HomeРазноеПисьмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій: РМ № 4. Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій (у художньому стилі)

Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій: РМ № 4. Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій (у художньому стилі)

Содержание

ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ТЕМА 8. ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Вправа 602

І. Процес випікання хліба не є простим. У цей день жінка одягала чисту сорочку й вишитий рушник, бо здавна в Україні особлива увага приділялася охайності жінки та чистоті рук.

II. 1. У тексті описано процес випікання хліба. Він складається з декількох етапів, а саме: замішування тіста, вимішування, формування круглих паляниць, випікання. Авторові вдалося передати ставлення героїні до своєї праці. Героїня з великою

відповідальністю ставилася як до свого зовнішнього вигляду так і до процесу випікання хліба. Перед початком жінка пропонувала всім розходитись, адже вона починала місити тісто.

2. Доки мати викачували останню, найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і, внісши, приставляв Ті до печі. Розіславши капустяний листок поверх ясеневого язика лопати, вони змащували його олією або притрушували борошном й усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою

кілька проштрихів, мати шугнули лопату з хлібиною в гарячу утробу печі; потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями й моя паляничка.

При вимішуванні тіста материні обіруччя раз по раз занурювалися в діжу. У цей час тісто вимішувалося, крутішало, ставало в’язким, як гума, і їй вже важко було працювати руками. Потім мати витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало, й, перекидаючи з руки на руку, формувала круглу паляницю. Дії матері були вправними, було цікаво спостерігати за її рухами. Перед тим, як посадити у піч тісто, мати розстилала капустяний листок поверх ясеневого язика лопати, змастивши його олією або притрусивши борошном.

3. Місили тісто, занурювалося в діжу, ослінчик двигтів, тісто вимішувалося, воно ставало в’язким, вони витягували, витягували опецьок тіста, вмокали у воду руки, щоб воно не прилипало, формували круглу хлібину, викачували паляничку, вони змащували, змащували олією, притрушували борошном, усаджували хлібину, шугнули лопату.

4. Вжиті в тексті художні засоби надають висловленню образності. Завдяки їм автор тексту може передати найтонші особливості будь-якого явища, точно, виразно, яскраво відтворити уявлювані образи.

5. ПідВ’яЗувалися – вживання апострофа після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї.

Святець – вживання м’якого знака в кінці слова після д, т, з, с, ц, л, н, які позначають м’які приголосні.

Неньчині – вживання м’якого знака в утворених присвійних прикметниках.

Обіруччя – написання подовжених приголосних.

Ослінчик – м’який знак не пишеться у буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять із лк, нк.

ЛіЖКові – написання сумнівних приголосних (перевірочне слово ліжечко).

УВолю – чергування у/в.

План:

I. Підготовка до важливої справи.

II. Вимішування тіста – цікаве видовисько.

1. Капустяні листочки.

2. Формування паляниці.

3. Випікання хліба.

III.

ПЕРЕКАЗ

Тільки-но починало світати, мати, вмившись, зодягала чисту сорочку, підв’язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Я крізь сон чув її лагідну приповідку: “Ну ось і зійшов святець, аж віко підпер!”. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум’я лизало своїм язиком челюсті.

Доки варилося снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювалися в діжу, од чого ослінчик аж двигтів. Тісто вимішувалося, крутішало. Коли воно нарешті ставало в’язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину й годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадлом ліжкові, а поверх ще й рушником, пузатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало, й, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце, хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав уволю надивитися.

Доки мати викачувала останню, найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і, внісши, приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном, й усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нариз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, паче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька проштрихів, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу утробу печі; потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями й моя паляничка.

РМ № 11. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

Урок №______ Дата: ________

Тема уроку: РМ № 11. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

Мета уроку:

удосконалити мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу;

розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту з елементами опису процесу праці, сприймати письмовий текст, розуміти його, створювати власні твори — описи процесу праці в художньому стилі за власними спостереженнями;

виховувати

Тип уроку: розвиток мовлення

Обладнання: підручник, робочий зошит, схеми, дидактичний матеріал

Хід уроку

І. Організаційний момент

Що знаєш, що вмієш,

  за плечима не носити.

  Народна мудрість

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Без сумніву, кожен із вас, діти, спостерігав за тим, як хтось із членів вашої сім’ї виконує домашню роботу. Та і самим доводилося справлятися із дорученням по дому чи виготовляти якусь річ. Хоча й виникають труднощі під час роботи, але швиденько ми їх долаємо і милуємося наслідком праці.

 • А чи маєте результати, якими можете похвалитися?

 • Можливо, серед нас уже є професіонали у якійсь справі?

 • Із якою домашньою роботою ви можете впоратися без проблем? (Учні дають відповіді)          

 • А чи треба нам знати, як приготувати обід, як полагодити паркан, як зв’язати шкарпетки?.. Для чого? (Діти відповідають)

 • Правильно, діти, усі наші знання ми можемо використати в будь-який час, а от коли не вміємо чогось зробити, доведеться вчитися. Знання ніколи не бувають тягарем. Тож правильно говорить народ: «Що знаєш, що вмієш, за плечима не носити».

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку  

Відкрийте зошити, запишіть дату і тему сьогоднішнього уроку, епіграф.

Про ваші вміння я заговорила не випадково, бо на занятті будемо ділитися власними спостереженнями над процесом праці, будемо формувати вміння чітко й послідовно розповідати про трудові процеси, дотримуючись вимог стилю, розвиватимемо навички роботи із довідковою літературою, згадаємо про ремесла українців та багато іншого. І все це буде сприяти розширенню нашого світогляду.        

 1. Чим, на вашу думку, процес праці відрізняється від окремої трудової операції? Навести приклади.

 2. Який тип мовлення є найдоречнішим для інформування про процес праці?

 3. Як практично відрізнити розповідь від опису?

 4. Чи доречним у тексті-розповіді є слова, що вказують на послідовність виконання дій? Навести приклади таких слів. (Спочатку, потім…)

 5. Наскільки доречним в тексті-розповіді про процес праці є елементи опису та роздуму? (у тексті-розповіді про процес праці з елементами опису та роздуму називаються ознаки виконуваних дій та їх аргументація, це робить текст змістовнішим і багатшим)

 • Записати текст, визначити стиль, типи мовлення (з карток).

Гончар викладав купку глини на верхню частину круга. Нижню частину він штовхав ногою. Час від часу зволожуючи руки, майстер надавав виробу потрібної форми.

 • Зверніть увагу! Розповідь про процес праці містить перелік певних операцій у тій послідовності, у якій їх слід виконати, щоб здобути результат, тобто продукт праці. Назва особи, що виконує такі трудові операції, у реченнях розповіді є «відомим». Назва трудової операції є «новим».

 • Визначити «відоме» і «нове» в записаному тексті.

 • Прочитати тексти. Який тип мовлення покладено в основу кожного з уривків? Про що саме тут розповідається? Що стало результатом трудового процесу? У першому уривку визначити «відоме». Чи є «відоме» у другому уривку? Як ви гадаєте, чому? Визначити стиль кожного з уривків. Свою думку аргументувати. (Тексти на додаткових картках).

Картка

Перш, ніж почати шити, необхідно ввести голку в матеріал, притримуючи кінці ниток (верхньої і нижньої), потім плавно опустити лапку для притискання і зробити 2-3 повороти маховиком. Слід уважно дотримуватися вказівок, яким чином заправляються верхня нитка (котушка) і нижня нитка (човник), інакше машинка шити не буде. Коли вже лапка опущена і почалося шиття, то однією або двома руками притримуйте тканину, аби вона рівно заходила під стіжок. Треба бути уважним і не поспішати, бо якщо близько тримати руку від лапки, палець ненароком може потрапити під голку.

Прісне тісто замішують на сироватці з яйцем, дають йому відстоятись. Розкачують в руках качалку діаметром 2-3 см, розрізають її на шматки. Кожен шматок обвалюють в борошні, розкачують варениці. Начиняють їх сиром, картоплею, тушкованою капустою. Варять у крутому окропі.

 • Отже, зробимо висновок. Розповідь про трудовий процес може бути складена в художньому, науковому чи діловому стилях.

 • Зверніть увагу, що особливістю наукового та ділового стилів є те, що трудові операції, про які йдеться, стосується не конкретної особи, а узагальненої, будь-якої особи взагалі. Трудові дії не стосуються і певного часу. Мається на увазі, що так слід робити всім і завжди.

 • Через те назва виконавця тут може опускатися, для назви дії найчастіше використовуються дієслова 3-ї особи множини: так роблять. Часто в ділових та наукових розповідях про трудові процеси використовують поєднання слів можна, треба, слід, необхідно з зазначеною формою дієслова: треба з’єднати, слід пофарбувати.

 • Така розповідь має характер інструкції, її мета – передати точні узагальнені відомості про процес праці, до її виконання, до результату трудових дій. Така розповідь емоцій      на, образна. У ній використовуються художні засоби: епітети, порівняння тощо.

 • Діти, чи не забули ви, як писати твір? Пригадайте, із скількох частин він складається? Назвіть їх. (Вступ. Основна частина. Кінцівка)

 • Давайте складемо план твору розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

Орієнтовний план

 1. Де, коли і за яких обставин ви спостерігали за трудовим процесом.

 2. Послідовність виконання певних трудових дій.

 3. Що зацікавило нас у роботі. Оцінка результатові праці.

 • Скажіть, будь ласка, а чи відоме вам слово «ремесло». Хто зможе пояснити його лексичне значення? А давайте звернемося до тлумачного словника.

Ремесло – дрібне виробництво з допомогою ручної техніки предметів народного вжитку. (Народні ремесла).

Складіть речення зі словом ремесло (усно). А які ремесла знаєте ви? (Діти відповідають).

ІV. Складання твору розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

V. Самостійна письмова   робота учнів на чернетках над твором

VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання

Поміркувати, який процес праці приносить задоволення й радість вашим рідним (мамі, татові, бабусі, братові, сестрі тощо). Чи доводилося вам спостерігати за тим, як вони виконували цю роботу? Скласти твір-опис процесу праці на основі власних спостережень.

Урок 27. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий стислий переказ

Мета:

 • удосконалити мовленнєво-мислительні вміння восьмикласників визначати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення почутого або прочитаного висловлювання;
 • розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний, композиційний і змістовий аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису місцевості, сприймати текст, розуміти його зміст, стисло відтворювати на письмі, використовуючи мовні засоби, властиві висловлюванням художнього стилю.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Колективна робота з текстом

Перше прослуховування тексту

 •  Школярі знайомляться з цілісним висловлюванням. Визначають тему й основну думку, а також авторський задум.

Заходила ніч.
Німіє степ і тьмариться.
Поспішаючи, кудись ховаються останні шуми й гуки довгої літньої днини. Не погасло ще на заході, як кров, червоне зарево, а вже над ним у темряві далекого неба зажевріла, немов жарина в попелі, вечірня зоря. А місяць, що перше висів серед ясного неба сірою, малопомітною плямою, під темним крилом ночі зразу ожив і засвітився білим чарівним огнем.
Ринуло з неба ціле море тихого світла, усе на землі потопляючи. Над степом промайнув легенькою тінню незрячий сон.
Ніч зайшла.
Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хуторець.
Синіють у промінні хатки. У яр потяглися довгі тіні.
Тихо в хуторі, мов у скам’янілому царстві із давньої казки.
Серпи, коси, вози, збруя — усе мертво лежить коло хат, немов ті цяцьки, що перед сном порозкидали малі діти. По дворах манячать стіжки свіжої пашні, мало не поруч з хатами тягнуться ниви з блискучою стернею.
На нивах, як те військо побите, темніють не зношені снопи, стелються довгими рядами не загребені покоси і, збившись стеблинами в густу лаву, подекуди стоять самотою клапті недокошеної пшениці.
А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна.
Розкошами, красою віє над степом…
У яру тихо й сумно. Світить над ним місяць. Уздовж його розтягнулися довгою стрічкою кучеряві верби. З-під верб одірвались і попливли проти місяця понад зрошеною травою марища — тіні. Запирскало щось… Воли. За волами виринула й стала в яру волохата постать.
На голові в неї наверчене жмутом якесь ганчір’я, довга свита підперезана білою ганчіркою, на ногах великі мужичі чоботи, а в руках — батіг. З купи ганчірок визирає мармурове дівоче личко з дуже великими пречудними очима. Дівчина притулилася плечем до стовбура й закинула голову проти місяця. Очі в неї склепилися, руки опустились, як у сонної. Стоїть і осміхається.
Затремтіло зразу сонне повітря, і зграї срібних звуків, плутаючись і виграваючи, полетіли яром і далеко кругом заснували степ.
Потім із моря звуків вирізалися дзвінкі, мов із срібла викувані, слова пісні:
Яром, яром, пшениченька ланом,
Горою овес.
Не по правді, молодий козаче,
Зо мною живеш…
Слова всі до одного оддалися голосною луною: ні одне не сховалося. Дівчина замовкла і схилила голову. Стало знов тихо. Тільки десь далеко, тремтячи в повітрі, завмирали останні одголоси пісні.
Верби стоять непорушно. Крізь їх віти де-не-де визирають далекі зорі.
Дівчина звела великі очі й довго вдивлялася ними в сріблясту далечінь. Здіймала руки, щось шепотіла сама собі, кивала гірко головою. Знову зворухнулося повітря, і срібні звуки розбудили степ. Дівчина заплющила очі, марить і співає.
І ввижається бідній дівчині в старих лахміттях, що не наймичка вона, не сирота… Вона дочка багатого батька. У неї шовком шиті сорочки, дорогії килими, дукачі срібні… Та не милі їй вони, бо не хоче її любити козак молодий. А той козак — такий хлопець, яких уже немає тепер: він у пишному вбранні, що сяє, як сонце. Під ним грає кінь вороний, а в того коня горять на ногах золоті підкови, срібні виблискують стремена. Сидить козак на коні перед нею, хороший і вільний, як вітер степовий, а вона стоїть перед ним засмучена та стиха докоряє йому, що не по правді він з нею живе…
Тужить, розливається голос дівчини, і лунає-розлягається по сонному степу живе оповідання про дівчину та зрадливого козака (С. Васильченко, 518 сл.).

Робота за змістом і структурою тексту

 •  Довести належність висловлювання до художнього стилю, наводячи приклади з тексту.
 •  Якою ви уявили дівчину, про яку йдеться у тексті? Описати її.
 •  Якою ви уявили місцевість, описану письменником? За допомогою яких художніх засобів йому вдалося це зробити? Навести приклади з тексту.
 •  Які типи мовлення поєднано у висловлюванні?
 •  На які частини можна поділити текст?
 •  Зробити тематичні виписки і самостійно скласти складний план.

Мовностилістичний аналіз тексту

 •  Дібрати означення, що використовуються в описі місцевості.
 •  Записати порівняння і з’ясувати їх роль в описі місцевості.
 •  Пояснити лексичне значення слів жевріти, яр, хутір, стерня, марища, дукачі (за тлумачним словником або контекстом).
 •  Виписати слова з подвоєнням і подовженням літер і прокоментувати їх правопис.

Повторне прослуховування тексту

IV. Підготовка чорнового варіанта переказу, його редагування з використанням пам’ятки
Як написати стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
1. Прочитати або прослухати текст, який необхідно переказати стисло.
2. Визначити тему й основну думку висловлювання.
3. Вдуматися в тему, пропоновану для стислого переказу.
4. Виділити з тексту основну інформацію.
5. Продумати композицію переказу, тип мовлення.
6. Зробити тематичні виписки.
7. Самостійно скласти план переказу.
8. Виписати художні засоби, що допомагають авторові описати місцевість.
9. Дібрати слова та речення для зв’язку частин тексту.

V. Написання стислого переказу розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
VI. Домашнє завдання
Завершити розпочату на уроці роботу щодо письмового оформлення переказу.

РМ № 12-13. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

Урок № ____ Дата: __________

Тема уроку: РМ № 12-13. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

Мета уроку:

сформувати вміння чітко й послідовно розповідати про улюблений процес праці, дотримуючись вимог художнього стилю;

розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічного й образного мислення;

виховувати національну самосвідомість, любов до України

Тип уроку: розвиток мовлення

Обладнання: підручник, зошити для контрольних робіт, чернетки, пам’ятка «Як працювати над твором процесу праці в художньому стилі», приклад твору

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Назвіть типи мовлення української мови. Який тип мовлення слід обрати для інформування про процес праці? Чому? (Розповідь, бо в ній говориться про послідовне виконання конкретних дій, дається відповідь на питання «що робить особа?»).

 2. Пригадайте основні частини розповіді (Вступ, розвиток дії, завершення)

 3. Чи зустрічалися ви коли-небудь із текстами-розповідями про процес праці? Де? (У кулінарних книгах, інструкціях, довідниках садівника).

 4. Яка мета цих текстів? (Дати рекомендації, як правильно щось виготовити).

 5. Елементи яких типів мовлення доречно поєднати у тексті-розповіді про процес праці? (Опис природи, приміщення, зовнішності людини; роздум).

 6. Пригадайте і назвіть стилі мовлення. (Розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній ).

 7. У якому стилі можна скласти розповідь про виконання автором улюбленої справи? (У науковому, діловому, художньому).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Без сумніву, кожен із вас, діти, спостерігав за тим, як хтось із членів вашої сім’ї виконує домашню роботу. Та і самим доводилося справлятися із дорученням по дому чи виготовляти якусь річ. Хоча й виникають труднощі під час роботи, але швиденько ми їх долаємо і милуємося наслідком праці. А чи маєте результати, якими можете похвалитися? можливо, серед нас уже є професіонали у якійсь справі?

 • Із якою домашньою роботою ви можете впоратися без проблем?

 • А чи треба нам знати, як приготувати обід, як полагодити паркан, як зв’язати шкарпетки?.. Для чого?

Правильно, діти, усі наші знання ми можемо використати в будь-який час, а от коли не вміємо чогось зробити, доведеться вчитися. Знання ніколи не бувають тягарем. Тож правильно говорить народ: «Що знаєш, що вмієш, за плечима не носити».

ІV. Оголошення теми й мети уроку

Відкрийте зошити, запишіть дату і тему сьогоднішнього уроку.

Про ваші вміння я заговорила не випадково, бо на занятті будемо ділитися власними спостереженнями над процесом праці, будемо формувати вміння чітко й послідовно розповідати про трудові процеси, дотримуючись вимог стилю, розвиватимемо навички роботи із довідковою літературою, згадаємо про ремесла українців та багато іншого. І все це буде сприяти розширенню нашого світогляду.

Ми у своєму житті дуже часто спостерігаємо за працею людей чи виконуємо певну роботу самі. А як описати процес праці? Сьогодні на уроці ви навчитеся робити це правильно, грамотно, змістовно та красиво.

Спочатку послухайте пояснення про те, що таке процес праці.

V. Підготовка до роботи над твором

Процес праці — сисТема уроку послідовно виконуваних трудових операцій, яка обов’язково має певний результат — вихідний продукт. Найдоцільнішою формою поінформування про процес праці є розповідь. Речення тексту будуються так: «відоме» — вказівка на діючу особу та на час виконання певних дій, «нове» — вказівка на дію.

Наприклад: Спочатку матуся ретельно промивала пшеницю й відварювала до м’якості разом із родзинками.

Розповідь про трудовий процес може бути складена в науковому, діловому та художньому стилях.

 • Розглянути пам’ятку «Як працювати над твором процесу праці в художньому стилі». Запам’ятати особливості побудови висловлювань, що містять опис трудового процесу.

Як працювати над твором процесу праці в художньому стилі

 1. У вступній частині твору вкажіть на особу, що виконує роботу, і зазначте назву трудової дії.

 2. В основній частині твору, описуючи безпосередньо процес праці, обов’язково дотримуйтесь чіткої послідовності виконання дій, використовуючи при цьому спеціальні слова (спочатку, потім, пізніше, затим, насамкінець та ін.).

 3. Під час опису трудового процесу вживайте слова, що аналізують виконувані операції. Наприклад: працювати швидко, легко, серйозно, спокійно, творчо, цікаво, зосереджено, вправно; праця успішна, благородна, відповідальна, напружена, нелегка, плідна, радісна, сумлінна.

 4. З метою створення тексту-опису процесу праці в художньому стилі використовуйте художні засоби (епітети, метафори, порівняння тощо).

 5. Пам’ятайте, що основною метою художнього опису трудового процесу є характеристика людини під час роботи та її ставлення до праці.

Я дуже люблю малювати. У вільну хвилину сідаю за улюблену справу.

Нещодавно мама купила мені різнокольорові олівці, фарби та білий папір. Спочатку з простим олівцем у руці обмірковую майбутній малюнок. Згодом у справу вже підключаються кольорові олівці чи фарби. Усім подобаються мої малюнки.

Одного дня тато вирішив зробити настінну виставку моєї творчості. Усі підтримали його ідею. Вона стала прикладом для моєї подруги. Софія теж запропонувала удома наклеїти на стіні свої найкращі малюнки.

Рідні радіють моїм успіхам. На день народження брат подарував мені велику книгу з малювання. Вона стала моїм незамінним помічником. Вчить малювати тварин, рослини, людей. Розповідає багато цікавого про художнє мистецтво, яке так захопило мене.

VІ. Складання письмового твору розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

VІІ. Самостійна робота учнів над контрольним письмовим твором розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі на чернетках

VІІІ. Переписування робіт до зошиту для контрольних робіт

ІХ. Підбиття підсумків уроку

Х. Домашнє завдання

Дописати контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

Презентація з української мови з розвитку мовлення «Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій. Складний план власного висловлення (практично)»

Инфоурок

Другое
›Презентации›Презентація з української мови з розвитку мовлення «Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій. Складний план власного висловлення (практично)»

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Мовний диктант

2 слайд

Описание слайда:

Розвиток мовлення №3. Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій. Складний план власного висловлення (практично)

3 слайд

Описание слайда:

“Мозковий штурм” Чи доводилося вам щось виготовляти власними руками? Що саме? Як ви почувалися після того, як ваш виріб сподобався людям? Щоб вам хотілося б навчитися робити власноруч?

4 слайд

Описание слайда:

Розповідь про виконання певних дій відповідає на питання Як це виготовити (зробити)? Як це виготовили (зробили)? Така розповідь включає в себе перелік певних трудових операцій у тій послідовності, у якій їх слід виконувати (або виконували), щоб одержати результат, тобто продукт праці.

5 слайд

Описание слайда:

Часто в таких текстах є слова, що вказують на послідовність виконання дій: спочатку,потім, після цього, пізніше, насамкінець та ін. Наприклад: Дівчина спочатку розтирає в горнятку скибочку цитрини з цукром, потім заливає запарений окремо цейлонський чай. Проте такі слова не є обов’язковими.

6 слайд

Описание слайда:

Товаришуємо з підручником С.56 Дати відповідь на запитання: У яких стилях можна розповісти про виконання людиною дій? До чого подібна розповідь у науковому та діловому стилях? Яка мета художньої розповіді про виконання дій?

7 слайд

Описание слайда:

Творче завдання Від імені глечика (олівця, портфеля, підручника) складіть художню розповідь про те, як його було виготовлено. Називайте всі виконані дії послідовно. Для називання цих дій використовуйте дієслова. Складіть план висловлювання.

8 слайд

Описание слайда:

Домашнє завдання Вивчити матеріал підручника с.54-56. Виконати вправу 98.

Курс профессиональной переподготовки

Педагог-библиотекарь

Курс профессиональной переподготовки

Специалист в области охраны труда

Курс профессиональной переподготовки

Библиотекарь

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию:
Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс:
Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник:
Все учебники

Выберите тему:
Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала:

ДБ-246965

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Усний докладний переказ тексту розповідного характеру — Українська мова — 5 клас — Каталог уроків

Мета: пояснити особливості будови розповіді, формувати вміння відрізняти розповідь від інших типів мовлення, відтворювати тексти розповідного характеру; формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття слова.
Обладнання: текст для переказу.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу (засвоєння мовленнєвознавчих понять).

* Робота з підручником ст. 78-79
* Робота з підручником. Виконання вправи 134 усно
* Пояснення вчителя.
Розповідь – це висловлювання, у якому йдеться про послідовні дії предмета чи особи або про події, які відбуваються в певній послідовності, одна після одної.
До розповіді можна поставити загальне питання що сталося?
Здебільшого (хоч і не обов’язково) в тексті розповідного характеру є слова, що вказують на послідовність виконання дій (перебігу подій): спочатку, потім, тоді, пізніше, насамкінець, наступного дня і под.
Оскільки в кожному з речень тексту має міститися нова інформація, у кожному реченні можна умовно виділити «відоме» («дане») — слово або словосполучення, що «вбирає» в себе, «повторює» певну інформацію з попереднього речення, та «нове» – слово або словосполучення, яке вміщує інформацію принципово нову, досі невідому.
«Відомим» у реченнях тексту розповідного характеру є назва особи або предмета, а «новим» – назва виконаної дії (або назва події, яка відбулася).

ІV. Виконання вправ на закріплення
*Вправа 135 усно
V. Підготовка до роботи над переказом
* Читання тексту вчителем.
*З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів, які перебувають у пасивному словнику учнів.
*Визначення теми і головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу мовлення.
*Колективне складання плану тексту.
*Повторне читання вчителем тексту.
V. Усне переказування учнями тексту за планом.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. П. 9 повторити
Ведмідь

Надворі був лютий мороз. Плентався вулицею хлопчик-сирота. Рідні немає, а чужі не пускають… Ходив бідолашний, зазирав у вікна.
Отак доплентався хлопчик до околиці міста. Зайшов у якусь повітку, а там темно, хоч око виколи. Налапав щось волохате. Притулився до теплого собачого хутра та заснув.
А то був не собака, а ведмідь. Його пан держав собі на потіху.
Прокинувся хлопчик уранці, роздивляється ведмедя. Він зроду ведмедів не бачив. Пішов милостині прохати, а ввечері до ведмедя вернувся. Повечеряв тим, що ведмідь не доїв.
Аж зайшов у повітку слуга з ліхтарем. Покликав пана. Хлопчик злякався, охопив ведмедя та як заплаче! А ведмідь став хлопчика голубити, а на пана гарчати.
Зглянувся пан на хлопця, узяв до себе, став годувати і вчити. (За Оленою Пчілкою; 120 сл.)

• Пояснити значення слів повітка (господарське приміщення для утримання свійських тварин, зберігання реманенту та майна; шопа, сарай), околиця, хутро, милостиня.
• Пояснити значення виразів хоч око виколи; держати на потіху.
• Дібрати синоніми до слів плентатися, волохатий, бідолашний, голубити, зглянутися.
• Скласти план (орієнтовний: 1. Плентався вулицею сирота. 2. У повітці на околиці. 3. Притулився до хутра і заснув. 4. То був не собака, а ведмідь. 5. Увечері хлопчик повернувся. 6. Слуга покликав пана. 7. Став ведмідь хлопчика голубити. 8. Пан зглянувся на сироту.)
• *Усно переказати текст за планом.

Автор: Оксана

Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту у 7 класі

Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту

Музей на околиці

На околиці села стояла (не)величка хатина. Оселя, і все, що біля неї, було (не)буденним: тин (з,зі) соснових тичок, які трималися на лозовій ув(’)язі, чепурна дровітня(, )обвішана чудернацькими формами корчів.(Не)подалік

сусідилися дерев(’)яна ніжна ступа(,) жорна(,) барильця для води. На високому сосновому порозі сидів господар. З(-)під його кощатих рук виблискувала

свіжовитесана дека нової скрипки. Він повагом підвівся(, )причесав неслухняне(,) вже побите сивиною воло(с,сс)я.

Наші відвідини (по)первах насторожили господаря. Він був (не)говірким, на запитання відповідав короткими (і, й) уривчастими фразами. Але (не)вдовзі «бар(’)єр остороги» пригас ( і, й) господар запросив нас до хати.

Переступивши поріг(,) ми одразу потрапили до своєрідного музею: усе господарське начи(н,нн)я, в тому числі клямки на дверях(, )завіси й гвіздочки виготовлено з дерева, переважно соснового. Сіни й хата пахтіли настоянкою з лісових трав та ж(и,е)виці. Зручно вмостившись на лаві(, )я уважно розглядав побутовий світ «характерника». При вході на ліщиновому гачку в(и,е)сіло соснове відерце. Обіч сусідився видовбаний з липи кухлик. На поличках мисника чепурився домашній посуд, також виготовлений із лісового матеріалу,- тарілки(,) миски(,) ложки(,) виделки(, )сільнички(,) усілякі довбанки для приправ. Біля печі стояли чудернацькі рогачі, коцюба, форму яким «сконструювала» сама природа.

 • Це вам у спадок перейшло? – поцікавилися ми.

 • Усе, що в моїй хаті, я зробив сам,- відповів господар.

 • Ви вечеряйте,- господар поставив на сіл дерев(’)яну хлібничку,

двоє видовбаних з ясеня кухлів(,) наповнених свіжим молоком, — а я випробую новий інструмент.

І повагом взявся настроювати скрипку. Уривчасто порипували струни, оголошуючи тональність. Попискував смичок(, )навощуючись каніфоллю. Ще через якусь хвилину господар(,) припавши щокою до свіжовитесаної деки, заграв давню, знану тільки йому, розлогу, як( П, п)оліські бори, мелодію.

Завдання

 1. Уважно прочитайте памятку.

Як працювати над стислим переказом

1. Уважно прочитайте текст.

2. Визначте його тему і основну думку.

3. Визначте, до якого стилю мовлення належить текст.

Повторіть специфічні ознаки даного стилю за таблицею підручника.

4. Випишіть характерні для цього стилю слова, мовні засоби (наукові слова – терміни чи публіцистичну лексику, лексику з переносним значенням тощо)

5. Попрацюйте над ущільненням тексту. (Що означає стисло переказати текст? – Коротко передати зміст, зберігши найголовніше, випустивши незначні деталі, подробиці. Це не просто упускати частини тексту. А вибирати в ньому найістотніше, головну думку, залишаючи поза увагою другорядне, менш важливе).

6. Скоротіть складні речення так, щоб вони не втратили основної думки, для цього вилучіть звертання, звороти, відокремлені члени речення, порівняння тощо. Наприклад, Класична українська література, починаючи від Шевченка чи навіть ще й від Котляревського, показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови, цього ясного і справді цілющого для художника джерела. Лишаємо лише головні члени речення і слова, які їх пояснюють, відкидаємо дієприслівниковий зворот і уточнюючий член речення і маємо: Класична українська література показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови.

7. Скорочуючи складні речення, дбайте про те, щоб зберегти основний зміст.

8. Визначте мікротеми. Складіть і запишіть план прочитаного.

9. За планом напишіть стислий переказ.

2.Розгляньте зображення та запам’ятайте значення слів.

Сту́па — посудина для подрібнення продуктів

Жорна – пристрій   для ручного помолу

 збіжжя,

Рогачі — предмет традиційного

 хатнього начиння, яким беруть і ставлять у піч або виймають з неї горщики, чавуни, 

каструлі. Коцюба — металевий або дерев’яний прилад для вигрібання вугілля.

Барильце — невелика посудина для рідини (найчастіше з дерева) з двома днищами і опуклими стінками, стягнутими обручами; невеличка пузата бочка. 

 1. Напишіть стислий переказ, розкриваючи дужки та ставлячи потрібні розділові знаки.

4 основных типа написания стилей

Есть практически бесконечное количество вещей для чтения и бесчисленное количество способов писать. Но существует всего четыре различных типа стилей письма . Вы их знаете? Если на то пошло, что — это стиль письма ?

Мы распишем элементы стиля в письменной форме и посмотрим, как они иногда пересекаются. Мы также сравним примеры стилей письма. От стихов до рекламы и научных журналов — вы увидите, как взаимосвязаны разные стили письма.

Для начала, стиль письма, который вы сейчас читаете. . .

Экспозиторий

Разъяснительное письмо состоит из фактов и коротких историй и литературных изысков. Он может проинформировать или поучить читателей по предмету, но в чистом виде он никого не изменит.

Если вам интересно, сколько лун у Сатурна, в какое время года сажать тюльпаны или как приготовить чана масала, вы, вероятно, ищете пояснительный текст, чтобы получить ответ.

Еще примеры пояснительного письма:

 • Новостные статьи
 • Художественная литература
 • Учебники
 • Научные и медицинские исследования
 • Инструкции по эксплуатации
 • Поваренные книги

Этот стиль демонстрирует свою работу, включая цитаты, ссылки, цитаты для источников, а также таблицы и диаграммы для выделения ключевых точек данных. Пояснительный текст, включающий инструкции, в идеале делает их краткими и легкими для понимания и может включать иллюстрации.

Как правило, этот стиль избегает смелых мнений или оценочных суждений, вместо этого предоставляя прямую информацию и данные. При этом, как мы увидим ниже, пояснительное письмо иногда может сливаться с другими стилями. Далее:

Посмотрите, как одно небольшое изменение превращает это предложение из скучного в увлекательное! 🚀 pic.twitter.com/a6F5dkmiHI

— Grammarly (@Grammarly) 13 августа 2019 г.

Описательный

Описательное письмо, ну, это только что.Это может быть настоящая поэзия или просто поэзия, часто использующая метафоры, а также прилагательные, наречия и язык, который активирует чувства читателя. Он также увеличивает масштаб, чтобы оценить мельчайшие детали.

Как выглядит описательное письмо:
Скрученная лоза качалась как маятник за окном. Каждый раз, когда поднимался ветер, он практически стучал по экрану, как бы вежливо прося впустить его.

Места, где вы найдете описательное письмо:

 • Поэзия
 • Дневниковые записи
 • Письмо природы
 • Внутри более длинной записи

Действительно, само по себе описательное письмо обычно краткое, но оно также регулярно появляется как элемент более длинных стилей, например:

Рассказ

Повествовательный стиль письма рассказывает историю.Его отличительной чертой является сюжет с началом, серединой и концом, например: Семьи Ромео и Джульетты ненавидят друг друга. Двое влюбленных влюбленных все равно влюбляются друг в друга. Наступает трагедия.

Примеры написания повествования:

 • Романов
 • Творческая документальная литература (например, журнальные статьи)
 • Сценарии
 • Биографии
 • Мифология

Как отмечалось выше, повествовательный стиль имеет тенденцию длиться дольше, чем строго описательное письмо, но он может содержать описательные отрывки, например, когда автор делает паузу, чтобы подробно описать внешний вид персонажа или полюбоваться архитектурой сеттинга.Иногда то же самое и с пояснительными разделами, полными фактов.

Убедительный

Как следует из названия, этот стиль письма направлен на то, чтобы склонить аудиторию к определенной точке зрения. Он строит аргумент, представляя доказательства и обоснования, подтверждающие мнение. Это может привести к призыву к действию: Проголосуйте за этого кандидата, купите этот продукт, поддержите это дело, и т. Д.

Еще примеры убедительного письма:

 • Научные статьи
 • Мнение и редакционная работа
 • Рекламный экземпляр
 • Отзывы о продукте
 • Сопроводительные и рекомендательные письма

Примечательно, что убедительное письмо может включать или даже напоминать другие стили.Например, политическая речь может включать повествовательные элементы, рассказывающие историю кандидата или людей, затронутых проблемой. И в то время как объяснительное письмо направлено на предоставление информации, убедительное письмо использует факты выборочно для обоснования своей аргументации.

Способность распознавать эти разные стили и различать, чего нацелено на то или иное произведение, имеет решающее значение для того, чтобы стать более точным читателем — и более сильным писателем.

.

Основы // Лаборатория письма Purdue

Цитаты в тексте MLA: основы

Резюме:

Стиль

MLA (Modern Language Association) чаще всего используется для написания статей и цитирования источников в области гуманитарных и гуманитарных наук. Этот ресурс, обновленный, чтобы отразить MLA Handbook (8 th ed.), Предлагает примеры для общего формата исследовательских работ MLA, цитат в тексте, сносок / сносок и страницы цитируемых работ.

Рекомендации по отсылке к чужим произведениям в вашем тексте с использованием стиля MLA описаны в Руководстве MLA и в главе 7 Руководства по стилю MLA .Обе книги содержат обширные примеры, поэтому рекомендуется проконсультироваться с ними, если вы хотите еще больше познакомиться с руководящими принципами MLA или если у вас есть конкретный справочный вопрос.

Основные правила цитирования в тексте

В стиле MLA ссылки на чужие работы в вашем тексте выполняются с использованием цитат в скобках . Этот метод включает предоставление соответствующей исходной информации в круглых скобках всякий раз, когда в предложении используется цитата или перефразирование. Обычно самый простой способ сделать это — поместить всю исходную информацию в круглые скобки в конце предложения (т.э., непосредственно перед периодом). Однако, как показывают приведенные ниже примеры, есть ситуации, когда имеет смысл поставить скобку в другом месте предложения или даже опустить информацию.

Общие правила

 • Информация об источнике, необходимая для цитирования в скобках, зависит (1) от исходного носителя (например, печать, Интернет, DVD) и (2) от записи источника на странице цитируемых работ.
 • Любая исходная информация, которую вы предоставляете в тексте, должна соответствовать исходной информации на странице цитируемых работ.В частности, какое бы сигнальное слово или фраза вы ни сообщали своим читателям в тексте, они должны быть первым, что появляется на левом поле соответствующей записи на странице «Цитированные работы».
Цитирование в тексте: Стиль страницы автора

Формат

MLA следует методу цитирования по странице автора в тексте. Это означает, что фамилия автора и номер (а) страниц, из которых взята цитата или пересказ, должны быть указаны в тексте, а полная ссылка должна появиться на вашей странице цитируемых работ.Имя автора может фигурировать либо в самом предложении, либо в круглых скобках после цитаты или перефразирования, но номер (а) страницы всегда должен появляться в скобках, а не в тексте вашего предложения. Например:

Вордсворт заявил, что романтическая поэзия отмечена «спонтанным переполнением сильных чувств» (263).

Романтическая поэзия характеризуется «спонтанным переполнением сильных чувств» (Вордсворт 263).

Вордсворт подробно исследовал роль эмоций в творческом процессе (263).

Обе цитаты в приведенных выше примерах (263) и (Вордсворт 263) говорят читателям, что информация в предложении может быть расположена на странице 263 произведения автора по имени Вордсворт. Если читатели хотят получить дополнительную информацию об этом источнике, они могут перейти на страницу «Процитированные работы», где под именем Вордсворт они найдут следующую информацию:

Вордсворт, Уильям. Лирические баллады . Оксфордский университет, 1967.

Цитирование в тексте печатных источников с известным автором

Для печатных источников, таких как книги, журналы, статьи в научных журналах и газеты, укажите сигнальное слово или фразу (обычно фамилию автора) и номер страницы.Если вы указываете сигнальное слово / фразу в предложении, вам не нужно включать его в цитату в скобках.

Кеннет Берк описал людей как «животных, использующих символы» (3).

Человеческие существа были описаны как «животные, использующие символы» (Burke 3).

Эти примеры должны соответствовать записи, начинающейся с Burke, которая будет первым, что появится на левом поле записи на странице Works Cited:

Берк, Кеннет. Язык как символическое действие: очерки жизни, литературы и метода . Калифорнийский университет Press, 1966.

Цитирование в печатных источниках корпоративного автора

Если у источника есть корпоративный автор, допустимо использовать название корпорации с последующим номером страницы для цитирования в тексте. Вы также должны использовать сокращения (например, nat’l для национального языка), где это уместно, чтобы не прерывать процесс чтения слишком длинными цитатами в скобках.

Цитирование в тексте печатных источников без указания автора

Если у источника нет известного автора, используйте сокращенное название работы вместо имени автора. Поместите заголовок в кавычки, если это короткое произведение (например, статья), или выделите его курсивом, если это более длинное произведение (например, пьесы, книги, телешоу, целые веб-сайты), и укажите номер страницы, если он доступен.

Мы видим так много горячих точек глобального потепления в Северной Америке, вероятно, потому, что в этом регионе «более легкодоступные климатические данные и более комплексные программы для мониторинга и изучения изменений окружающей среды.. . »(« Влияние глобального потепления »).

В этом примере, поскольку читатель не знает автора статьи, сокращенное название отображается в скобках, а полное название статьи появляется первым на левом поле соответствующей записи на странице цитируемых работ. . Таким образом, автор включает заголовок в кавычки как сигнальную фразу в цитате в скобках, чтобы привести читателя непосредственно к источнику на странице цитируемых работ. Запись процитированных работ выглядит следующим образом:

«Влияние глобального потепления на Северную Америку.» Global Warming: Early Signs . 1999. www.climatehotmap.org/. Проверено 23 марта 2009 г.

.

Цитаты в скобках и страницы с цитированием работ, используемые вместе, позволяют читателям узнать, к каким источникам вы обращались при написании своего эссе, чтобы они могли либо проверить вашу интерпретацию источников, либо использовать их в своей научной работе.

Авторское цитирование классических и литературных произведений, многократных изданий

Номера страниц требуются всегда, но дополнительная информация о цитировании может помочь литературоведам, у которых может быть другое издание классического произведения, например, «Коммунистический манифест » Маркса и Энгельса.В таких случаях укажите номер страницы вашего издания (конечно, убедитесь, что издание указано на странице цитируемых работ), затем поставьте точку с запятой, а затем соответствующие сокращения для тома (том), книги (bk.), часть (pt.), глава (ch.), раздел (sec.) или абзац (par.). Например:

Маркс и Энгельс описали историю человечества как отмеченную классовой борьбой (79; гл. 1).

Ссылка на страницу автора для произведений в антологии, периодическом издании или сборнике

Когда вы цитируете работу, которая появляется в более крупном источнике (например, статья в периодическом издании или эссе в сборнике), цитируйте автора внутреннего источника (т.е., статья или эссе). Например, чтобы процитировать статью Альберта Эйнштейна «Краткий обзор теории относительности», которая была опубликована в Nature в 1921 году, вы можете написать что-то вроде этого:

Теоретические основы теории относительности восходят к более ранним работам Фарадея и Максвелла (Эйнштейн 782).

См. Также нашу страницу о документировании периодических изданий в цитируемых работах.

Цитирующие авторы с одинаковыми фамилиями

Иногда требуется дополнительная информация, чтобы определить источник, из которого взята цитата.Например, если у двух или более авторов одинаковая фамилия, укажите первые инициалы обоих авторов (или даже полное имя авторов, если инициалы разных авторов совпадают) в вашей цитате. Например:

Хотя некоторые специалисты по медицинской этике заявляют, что клонирование приведет к появлению детей-дизайнеров (Р. Миллер 12), другие отмечают, что преимущества медицинских исследований перевешивают это соображение (А. Миллер 46).

Цитирование работы нескольких авторов

Для источника с двумя авторами укажите фамилии авторов в тексте или в скобках для цитирования:

Бест и Маркус утверждают, что следует читать текст по тому, что он говорит на его поверхности, а не искать какой-то скрытый смысл (9).

Авторы утверждают, что поверхностное чтение рассматривает то, что «очевидно, ощутимо, постижимо в текстах» (Бест и Маркус 9).

Соответствующие произведения Процитированная запись:

Бест, Дэвид и Шэрон Маркус. «Поверхностное чтение: введение». Представления , т. 108, нет. 1, осень 2009 г., стр. 1-21. JSTOR, DOI: 10.1525 / rep.2009.108.1.1

Для источника с тремя или более авторами укажите только фамилию первого автора и замените дополнительные имена на et al.

Согласно Franck et al., «Текущая сельскохозяйственная политика в США способствует ухудшению здоровья американцев» (327).

Авторы утверждают, что одной из причин ожирения в США являются субсидии фермерских хозяйств, финансируемые государством (Franck et al. 327).

Соответствующие произведения Процитированная запись:

Франк, Кэролайн и др. «Сельскохозяйственные субсидии и американская эпидемия ожирения». Американский журнал профилактической медицины , т. 45, нет. 3 сентября2013, с. 327-333.

Цитирование нескольких работ одного автора

Если вы цитируете более одной работы автора, включите сокращенное название конкретной работы, из которой вы цитируете, чтобы отличать ее от других. Краткие названия книг ставьте курсивом, а короткие названия статей — в кавычки.

Цитирование двух статей одного автора :

Lightenor утверждал, что компьютеры не являются полезными инструментами для маленьких детей («Too Soon» 38), хотя он признал в другом месте, что раннее знакомство с компьютерными играми действительно приводит к лучшему развитию мелкой моторики у ребенка второго и третьего года обучения («Hand -Развитие глаз »17).

Цитирование двух книг одного автора :

Мюррей утверждает, что письмо — это «процесс», который «зависит от нашего стиля мышления» ( Write to Learn 6). Кроме того, Мюррей утверждает, что цель письма — «перенести идеи и информацию из разума одного человека в разум другого» ( A Writer Teaches Writing 3).

Кроме того, если имя автора не упоминается в предложении, отформатируйте цитату, указав имя автора, за которым следует запятая, за которым следует сокращенное название работы и, при необходимости, номер (а) страницы:

Визуальные исследования, поскольку это такая новая дисциплина, могут быть «слишком легкими» (Элкинс, «Визуальные исследования» 63).

Цитирование многотомных работ

Если вы цитируете из разных томов многотомного произведения, всегда указывайте номер тома с двоеточием. Поставьте пробел после двоеточия и укажите номер (а) страницы. (Если вы цитируете только один том, указывайте только номер страницы в скобках.)

. . . как писал Квинтилиан в Institutio Oratoria (1: 14-17).

Цитирование Библии

В вашей первой цитате в скобках вы хотите четко указать, какую Библию вы используете (и подчеркните или выделите название курсивом), поскольку каждая версия отличается своим переводом, за которым следует книга (не выделять курсивом и не подчеркивать), глава и стих. .Например:

Иезекииль увидел «что-то вроде четырех животных», каждое с лицами человека, льва, быка и орла ( Библия Нового Иерусалима, , Иез. 1.5-10).

Если в будущих ссылках используется то же издание Библии, которое вы используете, укажите только книгу, главу и стих в скобках:

Иоанн Патмосский повторяет этот отрывок, описывая свое видение (Откр. 4.6-8).

Со ссылкой на косвенные источники

Иногда вам, возможно, придется использовать косвенный источник.Косвенный источник — это источник, цитируемый в другом источнике. Для таких косвенных цитат используйте «qtd. In», чтобы указать источник, с которым вы действительно консультировались. Например:

Равитч утверждает, что средние школы вынуждены действовать как «центры социальных услуг, и они не справляются с этим хорошо» (qtd. В Weisman 259).

Обратите внимание, что в большинстве случаев ответственный исследователь будет пытаться найти первоисточник, а не ссылаться на косвенный источник.

Цитирование стенограмм, пьес или сценариев

Источники, которые принимают форму диалога с участием двух или более участников, имеют особые правила цитирования и цитирования.Каждая строка диалога должна начинаться с имени говорящего, написанного заглавными буквами и с отступом в полдюйма. После имени следует точка (например, JAMES.). После точки напишите диалог. Каждая следующая строка после первой должна иметь дополнительный отступ. Когда другой человек начинает говорить, начинайте новую строку с имени этого человека с отступом всего в полдюйма. Повторяйте этот шаблон каждый раз при смене динамика. Вы можете включить в цитату указания этапа, если они есть в исходном источнике.

В заключение укажите в скобках, где найти выдержку в источнике. Обычно автор и название источника могут быть указаны в сигнальной фразе перед цитированием отрывка, поэтому заключительная скобка часто будет просто содержать информацию о местоположении, такую ​​как номера страниц или индикаторы действия / сцены.

Вот пример из книги О’Нила «Ледяной человек».

Алкоголь впервые появляется в пьесе О’Нила. В самой первой сцене герои О’Нила рассматривают алкоголь как панацею от своих болезней:

ВИЛЛИ.(Умоляюще) Дай мне выпить, Рокки. Гарри сказал, что все в порядке. Боже, мне нужно выпить.

РОКИ. Ден возьми это. Это прямо у тебя под носом.

ВИЛЛИ. (Жадно) Спасибо. (Он берет бутылку обеими трясущимися руками, наклоняет ее к губам и глотает виски большими глотками.) (1.1)

С ссылкой на непечатные источники или источники в Интернете

По мере того, как в Интернете публикуется все больше и больше научных работ, вам, возможно, придется цитировать источники, которые вы нашли в цифровой среде.Хотя многие источники в Интернете не следует использовать для научной работы (см. Ресурс OWL Evaluating Sources of Information ), некоторые источники в Интернете вполне приемлемы для исследования. При создании цитирования в тексте для электронных, кино- или Интернет-источников помните, что ваша цитата должна ссылаться на источник на вашей странице цитируемых работ.

Иногда писатели не понимают, как создавать цитаты в скобках для электронных источников из-за отсутствия номеров страниц.Однако такие записи часто не требуют номера страницы в скобках. Для электронных и Интернет-источников соблюдайте следующие правила:

 • Включите в текст первый элемент, который появляется в записи процитированной работы, который соответствует цитированию (например, имя автора, название статьи, название веб-сайта, название фильма).
 • Не указывайте номера абзацев или страниц на основе функции предварительного просмотра вашего веб-браузера.
 • Если вы не должны указать имя веб-сайта в сигнальной фразе, чтобы направить читателя к соответствующей записи, не включайте URL-адреса в текст.Предоставляйте только частичные URL-адреса, например, если имя сайта включает, например, доменное имя, например CNN.com или Forbes.com, , вместо того, чтобы писать http://www.cnn.com или http : //www.forbes.com.
Прочие непечатные источники

Два типа непечатных источников, с которыми вы можете столкнуться, — это фильмы и лекции / презентации:

В фильме « Фицкарральдо» Вернера Херцога «» снимался давний партнер Херцога по фильму Клаус Кински. Во время съемок Fitzcarraldo Герцог и Кински часто конфликтовали, но их взрывные отношения способствовали созданию запоминающегося и влиятельного фильма.

Во время презентации Джейн Йейтс заявила, что изобретение и предварительная подготовка — это области риторики, требующие большего внимания.

В двух приведенных выше примерах «Herzog» (режиссер фильма) и «Yates» (презентация) ведут читателя к первому пункту соответствующей записи каждой цитаты на странице «Процитированные произведения»:

Херцог, Вернер, реж. Фитцкарральдо . Perf. Клаус Кински. Filmverlag der Autoren, 1982.

Йейтс, Джейн. «Изобретение риторики и композиции.»Устраненные пробелы: будущая работа в области риторики и композиции», СССС, Палмер Хаус Хилтон, 2002. Адрес.

Электронные источники

Электронные источники могут включать веб-страницы и онлайн-новости или журнальные статьи:

Один онлайн-кинокритик заявил, что Fitzcarraldo «стал известен своей почти полной неудачей и множеством препятствий» (Тейлор, «Фитцкарральдо»).

К Purdue OWL обращаются миллионы пользователей каждый год. Его «Руководство по форматированию и стилю MLA» — один из самых популярных ресурсов.

В первом примере (статья в онлайн-журнале) автор решил не включать имя автора в текст; тем не менее, две записи от одного и того же автора появляются в цитируемых работах. Таким образом, автор включает как фамилию автора, так и название статьи в цитату в скобках, чтобы читатель мог перейти к соответствующей записи на странице «Процитированные произведения» (см. Ниже).

Во втором примере (веб-страница) цитирование в скобках не требуется, поскольку на странице не указан автор, а заголовок статьи «Форматирование и стиль MLA» используется в качестве сигнальной фразы в предложении. .Если название статьи не было названо в предложении, сокращенная версия появится в скобках в конце предложения. Обе соответствующие записи процитированы в работах:

Тейлор, Рамси. «Фицкарральдо». Slant , 13 июня 2003 г., www.slantmagazine.com/film/review/fitzcarraldo/. По состоянию на 29 сентября 2009 г.

«Руководство по форматированию и стилю MLA». The Purdue OWL , 2 августа 2016 г., owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/. По состоянию на 2 апреля 2018 г.

Несколько ссылок

Чтобы указать несколько источников в одной и той же ссылке в скобках, разделите цитаты точкой с запятой:

. . . как обсуждалось в другом месте (Burke 3; Dewey 21).

Источники СМИ, привязанные ко времени

При создании цитат в тексте для мультимедийных материалов, имеющих среду выполнения, например фильмов или подкастов, укажите диапазон часов, минут и секунд, на которые вы планируете ссылаться. Например: (00: 02: 15-00: 02: 35).

Когда ссылка не нужна

Здравый смысл и этика должны определять вашу потребность в документировании источников.Вам не нужно указывать источники знакомых пословиц, хорошо известных цитат или общеизвестных знаний (например, ожидается, что граждане США знают, что Джордж Вашингтон был первым президентом). Помните, что цитирование источников — это риторическая задача, которая может варьироваться в зависимости от вашей аудитории. Например, если вы пишете для экспертной аудитории научного журнала, вам, возможно, придется иметь дело с ожиданиями того, что составляет «общие знания», которые отличаются от общепринятых норм.

Другие источники

Справочник MLA описывает, как цитировать много разных авторов и создателей контента.Однако иногда вы можете столкнуться с категорией источников или авторов, которые в руководстве не описаны, поэтому выбор наилучшего способа действий может быть неясным.

В этих случаях обычно приемлемо применять общие принципы цитирования MLA к новому типу источников последовательным и разумным образом. Хороший способ сделать это — просто использовать стандартные инструкции MLA для типа источника, который похож на источник, который вы хотите процитировать.

Вы также можете исследовать, предоставила ли сторонняя организация указания, как цитировать такой источник.Например, Колледж Norquest предоставляет рекомендации по цитированию старейшин коренных народов и хранителей знаний — категории авторов, которых нет в Справочнике MLA Handbook . Однако в подобных случаях рекомендуется спросить своего инструктора или руководителя, могут ли возникнуть проблемы с использованием сторонних рекомендаций по цитированию.

.

Basic Format // Purdue Writing Lab

Эта страница предоставлена ​​вам OWL в Университете Пердью. При печати этой страницы вы должны включить полное юридическое уведомление.

Авторские права © 1995-2018, Лаборатория письма и СОВ при Университете Пердью и Пердью. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, воспроизводить, транслировать, переписывать или распространять без разрешения. Использование этого сайта означает принятие наших условий добросовестного использования.


Цитируемые произведения MLA: основной формат

Резюме:

Стиль

MLA (Modern Language Association) чаще всего используется для написания статей и ссылок на источники в области гуманитарных и гуманитарных наук.Этот ресурс, обновленный, чтобы отразить MLA Handbook (8 th ed.), Предлагает примеры для общего формата исследовательских работ MLA, цитат в тексте, сносок / сносок и страницы цитируемых работ.

Согласно стилю MLA в конце исследовательской работы должна быть страница с цитированием работ. Все записи на странице «Процитированные работы» должны соответствовать работам, цитируемым в вашем основном тексте.

Основные правила
 • Начните страницу с цитированием работ на отдельной странице в конце исследовательской работы.У него должны быть такие же поля в один дюйм, фамилия и заголовок с номером страницы, что и в остальной части вашего документа.
 • Обозначьте страницу «Процитированные работы» (не выделяйте курсивом слова «Процитированные работы» и не заключайте их в кавычки) и центрируйте слова «Процитированные произведения» вверху страницы.
  • По центру должен быть только заголовок. Сами записи цитирования должны быть выровнены по левому краю.
 • Двойной интервал между цитатами, но не пропускайте пробелы между записями.
 • Сделайте отступ во второй и последующих строках цитат на 0.5 дюймов, чтобы образовался выступ.
 • При необходимости укажите номера страниц источников. Если вы ссылаетесь на журнальную статью, которая появилась на страницах с 225 по 250, укажите номера страниц на вашей странице цитируемых работ как стр. 225-50 (Примечание: стиль MLA требует, чтобы вы опускали первые наборы повторяющихся цифр. В нашем примере , цифра в разряде сотен повторяется между 2 25 и 2 50, поэтому вы опускаете 2 из 250 в цитате: стр. 225-50). Если отрывок занимает несколько страниц, используйте «стр.Обратите внимание, что стиль MLA использует дефис в диапазоне страниц.
 • Если используется только одна страница источника печати, пометьте ее аббревиатурой «p». перед номером страницы (например, стр.157). Если используется диапазон страниц, пометьте его аббревиатурой «pp.» перед номером страницы (например, стр. 157-68).
 • Если вы цитируете статью или публикацию, которая изначально была выпущена в печатной форме, но была извлечена из сетевой базы данных, вы должны ввести название онлайн-базы данных курсивом. Вам не нужно предоставлять информацию о подписке в дополнение к имени базы данных.
Дополнительные основные правила, новые для ОМС 2016

Новое в ГНД 2016:

 • Для онлайн-источников вы должны указать местоположение, чтобы показать читателям, где вы нашли источник. Многие научные базы данных используют DOI (идентификатор цифрового объекта). Если можете, используйте DOI в цитировании; в противном случае используйте URL-адрес. Удалите «http: //» из URL-адресов. DOI или URL-адрес обычно является последним элементом в цитировании и должен сопровождаться точкой.
 • Все цитируемые работы заканчиваются точкой.
Использование заглавных букв и знаков препинания
 • Делайте каждое слово с заглавной буквы в заголовках статей, книг и т. Д., Но не используйте заглавные буквы в статьях (the, an), предлогах или союзах, если только одно из них не является первым словом заголовка или подзаголовка: Gone with the Wind, The Art войны, нечего терять .
 • Используйте курсив (вместо подчеркивания) для названий крупных произведений (книг, журналов) и кавычки для названий более коротких произведений (стихов, статей)
Имена авторов объявления

Записи перечислены в алфавитном порядке по фамилии автора (или, для всех отредактированных сборников, по именам редакторов).Имена авторов записываются сначала по фамилии, затем по имени, а затем по отчеству или отчеству, если необходимо:

Берк, Кеннет

Леви, Дэвид М.

Уоллес, Дэвид Фостер

Не указывайте титулы (доктор, сэр, святой и т. Д.) Или степени (доктор философии, магистр медицины, доктор медицинских наук и т. Д.) С именами. В книге с автором по имени «Джон Бигбрейн, доктор философии» написано просто «Бигбрейн, Джон». Однако обязательно включайте суффиксы, такие как «Jr.» или «II». Собирая все вместе, работа доктораМартин Лютер Кинг-младший будет называться «Кинг, Мартин Лютер-младший». Здесь суффикс после имени или отчества и запятой.

Более одной работы автора

Если вы процитировали несколько работ определенного автора, расположите записи в алфавитном порядке по названию и используйте три дефиса вместо имени автора для каждой записи после первой:

Берк, Кеннет. Грамматика мотивов . […]

—. Риторика мотивов .[…]

Когда автор или редактор сборника выступает как единственный автор текста и как первый автор группы, сначала укажите записи соло-авторов:

Heller, Стивен, изд. Образование электронного дизайнера .

Хеллер, Стивен и Карен Помрой. Грамотность дизайна: понимание графического дизайна.

Работа неизвестного автора

Упорядочить произведения, автор которых неизвестен по названию; используйте сокращенную версию названия в скобках в вашей статье.В данном случае у Boring Postcards USA нет известного автора:

.

Бодрийяр, Жан. Симулякры и симуляции . […]

Скучные открытки США . […]

Берк, Кеннет. Риторика мотивов . […]

.

Как написать раздел обсуждения

В главе обсуждения вы углубитесь в смысл, важность и актуальность ваших результатов. Он должен быть сосредоточен на объяснении и оценке того, что вы обнаружили, показывая, как это соотносится с вашим обзором литературы и вопросами исследования, а также на аргументации в поддержку вашего общего вывода. Есть много разных способов написать этот раздел, но вы можете сосредоточить свое обсуждение на четырех ключевых элементах:

 • Интерпретации: что означают результаты?
 • Последствия: почему важны результаты?
 • Ограничения: что не могут сказать нам результаты?
 • Рекомендации: какие практические действия или научные исследования следует предпринять?

Обсуждение и заключение часто пересекаются, и в некоторых диссертациях эти два раздела объединены в одну главу.Иногда результаты и обсуждение будут объединены в одну главу. Если вы не уверены, какая структура лучше всего подходит для вашего исследования, просмотрите образцы диссертаций по вашей специальности или проконсультируйтесь со своим научным руководителем.

Обобщите свои основные выводы

Начните эту главу с повторения проблемы исследования и краткого обобщения основных результатов. Не повторяйте все данные, о которых вы уже сообщили, — стремитесь к четкому изложению общего результата, который напрямую отвечает на ваш основной вопрос исследования.Это должно быть не более одного абзаца.

Примеры

 • Результаты показывают, что…
 • Исследование демонстрирует корреляцию между…
 • Этот анализ подтверждает теорию о том, что…
 • Данные показывают, что…

Дайте свои интерпретации

Значение результатов может показаться вам очевидным, но важно разъяснить их значение для читателя и точно показать, как они отвечают на вопросы вашего исследования.

Форма вашей интерпретации будет зависеть от типа исследования, но некоторые типичные подходы к интерпретации данных включают:

 • Выявление корреляций, закономерностей и отношений между данными
 • Обсуждение, оправдали ли результаты ваши ожидания или подтвердили ваши гипотезы
 • Контекстуализация ваших выводов в рамках предыдущих исследований и теории
 • Объяснение неожиданных результатов и оценка их значимости
 • Рассмотрение возможных альтернативных объяснений и аргументация вашей позиции

Вы можете организовать обсуждение вокруг ключевых тем, гипотез или исследовательских вопросов, следуя той же структуре, что и в разделе результатов.Вы также можете начать с выделения наиболее значимых или неожиданных результатов.

Примеры

 • В соответствии с гипотезой…
 • Вопреки предполагаемой ассоциации…
 • Результаты противоречат утверждениям Смита (2007) о том, что…
 • Результаты могут предполагать, что X . Однако, исходя из результатов аналогичных исследований, более правдоподобным объяснением является Y .

Что может сделать корректура для вашей статьи?

Редакторы

Scribbr не только исправляют грамматические и орфографические ошибки, но и укрепляют ваше письмо, убеждаясь в том, что в вашей статье нет нечетких слов, лишних слов и неудобных формулировок.

См. Пример редактирования

Обсудите последствия

Помимо собственных интерпретаций, обязательно соотносите свои результаты с научной работой, которую вы исследовали в обзоре литературы. Обсуждение должно показать, насколько ваши выводы соответствуют существующим знаниям, какие новые идеи они вносят и какие последствия они имеют для теории или практики.Задайте себе следующие вопросы:

 • Согласуются ли ваши результаты с предыдущими исследованиями? Если да, то что они к этому добавляют?
 • Сильно ли отличаются ваши выводы от других исследований? Если да, то почему?
 • Подтверждают ли результаты существующие теории или опровергают их?
 • Есть ли практические последствия?

Ваша общая цель — показать читателю, какой именно вклад внесло ваше исследование и почему им это должно быть интересно.

Примеры

 • Эти результаты основаны на существующих доказательствах…
 • Результаты не соответствуют теории, что…
 • Эксперимент позволяет по-новому взглянуть на взаимосвязь между…
 • Эти результаты следует учитывать при рассмотрении того, как…
 • Данные способствуют более четкому пониманию…
 • В то время как предыдущие исследования были сосредоточены на X , эти результаты показывают, что Y .

Признайте ограничения

Даже у самого лучшего исследования есть некоторые ограничения, и признание их важно для демонстрации вашего авторитета. Ограничения связаны не с перечислением ваших ошибок, а с предоставлением точной картины того, что можно и чего нельзя сделать на основе вашего исследования.

Ограничения могут быть связаны с общим планом исследования, конкретными методологическими решениями или непредвиденными препятствиями, возникшими в процессе исследования. Вы должны упомянуть только те ограничения, которые имеют прямое отношение к целям вашего исследования, и оценить, насколько они повлияли на достижение целей исследования.

Например, если размер вашей выборки был небольшим или ограничивался определенной группой людей, обратите внимание, что это ограничивает ее обобщаемость. Если вы столкнулись с проблемами при сборе или анализе данных, объясните, как они повлияли на результаты. Если существуют потенциально мешающие переменные, которые вы не смогли контролировать, признайте, какой эффект они могли иметь.

Отметив ограничения, вы можете повторить, почему результаты, тем не менее, действительны, для ответа на вопросы вашего исследования.

Примеры

 • Обобщаемость результатов ограничена…
 • На надежность этих данных влияют…
 • Из-за отсутствия данных по X результаты не могут подтвердить…
 • Выбор методологии был ограничен…
 • Это выходит за рамки данного исследования, чтобы…

Изложите свои рекомендации

На основе обсуждения ваших результатов вы можете дать рекомендации для практического применения или дальнейшего исследования.Иногда рекомендации сохраняются для заключения.

Предложения по дальнейшим исследованиям могут исходить непосредственно из ограничений. Не просто заявляйте, что необходимо провести больше исследований — дайте конкретные идеи о том, как будущая работа может развиваться в областях, которые ваше собственное исследование не смогло затронуть.

 • Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить…
 • В будущих исследованиях следует учитывать…

Что исключить из обсуждения

Есть несколько типичных ошибок, которых следует избегать при написании раздела для обсуждения вашей диссертации.

 • Не вводите новые результаты — вы должны обсуждать только те данные, которые вы уже представили в главе о результатах.
 • Не делайте завышенных заявлений — избегайте чрезмерных толкований и домыслов, которые не подтверждаются вашими данными.
 • Не подрывайте свои исследования — обсуждение ограничений должно быть направлено на укрепление вашего авторитета, а не на подчеркивание слабых сторон или неудач.

Контрольный список

Часто задаваемые вопросы по обсуждению

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *