Я принесу это позже.

B: Ничего страшного.

A: А как насчет торта? _______ (вы / когда-либо / пытались) (9) это место на Рэндольф-стрит? О, они делают фантастические торты.

B: Знаю. Но мне они кажутся немного дорогими. Конечно, я ______ (действительно / знаю) (10), сколько должен стоить большой свадебный торт. Я ______ (никогда / покупаю) (11) один раньше.

E. Найдите семь ошибок и исправьте их.

Лоррейн: Итак, как долго вы знали Кэролайн?

Джудит: Я знаю ее около трех месяцев.

Лоррейн: Понятно, тогда на март?

Джудит: Да. 12 марта . Кэролайн была моим инструктором по вождению на моем первом уроке!

Лоррейн: Сколько уроков у тебя с тех пор?

Джудит: Я уже получила десять уроков.Думаю, на этот раз я пройду испытание.

Лоррейн: Что ты имеешь в виду?

Джудит: Ну, я уже дважды терпела неудачу. Но это первый раз, когда у меня есть правильные уроки.

Лоррейн: Тогда удачи! Слушай, мне лучше пойти — уже несколько дней не езжу по магазинам, а холодильник пустой!

F. Дополните текст формами Present Perfect или Past Simple.

Небольшой американский производитель автомобилей _______ (просто / объявите) (1), что его экспериментальный электромобиль Lexington X1 будет запущен в производство в этом году.Markington Automobiles из Детройта, штат Мичиган, _______ (make) (2) объявление на автосалоне в прошлом месяце в Женеве.

Хотя сейчас на рынке много электромобилей, пока производители _______ (не могут / не могут) (3) производить такой, который действительно может конкурировать с существующими бензиновыми автомобилями. Есть две основные проблемы — скорость и расстояние. До сих пор электромобили _________ (быть) (4) либо были слишком медленными, либо не могли проехать достаточно далеко без подзарядки своих батарей. Компания Markington Automobiles заявляет, что они ________ (преодолевают) (5) эти трудности с помощью нового типа солнечной панели, которая постоянно ________ (заряжает) (6) батареи.

Компания _______ (не / не дает) (7) пресса пока точных деталей, но они заявляют, что ________ (уже / тестируют) (8) автомобиль успешно при любых погодных условиях. Японская компания ________ (первый / дизайн) (9) двигатель 2007 года. Но за последние несколько лет Маркингтон _______ (адаптировал) (10) дизайн и увеличил его мощность. Компания ______ (приглашает) (11) десять журналистов на прошлой неделе на тест-драйв новой машины. Их отчеты ________ (быть) (12) в основном положительные, хотя нам придется подождать или получить полные результаты испытаний, прежде чем мы узнаем, действительно ли это электромобиль, которого все ждут.

G. Используйте подходящие формы Present Perfect или Past Simple.

Алек: Привет, Джуди! Я дома!

Джули: Тсс. Не беспокойте детей. Они _______ (просто / засыпают) (1) засыпают.

Алек: Хорошо. Я молчу. Итак, как дела? Что _______ (вы / делаете) (2) сегодня?

Джули: Немного. Это _______ (будет) (3) действительно тихий день. А как насчет вас?

Алек: Довольно интересный день. Начальник _______ (дай) (4) мне новую работу!

Джули: Вау.Это круто. Что _______ (случилось) (5)?

Алек: Сильвия ______ (решает) (6) переместить Эдди в офис в Торонто. Так что я ______ (получаю) (7) его работу. Она _______ (расскажет) (8) мне об этом в обеденное время. Это было (будет) (9) настоящим сюрпризом.

Джули: Что ж, надеюсь, это больше денег, потому что мы _____ (используем) (10) все наши сбережения.

БЛОК 3. РАБОТА

ЧТЕНИЕ

A. Задание на предварительное чтение.Что такое работа? Прочтите разные высказывания и выскажите свое мнение.

o Работайте, пока ваш банковский счет не будет похож на номер телефона.

o Тяжелая работа приводит вас туда, где вас может найти удача.

o Тяжелая работа лучше таланта, когда талант не работает усердно.

o Возможности обычно маскируются под тяжелую работу, поэтому большинство людей не осознают их.

o Тяжелая работа без таланта — это позор, но талант без тяжелого труда — это трагедия.

о прилагаем все усилия к чему-то мы не заботимся о том, называется стресс; усердно работать над тем, что мы любим, называется страстью.

o Работайте усердно, чтобы получить то, что вам нравится, иначе вы будете вынуждены любить то, что получаете.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *