HomeРазноеСкладний план: Види зв’язку речень у тексті (практично). Складний план готового тексту — УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК — ОТКРЫТЫЙ УРОК — РЕФЕРАТЫ

Складний план: Види зв’язку речень у тексті (практично). Складний план готового тексту — УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК — ОТКРЫТЫЙ УРОК — РЕФЕРАТЫ

Види зв’язку речень у тексті (практично). Складний план готового тексту — УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК — ОТКРЫТЫЙ УРОК — РЕФЕРАТЫ

Мета: поновити в пам’яті
учнів відоме про мовлення, його форми і текст; ознайомити учнів із
видами зв’язку речень у тексті, вчити учнів складати складний план,
розвивати логічне мислення, мовлення, виховувати любов до рідного слова.

Обладнання: таблиці зв’язку речень.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

II. Робота з класом.

1. Прослухайте. Чи можна сказати, що подані речення утворюють текст? Пригадайте визначення тексту.

Лікувальні властивості багатьох рослин були відомі з давніх-давен.

Задовго
до нашої ери лікарські рослини використовувались у Єгипті, Китаї та
Індії. Давньогрецький лікар Гіппократ у своїх працях розказав про
медичне застосування 236 рослин. У європейських медиків інтерес до
цілющих рослин починає виявлятися у ХІV-ХV століттях.

Цілющий
вплив лікарських рослин пояснюється тим, що в їх листках, стеблах,
коренях, квітках або плодах є вітаміни, пахучі, зв’язуючі, отруйні та
інші речовини. Вони виробляються рослиною в певний час її життя. Тому
треба точно знати, коли збирати рослини.

Для українців
застосування лікарських рослин є традиційним. Настої та масті з них
здавна використовувались у кожній родині, а вміння розпізнавати та
застосовувати цілющі рослини передавалось віл покоління до покоління.
(З довідника).

2. Подані речення записати в такій
послідовності, щоб вони утворили текст. Визначити тему й основну думку
тексту. Добрати до нього заголовок.

Пішов хворий до
мудрого Лиса. В ніс ударив йому такий милий запах, що голова відразу
перестала боліти. Та де її ведмедеві взяти? З того часу, як заболить у
ведмедя голова, він йде на пасіку. Той умів лікарювати. Ведмідь спитав:
«Бджілочки! То у вас не материнка пахне?» Лис порадив ведмедеві
понюхати материнку. Ведмідь зразу ж всадив лапу до вулика. Раз у
ведмедя страшенно розболілася голова. Якось зайшов ведмідь до бджіл на
пасіку. «Материнка, материнка», — загули бджоли хором.

3.
Прочитати текст, вказати в ньому зачин, виклад та кінцівку. Визначити,
яким видом зв’язку речення тексту пов’язані між собою. З’ясувати тему
та основну думку тексту. Дібрати заголовок. Які мікротеми можна
виділити в тексті? Які теми співвідносяться з абзацами?

Медоносна
бджола належить до групи так званих гуртових комах, які живуть сім’ями.
У бджолиній сім’ї кілька десятків тисяч робочих бджіл, одна матка і
порівняно невелика кількість трутнів.

Будова внутрішніх органів
бджоли складна. Серед них можна розрізнити органи травлення, органи
кровообігу, дихання та виділення. До цього переліку слід додати воскові
залози.

Орган захисту робочої бджоли — жало. Воно сховане під
черевцем. Там же, унизу черевця, знаходяться отруйні залози. З них у
заподіяну жалом ранку виливається отрута.

Бджолина отрута на
різних людей і тварин діє по-різному. Найчутливішими до неї є коні.
Іноді кінь гине від ужалень десятка бджіл. Для більшості людей отрута
цих комах нешкідлива. Вона викликає лише біль та незначний набряк, який
швидко проходить.

Улітку у сильній бджолиній сім’ї близько 70
тис. робочих бджіл. На зміну старим постійно виводяться з лялечок
молоді, таким чином, бджолина сім’я постійно оновлюється. (З дитячої
енциклопедії).

4. Пояснення вчителя.

Текст
— це група речень, об’єднаних темою та основною думкою. Заголовок
тексту є співвідносним темі або основній думці. Речення в тексті
розташовані в послідовності, необхідній для розкриття теми.

Речення можуть бути пов’язані послідовним (ланцюговим) або паралельним зв’язком.

При
ланцюговому зв’язку кожне наступне речення за змістом залежить від
попереднього. Думка, виражена в попередньому реченні, розвивається,
конкретизується, розширюється в наступному. Ланцюговим зв’язком
поєднані речення поданого в попередній вправі тексту.

При паралельному способі зв’язку кілька речень, наступних за змістом, залежать від єдиного речення.

Обидва способи зв’язку увиразнюють схеми:

Послідовний (ланцюговий) спосіб зв’язку

1 речення —— 2 речення —— 3 речення

Наприклад:
їжаків на території України живе аж чотири види. З цих чотирьох видів
найвідомішим є європейський їжак. Його часто можна зустріти в лісі, в
гаї, у парку.

Паралельний спосіб зв’язку

Білка дуже красива тварина. Улітку вона руда. Узимку білка сіра. Але тваринка завжди гарна. Вона спритна, граціозна, витончена.

Щоб
скласти план тексту, слід визначити його мікротеми. Мікротеми — це
частини загальної теми тексту. Дати чіткі й стислі визначення мікротеми
тексту — значить скласти його план.

Мікротема розкривається в одному абзаці.

5.
Прочитати. Визначити тему тексту, з’ясувати його мікротеми. Давши
мікротемам назви, скласти план тексту (складний). За планом усно
переказати текст.

Неможливо перерахувати всі трави й
квіти, що чарівними килимами, скатертинами й ковдрами покривають степи,
узлісся, схили гір. Та є серед цього розмаїття рослини, які серцю
українця особливо дорогі.

Улюблена рослина українців — барвінок.
Його листя залишається зеленим і морозної зими, і спекотної літньої
пори. Вважалося, що той, хто посадить барвінок у себе на подвір’ї,
обов’язково дочекається щастя.

У далеку подорож українець завжди
брав пучок чебрецю. Його гострий аромат нагадував про тепло рідної
домівки. У народі чебрець називають «богородицькою травою»,
«материдушкою». Чебрець широко застосовується в народній медицині для
лікування простудних хвороб. Пасічники вважають чебрець одним із
найкращих медоносів.

Давню славу має євшан-зілля. Хто мав при собі цю траву, ніколи не забував про рідну землю.

Рослинний світ України невимовно багатий. Кожна травинка, стеблинка, листочок і квіточка є неповторними.

Как правильно составить план текста. Подробная инструкция с рекомендациями.

Составление плана к тесту может понадобиться не только на уроках русского языка. В дальнейшем умение правильно его составлять может пригодиться на протяжении всей жизни. Это не обязательно должен быть план прочитанного текста или произведения. Он составляется для выступления перед аудиторией преподавателями, учеными, ораторами. В любой работе его составление может играть немаловажную роль, поэтому мы учимся этому умению, начиная со школьной скамьи. С составления плана начинается написание сочинений, рефератов, курсовых, дипломных работ и даже художественных произведений.

Виды и типы планов текста

Существует несколько типов плана в зависимости от цели их составления и объема исходного текста:

Составляется с помощью вопросов к каждому абзацу или блоку текста. Ответы на вопросы предусматривают полное раскрытие темы прочитанного материала, по которому составлялся план.

Тезис с древнегреческого переводится как установка, утверждение. Это краткая и лаконичная мысль небольшого отрывка текста, сформулированная в одном или двух предложениях. Их удобно использовать для изучения большого объема материала, записывая для каждой части отдельные тезисы, отображающие её суть. Просматривая тезисы после записи, можно легко восстановить в памяти прочитанное. Правильно составленный тезисный план представляет собой лаконичный и последовательный сжатый текст исходного материала.

 • Опорная схема

Отличается тем, что опорами могут служить как предложения, так и отдельные слова. Все зависит от памяти запоминающего, насколько краткими или развернутыми должны быть опоры. Со стороны опорная схема может выглядеть как набор слов и предложений, практически не связанных друг с другом. Но для составляющего такой план достаточно понятен.

Также планы различают по видам: простой и сложный.

 • Простой состоит чаще всего из назывных предложений. Краткие заголовки основных моментов текста.
 • Сложный является более подробным и глубоким. Когда краткие мысли могут быть дополнены подпунктами либо больше раскрыты уточнениями.

Составляем план текста правильно

Для того чтобы наиболее точно и правильно составить план, достаточно следовать небольшой инструкции:

 • Внимательно и не торопясь прочитайте текст. Если встретили незнакомое слово, запишите его в черновике.
 • Во время чтения выделите карандашом основные части. Они отличаются по своему содержанию и имеют законченную мысль, сформулировав которую, вы можете её использовать для подзаголовка.
 • Прочитав текст, выделите для себя его основную тему. То, о чем и для чего написан был текст. Запишите основные моменты, которые показались вам наиболее важными.
 • Посмотрите в словаре значение незнакомых слов, возможно, они дополнят прочитанное ранее.
 • Повторно прочитайте текст по выделенным ранее частям. Каждую часть озаглавьте или задайте к ней вопрос, в зависимости от того, какого типа план вы составляете.
 • Записав все пункты на черновик, следует еще раз все перепроверить, чтобы избежать ошибок.
 • План должен быть достаточно логичным по повествованию, бывает так, что при написании путается последовательность пунктов.
 • Нет ли дублирования заголовков? Иногда одну и ту же мысль можно ошибочно сформулировать другими словами. Таким образом, план будет составлен неправильно и скорее всего работа с ним приведет к путанице.
 • Он должен соответствовать основной теме текста. В противном случае вы не выделили главное, возможно, отвлеклись на детали.
 • Обязательно должны присутствовать вступительная и заключительная часть или итог.
 • При повторном прочтении плана, возможно, вы вспомните еще важные детали, обязательно допишите их, таким образом, ваш результат будет дополненным и более подробным. Однако не следует сильно увлекаться уточнениями, иначе у вас получится уже краткое изложение.

Составляя план текста, следуйте инструкции и постарайтесь избежать возможных ошибок, и все у вас получится!

Как составить план на неделю. Моя система планирования + шаблон

Вы так же можете посмотреть статью «Как составить план на неделю. Моя система планирования» в формате видео.

План — важная составляющая успеха. Каждый успешный человек планирует свои день, неделю, месяц, год. Но до сих пор, большинство людей думает, что планирование не работает или им не подходит. Они творческие люди, живущие на вдохновении. И я не был исключением.

К планированию я подходил долго, пробуя множество разных способов. Но ни один мне не подходил. И каждый раз, я бросал и думал, что это не моё. Но в глубине души я понимал, что даже с неподходящей мне системой, моя эффективность увеличивалась в несколько раз. В итоге, перепробовав десятки методов, я придумал свой, который мне подходит.

Зачем планировать?

1. Развивает самодисциплину

Самодисциплина — это способность заставить себя действовать независимо от вашего желания. Если делать дела, записанные в план, вы постепенно привыкаете выполнять задачи из плана. И каждый раз, вам становится всё легче и легче приступить и закончить.

2. Упрощает процесс

По сути, план — это инструкция по выполнения какого-то действия. А по инструкции действовать намного проще, чем на ходу решать, как и что делать. Конечно, это не значит, что не надо совсем доверяться только плану. Иногда ситуация может полностью измениться, тогда стоит поменять свой план.

3. Повышает эффективность

Конечно же, упрощая выполнение задач, мы уменьшаем время на выполнение задачи. Тем самым, повышаем эффективность.

4. Свободное время

Планирование помогает найти время на семью, хобби и отдых, которого нам так не хватает.

5. Порядок в делах

Планирование наводит порядок в делах. Помогает поставить приоритеты, и правильно распределять ресурсы.

6. Освобождение мозга

Пока дело не записано на листок бумаги или в заметки телефона, мозгу требуется энергия, чтобы не забыть его.

План на неделю: 7 шагов планирования

7 шагов планирования

1. Цель и план на неделю

Во-первых, на каждую неделю я ставлю себе цели по каждой сфере своей жизни или проекту. Помогает сориентироваться в создании плана и понять куда двигаться дальше. Свои недельные цели я делаю на основе более долгосрочных планов.

Читайте также: Долгосрочное планирование. Как планировать будущее?

2. Список дел

Отталкиваясь от своих целей, я выписываю список всех дел, которые необходимо выполнить на этой неделе. Кроме ежедневных и еженедельных дел.

3. Расстановка приоритета

Сам по себе список дел не несет никакой пользы. Мозг автоматически выбирает самое простую работу из такого списка и мы так не успеваем приступить к самой главной задаче.

Поэтому далее нужно расставить приоритеты важности каждого дела. Тут можно воспользоваться матрицей Эйзенхауэра или простым методом ABC. Так как, у меня минимум задач из первого квадрата, то я предпочитаю пользоваться вторым методом.

Читайте также: Матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра

Метод ABC. Расставляем рядом с каждой задачей букву по важности, где A — самые важные, С — не важные. Вы так же можете добавить еще букву D (делегировать) и E (вычеркнуть), если у вас есть возможность делегировать или не уверены в необходимости некоторых дел.

4. После, переносим дела в дни недели

В первую очередь выписываю задачи с буквой A. Равномерно распределяю по дням. Далее с B и C. Главное не ставить слишком много дел в один день. Если вы никогда не делали по 10 дел за сутки, то не стоит ставить и сейчас. Чтобы не добавить много задач в свой план, я пользуюсь методом 1-3-5. Одно главное дело на день (А), 3 важных (А или B), 5 бытовых ©. Так же, главную задача на день я помечаю, чтобы не забыть начать день с неё. Вы можете сделать это любым удобным способом. Например, выделить цветным маркером, написать другим цветом или большим размером.

Так же, можно добавить к каждой букве цифры, для более точного приоритета (A-1, A-2, A-3 и так далее).

5. Отдых

Обязательно я делаю хотя бы один день без рабочих планов. Но так же вношу в расписание все дела связанные с отдыхом, чтобы не забывать отдыхать и наслаждаться жизнью.

6. Ежедневные дела

Отдельно я выписываю все ежедневные дела и привычки. Делаю небольшую таблицу, где я помечаю, выполнил я или нет. То же самое я делаю с еженедельными делами.

7. Коррекция

Не всегда знаешь что произойдет дальше, поэтому при необходимости я корректирую план под новые задачи и нужды. И делаю это, обязательно, с вечера, за день до того, как мне нужно выполнить задачу.

В итоге, выходит полный план на неделю. Где задачи расставлены по дням и приоритетам, есть таблица, в которой легко наблюдать за ежедневными делами и привычкам, и учетен отдых и развлечение.

Восьмой шаг

Когда план на неделю готов и наступил день выполнения, то я начинаю с верхнего пункта, который мы пометили как А, и как главную задачу на день.

Читайте также: Ошибка планирования. Почему горят сроки и что с этим делать?

Так же вы можете скачать готовый шаблон для планирования недели:

Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы быть в курсе всех новых статей minimalwork.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

очков — Folding @ home

У нас есть один тестовый компьютер, наиболее важным компонентом которого является процессор: Intel (R) Core (TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz. ОС машины — Linux. Вот шаги, которые мы используем для определения точек для проекта:

 1. Возьмите WU из проекта и запустите его на тестовой машине до завершения.
 2. Измерьте время, необходимое для завершения. Базовый кредит, присуждаемый для WU, тогда является просто коэффициентом масштабирования, умноженным на это время.
 3. Значения тайм-аута и крайнего срока также являются простой функцией времени, которое потребовалось для завершения.Они устанавливаются в первую очередь для того, чтобы дать донору разумное количество времени для завершения WU, но достаточно короткое, чтобы любой WU, который был отправлен, но не обработан (например, донор выходит из FAH, забывает перезапустить этот WU, его компьютер умирает, и т. д.) могут быть извлечены и отправлены снова в разумные сроки. Таким образом, эти значения устанавливаются в зависимости от того, на каком оборудовании выполняется проект (однопроцессор, SMP, GPU) и сколько времени потребовалось WU для завершения работы на тестовой машине.
 4. Коэффициент k, коэффициент при начислении бонусных баллов, в настоящее время установлен на базовое значение 0.75, но может варьироваться в зависимости от научной ценности проекта.

Программа Folding @ home на вашем компьютере подсчитывает общее количество баллов следующим образом:

final_points = base_points * max (1, sqrt (k * deadline_length / elapsed_time))

Обратите внимание, что max (1,…) гарантирует, что final_points никогда не будет ниже base_points, deadline_length — это крайний срок, также известный как final deadline, а elapsed _time — это промежуток времени с момента назначения WU до момента его загрузки, включая транзит. время.Deadline_length и Elapsed_time измеряются в днях с точностью до одного десятичного знака.

PPD рассчитывается следующим образом:

PPD = 14,4 * base_points * max (1, sqrt (14,4 * k * Срок действия / TPF)) / TPF

Обратите внимание, что TPF указывается в минутах в десятичной форме, а не в формате времени.

Обратите внимание, что проекты GPU сейчас тестируются на одном компьютере, но с использованием центрального процессора этой машины. Используя одно и то же оборудование, мы хотим сохранить нашу цель «равная оплата за равный труд».Наши методы GPU продвинулись до такой степени, что с помощью GPU FAHCore 17 мы можем выполнять любые вычисления, которые мы можем выполнять на CPU на GPU. Поэтому мы унифицировали схему тестирования, чтобы в проектах GPU и CPU использовался один и тот же «критерий», которым является наш тестовый процессор i5.

Сворачивание планов Скачать бесплатно для Windows

3
Лян Юйбинь
366

Условно-бесплатное ПО

Paper Folding 3D помогает создавать проекты оригами с красивыми текстурами.

Программное обеспечение Ideas R Us
10

Условно-бесплатное ПО

Помогает при складывании книг, создавая несколько точек сгиба / маркировки.

59
Программное обеспечение Black Mountain P / L
12

Условно-бесплатное ПО

Программа

CAD для плана этажа, простая в использовании — заботится о чертежах и МАТЕМАТИКАХ.

Ларидиан
7

Бесплатное ПО

Ларидианские планы чтения предоставляют пользователям выбор из 7 расписаний чтения.

TemplateZone
4

Коммерческий

Бизнес-планы

OfficeReady сочетают в себе мощность, гибкость и простоту.

8
CS Одесса
14

Условно-бесплатное ПО

Инструменты планирования здания помогают архитекторам и инженерам-строителям.

10
Программное обеспечение ArcticLine
631

Условно-бесплатное ПО

Измените значки папок на офисном компьютере с помощью значков с цветовой кодировкой и изображением.

2
Программное обеспечение ArcticLine
218

Условно-бесплатное ПО

Позволяет изменить цвет или значок папки (пометить папку) в 2 щелчка.

Опальский
16

Бесплатное ПО

Инструмент для управления пакетами пользовательских декораций X-Plane.

12
Программное обеспечение ArcticLine
287

Бесплатное ПО

Настройка значка папки с помощью значка с цветовой кодировкой и изображением.

1
Программное обеспечение Cleanersoft
1,000

Бесплатное ПО

Предотвратить доступ неавторизованных пользователей к вашим личным данным.

1
PlanAndVisualize
27

Условно-бесплатное ПО

Программное обеспечение

PlanEasy2D можно использовать для построения планов этажей и планов выхода из зданий.

LCP, Хелен Худ, Энди Олпасс
1

Коммерческий

Foundation Stage содержит подробные планы уроков и среднесрочные планы.

IT-Concept Software GmbH
16

Демо

Он предназначен для создания проектов, планов, подробных и исполнительных планов.

73
IDM Computer Solutions, Inc.23 358

Условно-бесплатное ПО

Редактор форматированного текста с возможностью выделения синтаксиса и сворачивания кода.

1
AV Bros
1,013

Коммерческий

Плагин

для эффектов скручивания и сворачивания страниц.

86
EControl Ltd.
4

Условно-бесплатное ПО

Мощное управление текстовым редактором с подсветкой синтаксиса, сворачиванием текста…

1
ED / iT, Inc
2

Коммерческий

eSectionalstm устраняет необходимость складывания бумажных диаграмм с помощью этого портативного приложения.

Raible & Leute GbR
15

Условно-бесплатное ПО

FoldMaster — это редактор фальцовки, основная функция которого — скрывать части текста.

3
EngView Systems Corp.42

Условно-бесплатное ПО

Интегрированная среда CAD / CAM для проектирования складной картонной упаковки.

tmssoftware.com

Коммерческий

Легко настраиваемый элемент памятки с подсветкой синтаксиса с свертыванием кода.

# Планы складных стульев

Здесь фантастические цены.Замечательные предложения по качественной продукции
Быстрая бесплатная доставка. Возврат за 7 дней.
Это мой список лучших товаров
Сэкономьте до 70% с промокодами, предложениями и кэшбэком
Сравните цены на товары по низким ценам Классические планы стула Адирондак (План деревообрабатывающего проекта) .
Получите экспертные обзоры продуктов из отчетов потребителей.
Товары с высокими оценками здесь!
Узнайте о своей сделке. Экономьте на лучших товарах!
Выбор 300+ продуктов.
Более низкие цены от прямого поставщика.

Спецификация товаров

 • Готовый размер стула — 38 дюймов в высоту, 31 дюйм в ширину и 33 дюйма в глубину.
 • План имеет полноразмерные шаблоны, где необходимо.
 • Список материалов, инструкции, измеренные чертежи с несколькими видами

Подробнее Подробнее >>

Сэкономьте на лучшем бренде и получите бесплатную доставку.
Найдите лучшие бренды, отличные цены на электронику, товары для дома, ювелирные изделия и другие товары!
Найдите еженедельные покупки с лучшими скидками и многое другое в магазине Target!
Найдите здесь продукты по отличным ценам.Получите классические планы стула Адирондак (бумажный план проекта деревообработки). Экономьте на высшем качестве сегодня!
Для тех, кто ищет качественную продукцию по отличным ценам.
Бесплатные непредвзятые обзоры и лучшие выборы. Исследования и рейтинги без быков.
Ежедневные скидки здесь! Покупка. Замечательная распродажа на.
Огромный выбор обзоров товаров Свободно и объективно — сравните и купите
Информация. Идеи. Экономия. Экономьте на нашей продукции!

изделия из хорошего материала.Тысячи продуктов и услуг со скидкой с ежедневными предложениями!
Наслаждайтесь экономией и выбором качественных продуктов.
Низкие цены гарантированы на этом сайте. Восстановите доставку.
Бесплатная доставка.
Предлагаем лучшие цены доставки!
Откройте для себя вашу сделку. Экономьте на покупках в Интернете!
Большой выбор стилей. Персонализируйте онлайн за считанные секунды!
250+ Товаров. Экономьте на низком уровне!
Сравните варианты и цены. Все, что вам нужно! Планы классических стульев Адирондак (Документ проекта деревообработки) .

Ищете лучшие предложения, а? Экономьте на товарах со скидкой!
Экономьте по-крупному с помощью дешевых продуктов. Гарантия лучших цен.
Купите один — получите один бесплатно * при полной и бесплатной доставке. Покупайте и экономьте сейчас!
Выгодные цены. Умные сделки. Выберите лучшие продукты
Эта продукция имеет высокое качество по низкой цене. Планы классических стульев Адирондак (Документ проекта деревообработки) .
Вот лучшие продукты этого месяца в моем списке
Экономьте на нашем большом ассортименте продуктов многих ведущих брендов.Мы поможем решить ваш квест! Экономьте на лучших товарах.
Найдите все интернет-магазины, сравните и будьте умным покупателем!
Бесплатная доставка! Наслаждайтесь отличными продажами и многим другим уже сегодня.

Наша цена: Обновлено 01.01.2012 09:24:09

Навес для младенческого автокресла Relate Link

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *