HomeРазноеСловник імен: Словарь имён

Словник імен: Словарь имён

Власні імена людей — Словник-довідник: ua_mova — LiveJournal

Дорога спільното, потрібна ваша порада щодо мого імені. Мене з народження назвали Олесею, коли мій батько пішов у ЗАГС реєструвти мене (а це було в радянські часи, коли книга реєстрації актів про народження велася російською мовою і свідоцтво про народження видавалося теж російською), то вони записали мене як Леся, пояснивши, що російською мовою так звучить моє імя (Олесі в російській за їхніми словами немає). Отже, у свідоцтві про народженн я Леся. Коли мені виповнилось 16 це вже була незалежна Україна і паспорт мені видали українською мовою з іменем Олеся на титульній сторінці, а на зворотній сторінці, де імя вказується російською мовою написано Леся.

На днях я прийшла в РАГС отримувати повторне свідоцтво про народження вже українською мовою на бланку нового зразка.  Вони відмовили мені у видачі свідоцтва про народження, бо я це — не я, до них прийшла за паспортом Олеся, а в них в книзі записано Леся (хоча російською в паспорті я Леся). Тепер моє повторне свідоцтво можуть отримати лише мої батьки. Добре, навіть якщо батьки отримають, то українською мовою вони збираються написати там Леся, а не Олеся (як у мене в паспорті) і посилаються на словник:

Вони назвали цей словник Українським правописом яким вони керуються і в ньому Леся з російської на українську перекладається лише як Леся. Я їм намагалась довести, що це не правопис, що це словник. Правопис — це зовсім інша книга. А вони вперлись рогом і сказали, що для них ця книга — авторитет вищої інстанції. В анностації до книги написано: «Третє видання Словника-довідника своєю будовою, змістом і обсягом суттєво не відрізняється від видання 1996 р. У ньому подаються офіційні імена, уживані в Україні, та їх варіанти, включено відомості про їх походження, правила правопису українських і російських прізвищ. Імена ілюструються уривками з поетичних творів, народних пісень.
Видання сувенірне. Для філологів, працівників преси, загсів, паспортних столів. Словник стане у нагоді молодим батькам.»

Чи можуть вони керуватись лише цим словником, чи це наукове видання чи науково-популярне? Чи це прямо від Інституту мовознавства видання?

Як мені відстояти своє імя українською мовою? В усіх документах українською мовою я Олеся, а лише в свідоцтві про народження російською я Леся (і в паспорті на російській сторінці).

Література про українські імена та прізвища: ua_etymology — LiveJournal

 

Белей Л. Ім’я для дитини в українській родині: Словник-довідник / Ред. С. Рошко. — Ужгород: Просвіта, 1993. — 116 с.
Горпинич В. О. Прізвища степової України: Словник: Близько 75 000 слів. — Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. — 40 с.
Демченко В. М. Державна сутність і мовна наповненість прізвища як офіційної назви особи / Демченко В. М. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: [Зб. наук. праць ХНТУ]. — Вип. 2. — Херсон, 2010. — С. 190–195.
Демченко В. М. Етимологiя прiзвищ України: чинники державностi. (*)
Демченко В. М. Українські прізвища: історія, походження, правопис: [науково-практичний посібник] — Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2009.
Єфименко І. В. З історії виникнення та розвитку українських прізвищевих назв / Єфименко І. В. // Мовознавство. 2002. — № 5.
Желєзняк І. До історії українських прізвищ // Мовознавство. — 1987. — № 5.
Ірклієвський В. Етимологічний словник українських прізвищ. — Мюнхен: Б. в., 1987. — 904 с.
Карпенко Ю. О. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження // Записки з ономастики. — Вип. 4.
Масенко Л. Т. Українські імена та прізвища. — К.: Т-во «Знания» УРСР, 1990. — 48 с.
Найдавніший реєстр українського козацтва 1581 року / Упор. В. Недяк. — К.: «ЕММА», 2004. (*)
Популярні призвища та імена України. (*)
Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. — К.: Рад. шк., 1969. — 255 с.
Редько Ю. К. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. — Львів, 2007.
Редько Ю. К. Сучаснi українські прiзвища. — Київ, 1966. (*)
Реестр войска запорожского 1649 г. (*)
Реестр запорожских казаков 1619 г. (*)
Реестр 1756 г. (Реестр Запорожского войска 1756 г. [Текст] / Составитель Тернавский H. A. — Краснодар, 1997). (doc)
Реестра всего войска Запорожского после Зборовского договора / Реестра всего войска Запорожскаго послѣ Зборовскаго договора. (*)
Системы личных имен у народов мира / АН СССР; Ин.-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1989. — 383 с.
Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей: Словник-довідник. — К.: Наук. думка, 1996. — 335 с.
Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини) / Гол. ред. Лук’янюк К. М.; Уклад.: Бабич Н. Д., Колесник Н. С., Лук’янюк К. М. та ін. — Чернівці: Букрек, 2002. — 423 с.
Трійняк І. І. Словник українських імен. — К., Довіра, 2005.
Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини: У 2-х тт. — Запорiжжя, 2005.
Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. — Львів: Світ, 2005. — 704 с.

Список зібрала О. Л. Березович у списку розсилки dlibrary.googlegroups.com.
 

ІМ’Я – Академічний тлумачний словник української мови

ІМ’Я́, імені та ім’я, сер.

1. Особиста назва людини, що
дається їй після народження. — Мені почулося наче
ім’я моєї жінки (Панас Мирний, III, 1954, 274); — Ой, лихо,
Романочку, — зітхнула і довірливо поглянула на парубка.
Не помітила, як і назвала його ніжним ім’ям (Михайло Стельмах,
I, 1962, 350);
//  рідко. Прізвище. Бєлінський, Герцен,
Чернишевський, Добролюбов… Це імена, які навіки
ввійшли в народну пам’ять (Максим Рильський, III, 1956, 10);
Не змовкає на робітничих мітингах ім’я Леніна (Олександр Довженко,
I, 1958, 51).

 Від імені кого, чого — за чиїм-небудь дорученням,
проханням. Від імені нашого «літературного комітету»
звертаюся до Вас з великим проханням (Михайло Коцюбинський, III,
1956, 199); Відкривати (відкрити) чиє ім’я див.
відкривати; В ім’я кого, чого — заради кого-, чого-небудь;
на честь когось, чогось. «Все в ім’я людини, для блага
людини» — цьому девізові підпорядкована вся діяльність
партії і Радянської влади (Комуніст України, 11, 1966, 50);
Власне ім’я див. власний; Іменем кого, чого, чиїм —
на підставі влади кого-, чого-небудь, чийогось
авторитету. Прийшли ксьондзи і запалили Наш тихий рай.
І розлили Широке море сльоз і крові, А сирот іменем
Христовим Замордували, розп’яли… (Тарас Шевченко, II, 1953,
33); Імені кого, чого — названий на честь, у пам’ять
кого-, чого-небудь. Школа імені Ів. Франка; На ім’я:
а) особистою назвою (а не прізвищем). Словаки вже
запросто кликали його на ім’я як свого односельчанина
(Олесь Гончар, III, 1959, 322); б) (кого, чиє) призначений,
адресований кому-небудь. Просила б я тебе, мамочко,
щоб ти мені прислала на ім’я Корейво записку, аби він
мені видав деякі ноти (Леся Українка, V, 1956, 30).

2. уроч., рідко. Те саме, що назва 1; найменування.
Апостол правди і науки, Котрого ждав ти день по дню,
Прийшов, простяг потужні руки, — І легіон ім’я йому
(Іван Франко, XIII, 1954, 85); Яке глибоке щастя — жить,
Буть гідним імені людини. Народу й людськості
служить! (Максим Рильський, III, 1961, 166).

♦ Називати (назвати) речі своїми (їх) іменами —
говорити прямо, не прикрашаючи нічого, не добираючи слів
і висловів, які пом’якшують що-небудь. [Назар:]
А зобов’язання треба брати не в кабінеті, а з нами,
тут… [Скарбун:] Ви відповідаєте за свої слова?
[Назар:] Я називаю речі їх іменами (Микола Зарудний, Антеї,
1961, 15).

3. з означ., рідко. Те саме, що слава; репутація. — Ви,
каже [майор], з’явитесь додому новими людьми, людьми
з світовим іменем (Олесь Гончар, III, 1959, 294); Не псувати
доброго імені.

Відмінювання імен Офіційний сайт Української мови

1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку
однини закінчуються на -а, -я, відмінюються як
відповідні іменники І відміни:

Однина
Тверда група
чол. р. жін. р.

Н.

Микол-а

Ганн-а

Р. Микол-и

Ганн-и

Д.

Микол-і

Ганн-і

Зн.

Микол-у

Ганн-у

Ор.

Микол-ою

Ганн-ою

М.

Микол-і

Ганн-і

Кл.

Микол- о

Ганн-о

М’яка група

жін. р.

чол. р.

Н. Мотр-я Соломія Натал-я Ілл-я
Р. Мотр-і Соломії Натал-і Ілл-і
Д. Мотр-і Соломії Натал-і Ілл-і
Зн. Мотр-ю Соломію Натал-ю Ілл-ю
Ор. Мотр-ею Соломією Натал-ею Ілл-ею
М. Мотр-і Соломії Натал-і Ілл-і
Кл. Мотр-е Соломіє Натал-ю Ілл-е
Множина
Тверда група

чол. р.

жін. р.

Н. Микол-и Ганн-и
Р. Микол Ганн
Д. Микол-ам Ганн-ам
Зн. Микол Ганн
Ор. Микол-ами Ганн-ами
М. Микол-ах Ганн-ах
Кл. Микол-и Ганн-и
М’яка група

жін. р.

чол. р.

Н. Мотр-і Соломії Натал-і Іллі
Р. Мотр Соломій Наталь Ілл-ів
Д. Мотр-ям Соломіям Натал-ям Ілл-ям
Зн. Мотр Соломій Наталь Ілл-ів
Ор. Мотр-ями Соломіями Натал-ями Ілл-ями
М. Мотр-ях Соломіях Натал-ях Ілл-ях
Кл. Мотр-і Соломії Натал-і Ілл-і

Примітка
1.
Кінцеві приголосні основи г, к, х у
жіночих іменах у давальному та місцевому відмінках однини перед
закінченням змінюються на з, ц, с: Ольга
Ользі, Палажка — Палажці, Солоха — Солосі.

Примітка
2
. У жіночих іменах типу Одарка, Параска
в родовому відмінку множини в кінці основи між приголосними з’являється
звук о: арок, Пapаcoк.

2. Українські чоловічі імена, що в називному відмінку однини
закінчуються на приголосний та о, відмінюються як
відповідні іменники II відміни:

Однина
Тверда група
Н. Олег Антін Дмитро
Р. Олег Антон-а Дмитра
Д. Олег-ові (-у) Антон-ові (-у) Дмитрові (-у)
Зн. Олег-а Антон-а Дмитра
Ор. Олег-ом Антон-ом Дмитром
М. Олег-ові Антон-ові Дмитрові
Кл. Олег Антон-е Дмитре

М’яка група

Мішана група

Н. Сергій Ігор Терень Тиміш
Р. Сергія Ігор-я Терен-я Тимош-а
Д. Сергієві (-ю) Ігор-еві (-ю) Терен-еві (-ю) Тимош-еві (у)
Зн. Сергія Ігор-я Терен-я Тимош-а
Ор. Сергієм Ігор-ем Терен-ем Тимош-ем
М. Сергієві Ігор-еві Терен-еві Тимош-еві
Кл. Сергію Ігор Терен-ю Тимош-е
Множина
Тверда група
Н. Олег-и Антон-и Дмитри
Р. Олег-ів Антон-ів Дмитрів
Д. Олег-ам Антон-ам Дмитрам
Зн. Олег-ів Антон-ів Дмитрів
Ор. Олег-ами Антон-ами Дмитрами
М. Олег-ах Антон-ах Дмитрах
Кл. Олег-и Антон-и Дмитри

М’яка група

Мішана група

Н. Сергії Ігор-і Терен-і Тимош-і
Р. Сергіїв Ігор-ів Терен-ів Тимош-ів
Д. Сергіям Ігор-ям Терен-ям Тимош-ам
Зн. Сергіїв Ігор-ів Терен-ів Тимош-ів
Ор. Сергіями Ігор-ями Терен-ями Тимош-ами
М. Сергіях Ігор-ях Терен-ях Тимош-ах
Кл. Сергії Ігор-і Терен-і Тимош-і

Примітка
1
. В іменах типу Антін, Нестір, Ничипір,
Прокіп, Сидір, Тиміш, Федір
і
виступає тільки в називному відмінку, у непрямих — о: Антона,
Антонові
й т. д., але: Авенір — Авеніра,
Лаврін — Лавріна, Олефір — Олефіра.

Примітка
2.
Імена, що закінчуються в називному відмінку на —р,
у родовому мають здебільшого закінчення : Віктор
— Віктора, Макар — Макара, Cвітозаp —
Світозара,
але: Ігор — Ігоря, Лазар
— Лазаря
.

Примітка
3.
Ім’я Лев при відмінюванні має паралельні форми: Лева
й Льва, Левові й Львові та ін.

3. Українські жіночі імена, що в називному відмінку однини
закінчуються на приголосний, відмінюються як відповідні іменники III
відміни:

Однина
Н. Любов Нінель
Р. Любов-і Нінел
Д. Любов-і Нінел
Зн. Любов Нінель
Ор. Любов’-ю Нінелл
М. Любов-і Нінел
Кл. Любов-е Нінел

Примітка.
Форми множини від таких імен майже не вживаються.

Зразок відмінювання жіночого імені та по
батькові

Н. Марія
Василівн-а (Андріївн-а,
Іллівн-а)
Р. Марії Василівн-и
(Андріївн-и, Іллівн-и)
Д. Марії Василівн-і
(Андріївн-і, Іллівн-і)
Зн. Марію Василівн-у
(Андріївн-у, Іллівн-у)
Ор. Марією Василівн-ою
(Андріївн-ою, Іллівн-ою)
М. Марії Василівн-і
(Андріївн-і, Іллівн-і)
Кл. Маріє Василівн-о
(Андріївн-о, Іллівн-о)

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

іменник — с украинского на русский

 • іменник — чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • іменник — клеймо stamp Marke, Stempelung спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів. Суб єкти підприємницької діяльності, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • іменник — I а, ч. Відмінювана частина мови, що позначає предмет, дію, явище, ознаку тощо, напр.: стіл, читання, вітер, білість і т. ін. II а, ч. Спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів …   Український тлумачний словник

 • іменник — [іме/н:иек] ка, м. (на) ку, мн. кие, к іў …   Орфоепічний словник української мови

 • двоезна́менник — двоезнаменник …   Русское словесное ударение

 • сіменник — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • займенник-іменник — займе/нника іме/нника, ч. Займенник, що виступає замість іменника …   Український тлумачний словник

 • сіменник — а/, ч. Дерево, залишене в лісі незрубаним …   Український тлумачний словник

 • єдноіменник — ника, ч. Ол. Тезко; друга особа з тим самим ім ям …   Словник лемківскої говірки

 • бабка — 1 іменник жіночого роду, істота бабуся * Але: дві, три, чотири бабки бабка 2 іменник жіночого роду частина верстата * Але: дві, три, чотири бабки бабка 3 іменник жіночого роду суглоб над копитом * Але: дві, три, чотири бабки бабк …   Орфографічний словник української мови

 • міна — 1 іменник жіночого роду на обличчі міна 2 іменник жіночого роду снаряд міна 3 іменник жіночого роду обмін міна 4 іменник жіночого роду старовинна грошова одиниця; міра ваги міна 5 …   Орфографічний словник української мови

 • Відмінювання прізвищ Офіційний сайт Української мови

  1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення
  іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а
  прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками
  відмінювання відповідних іменників ІІ відміни:

  Майборода — Майбороди, Майбороді,
  Майбороду й т. д.;
  Гмиря — Гмирі, Гмирі, Гмирю, Гмирею
  й т. д.;
  Гнатюк — Гнатюка, Гнатюкові (Гнатюку) й т. д.;
  Заєць — Зайця, Зайцеві (Зайцю) й т. д.;
  Іваньо — Іваня, Іваньові (Іваню) й т. д.;
  Кривоніс — Кривоноса, Кривоносові (Кривоносу)
  й т. д.;
  Лебідь — Лебедя, Лебедеві (Лебедю) й т. д.;
  Панібудьласка — Панібудьласки, Панібудьласці й т. д.;
  Симоненко — Симоненка, Симоненкові (Симоненку)
  й т. д.
  Але: Швець — Швеця, Швецеві
  (Швецю) й т. д.

  2. Прізвища прикметникового типу на —ий, -ій
  відмінюються як відповідні прикметники чол. та жін. роду (твердої чи
  м’якої групи):

  Авдієвський — Авдієвського, Авдієвському
  й т. д.;
  Кобилянська — Кобилянської, Кобилянській й т. д.

  3. Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев
  (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн)
  відмінюємо за такими зразками:

  Однина
  Н. Павлов Ковалів Прокопів
  Р. Павлов-а Ковалев-а (-лів-а) Прокопов-а
  (-пів-а)
  Д. Павлов-у Ковалев-у (-лів-у) Прокопов-у
  (-пів-у)
  Зн. Павлов-а Ковалев-а (-лів-а) Прокопов-а
  (-пів-а)
  Ор. Павлов-им Ковалев-им (-лів-им) Прокопов-им
  (-пів-им)
  М. …Павлов-і, -у …Ковалев-і, —у
  (-лів-і, -у)
  …Прокопов-і, —у (-пів-і,
  у)
  Кл. Павлов-е й Павлов Ковалев (-лів-е)
  й Ковалів
  Прокопов-е
  (-пів-е) й Прокопів
  Множина
  Н. Павлов-и Ковалев-и (-лів) Прокопов-и (-пів)
  Р. Павлов-их Ковалев-их (-лів-их) Прокопов-их (-пів-их)
  Д. Павлов-им Ковалев-им (-лів-им) Прокопов-им (-пів-им)
  Зн. Павлов-их Ковалев-их (-лів-их) Прокопов-их (-пів-их)
  Ор. Павлов-ими Ковалев-ими (-лів-ими) Прокопов-ими (-пів-ими)
  М. … Павлов-их … Ковалев-их (-лів-их) … Прокопов-их (-пів-их)
  Кл. Павлов-и Ковалев-и (-лів) Прокопов-и (-пів)
  Однина
  Н. Гаршин Романишин
  Р. Гаршин-а Романишин-а
  Д. Гаршин -ові (-у) Романишин -ові (-у)
  Зн. Гаршин-а Романишин-а
  Ор. Гаршин-им Романишин-им
  М. …Гаршин-і, -у …Романишин-і, -у
  Кл. Гаршин-е й Гаршин Романишин-е й Романишин
  Множина
  Н. Гаршин-и Романишин
  Р. Гаршин-их Романишин-их
  Д. Гаршин-им Романишин-им
  Зн. Гаршин-их Романишин-их
  Ор. Гаршин-ими Романишин-ими
  М. …Гаршин-их …Романишин-их
  Кл. Гаршин-и Романишин

  Примітка.
  При відмінюванні чеських і польських прізвищ суфіксальний
  зберігається: Гашек — Гашека, Гашекові…, Локетек
  – Локетека, Локетекові…

  4. Жіночі прізвища на приголосний та о не
  відмінюються: Марії Сеник, Надії Балій, з
  Ніною Байко.
  Аналогічні чоловічі прізвища
  відмінюються як відповідні іменники: Василя Сеника,
  Михайлові Балієві, з Андрієм Байком

  Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

  Запозичені та іншомовні назви. Частина 2. Російські імена: ua_etymology — LiveJournal

  Перший чинник — спільне походження і приблизно однакові обставини формування українських і російських імен. Уже до XIV ст. на всьому східнослов’янському просторі християнські імена практично витіснили всі інші. В наступні кілька століть понад 90% імен були іменами візантійського походження в місцевому оформленні. Потрапляючи на східнослов’янський ґрунт через церковнослов’янську мову, християнські імена зазнавали перетворень, адаптувалися до місцевих реалій своєю фонетичною структурою та морфологічною будовою: Іван, Олекса, Клим, Арсен, Валера, Харко… Напевно, не знайти хрестильного імені, котре не мало до десятка (!) народних зменшувальних відповідників, залежних від реґіону. До початку XIX ст., коли в середовищі підросійської і підавстрійської інтеліґенції відродилася зацікавленість власною національною історією, були практично забуті слов’янські імена (Ростислав, Всеволод, Борис, Любов), не використовувалися і давно запозичені імена скандинавського походження (Олег, Ігор, Гліб) та ін.

  До тих пір, поки наприкінці XVIII — початку XIX ст. не поширилася звичайна тепер російська офіційна система з прізвищем та іменем-по батькові, українське найменування найчастіше складалося з імені та прізвиська, зрідка у вищих прошарків додавалося по батькові. Прізвиська, які згодом стануть прізвищами, на всьому східнослов’янському просторі утворювалися однаково. Як похідні від імен (Петренко; Іванов), як назви за професією (Коваль, Котляр), за зовнішніми ознаками та поведінкою (Носач, Лизогуб, Задирака; популярні способи серед козацьких прізвиськ), за назвами місцевостей, предметів, рослин, тварин та под.

  Другим чинником були позамовні обставини, коли офіційний російський документообіг надавав кожному підданому офіційне ім’я російською мовою, або в російському фонетичному оформленні, підтриманий офіційною церквою. Людина могла все життя зватися по-простому (напр., Маруся), а в документах носити інше ім’я (Марія).

  Третій чинник — поступовий розвиток української орфографії, коли розрізнення е-є, и-і, і-ї не твердо усталилося ще до початку XX ст. Тож написання російських прізвищ і імен українською мовою не викликало особливих проблем, коли фонетичне значення літер е чи и-і коливалося від місця в слові, а ще й залежало від традиційної дореформеної російської орфографії з ятями та єрами, надто в періоди урядових заборон іншої графіки.

  Хоча остаточно правила передачі російських власних назв, які ми сьогодні знаємо з параграфів сучасного Українського правопису, були сформульовані в 1920-х роках, загальний напрям адаптації (а не транскрипції чи транслітерації) визначився ще на початку XIX ст., виростаючи разом з формуванням української літературної мови. Цей спосіб адаптації спонтанно вироблявся, починаючи від Котляревського («Пісня Олексію Куракіну»), Шевченка (цар Микола, Катерина), закріплений в середовищі діячів національного відродженя, коли кожен мав офіційне російське ім’я та його український відповідник, іноді підкреслено простонародний (рос. Пантелеймон — укр. Панько Куліш, рос. Николай — укр. Микола Костомаров). На офіційному рівні правила взаємної українсько-російської адаптації в останнє століття підтримуються паспортною системою, коли кожен українець має на додачу до українського ще російське написання свого імені.

  Ці правила адаптації досить прості. Російські, як і інші слов’янські прізвища, передаються на письмі, зважаючи на їхню етимологічну спорідненість з українськими варіантами. Проте, деякі елементи таких прізвищ послідовно передаються в українській фонетичній формі.

  Передача звука Е як Е:
  — у середині слів: Александров, Бестужев, Вельгорський, Венгеров, Веселовський, Державін, Кузнецов, Лермонтов, Озеров, Петров, Степанов, Тургенєв, Федін, Шмельова;
  — у суфіксах -ев, -еєв після шиплячих, р і ц: Муромцев, Нехорошев, Писарев, Подьячев, Усвятцев, Лужев, Грошев, Малишев, Якушев, Брянцев, Рязанцев; Андреєв, Аракчеєв, Букреєв, Мацеєв, Плещеєв;
  — у префіксах без-, пре-, пере-, через-, меж-, заперечному префіксі не-: Безбородов, Безухов, Престаров, Перевалов, Черезгорев, Межрядов, Незнамов, Непочатих, Непряхін, Нешумаєв;

  Передача звука Е як Є:
  — на початку слів: Євдокимов, Євграфов, Євтехов, Євтушевський, Єгоров, Єгоричев, Єгупов, Єжов, Єлагін, Єлацьких, Єланський, Єлизаров, Єльцин, Єршов, Єсенін, Єфимов, Єфремов;
  — у середині слів після голосного та після м’якого знака і апострофа: Бердяєв, Буєраков, Вересаєв, Воєводін, Грибоєдов, Гуляєв, Гундяєв, Достоєвський, Ісаєнков, М’ясоєдов, Троєкуров; Аляб’єв, Афанасьєв, Григор’єв, Євгеньєв, Зинов’єв;
  — у суфіксах -єв, -єєв після приголосних (окрім шиплячих, р і ц): Ломтєв, Медведєв, М’ятлєв, Тимірязєв; Алексєєв, Асєєв, Веденєєв, Гордєєв, Матвєєв, Менделєєв, Рилєєв, Сергєєв;
  — коли російське е кореня на місці колишнього ѣ (ятя) (тобто, відповідає українському і): Бєлінський, Вєтров, Звєрев, Лєсков, Мєстечкін, Насєдкін, Пєшковський, Поспєлов, Рєпін, Слєпов, Смєхов, Столєтов, Твердохлєбов.

  Літера Ё передається:
  — через ЙО на початку слова, в середині після голосних, а також після б, п, в, м, ф: Йолкін, Йонін, Йофін; Бугайов, Воробйов, Майоров, Окайомов, Соловйов;
  — через ЬО в середині слова після приголосних: Алфьоров, Верьовкін, Дьомін, Дьорнов, Журавльов, Корольов, Найдьонов, Новосьолов, Огарьов, Парфьонов, Пузирьов, Семьоркін, Сьомін, Тьомкін, Тьоркін, Хмельов; виняток становлять прізвища, спільні з українською мовою: Артемов, Семенов, Федоров.
  — через О під наголосом після ч, щ: Грачов, Лихачов, Ловачов, Пугачов, Щипачов, Щоткін.

  Літера Э передається через Е: Ельяшев, Еткін, Епов, Естрін. Звук Ы передається через И: Колихаєв, Крилов, Латишев, Малицин, Малишев, Рибаков, Циганков, Чернишов.

  Літера И передається:
  — літерою І на початку слова та після приголосних (крім шиплячих і ц): Іванов, Ігнатов, Ігнатьєв, Ігумнов, Ізмайлов, Ісаєв; Багіров, Бірюков, Бочкін, Гагарін, Копнін, Мічурін, Мухін, Пушкін, Соломін, Черепнін, Філатов, Шаляпін, Адріанов;
  — літерою Ї після голосного та після ь й апострофа: Воїнов, Гур’їн, Ізмаїлов, Ільїн, Роїк, Таїров, Вороб’їхін, Гур’їн, Захар’їн;
  — літерою И після шиплячих і ц перед приголосним: Брицин, Гаршин, Гришин, Гущин, Дорожин, Животов, Жигалін, Жилін, Жирнов, Кожин, Лучин, Цецилін, Чижов, Чистяков, Чичиков, Шилов, Широков, Шишкін, Щиглов, Щипакін; виняток перед голосними пишеться І;
  — у прізвищах, спільних з українською мовою, або утворених від спільних коренів: Архипов, Борисов, Ботвинник, Вавиловський, Васильєв, Виноградов, Глинка, Данилов, Дмитрієв, Казимирський, Кантемир, Кирилов, Кисельов, Кисляков, Лихачов, Максимов, Малинін, Миронов, Митрофанов, Михайлов, Мишкін, Никифоров, Одинцов, Пивоваров, Пиляєв, Писарев, Сидоров, Смирнов, Тимофєєв, Титов, Тихомиров; виняток становлять прізвища, відмінні від українських: Нікітін, Ніколаєв, Філіппов;
  — у префіксах при-, у суфіксах -ик-, -ич-, -иц, -ищ-, у закінченнях -их (-ых): Прибилкін, Привалов, Прилуков, Пришвін, Прищепов; Бєликов, Голиков, Котельников, Крутиков, Мельников, Новиков, Серебряников, Шепетильников; Аксьонич, Антонович, Гнідич, Григорович, Кулинич, Станюкович, Трублаєвич; Голицин, Палицин; Радищев, Татищев; Бєлих, Крутих, Крєпких, Легких, Черних, Щербатих.

  Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї; Аляб’єв, Ареф’єв, Артем’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Зав’ялов, Захар’їн, Луб’янцев, Лук’янов, Пир’єв, Пом’яловський, Прокоф’єв, П’янов, Рум’янцев, Чир’єв, Юр’єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Муравйов, Соловйов; виняток, коли я, ю, є означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, е: Бядуля, Бяков, Бялковський, Бяльський, Вяземський, Вєтров, Пєтухов, Помяловський, Пясецький, Хомяков, Рюмін.

  Знак м’якшення пишеться після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї: Аркадьєв, Ананьїн, Дьяконов, Лаврентьєв, Мартьянов, Панкратьєв, Савельєв, Третьяков, Полозьєв, Саласьєв, Стратьєв, Ульянов, Ільюшин, Шереметьєв; перед приголосними: Вольнов, Гуськов, Кольцов, Коньков, Кузьмін, Мацьков; у кінці слова, пом’якшується і кінцевий суфікс -ец: Лось, Соболь, Глуховець, Скиталець; виняток, коли я, ю означають сполучення м’якого приголосного з а, у: Дягилев, Дядін, Дюков, Зюганов, Зюкін, Зябрев, Зятьков, Тяпкін, Ляпунов, Цявловський, Тюменєв, Тюрін.

  Суфікси -ск(ий), -цк(ий) передаються відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий), так само з ь пишуться прізвища на -ск(ой), -цк(ой): Маяковський, Мусоргський, Островський; Луговськой (Луговська), Трубецькой (Трубецька). Прізвища із закінченням -ой: Полевой, Сєдой, Толстой. Прізвища на -жский передаються через -зький: Всеволозький, Черторизький

  Такі правила адаптації прізвищ, разом з традиційною передачею російських імен українськими відповідниками (Олександр Пушкін, Володимир Путін, Михайло Ходорковський), атакуються нині, хоч як це дивно, з двох сторін. Чужий вигляд фонетичного запису (Алєксандр, Владімір замість нормативних Олександр, Володимир) підтримується тими, хто вбачає в адаптації накинуту ворожими силами норму, прагне дистанціюватися від російської мови на рівні іншування, щоб підкреслити інакшість (додається використання літери ґ в російських іменах, чого ніколи раніше не спостерігалося: Міхаїл Ґорбачов, Ґріґорій Явлінскій замість нормативних адаптованих Михайло Горбачов, Григорій Явлінський). Трапляється й одверте знущання (замість Льва Толстого — род. відм. Лєва Толстоя). З другого боку, деякі росіяни, не бачачи анекдотичності фонетичного запису для українського ока, можуть наполягати на точній передачі імені. Плутанина водночас вноситься і до усталеної передачі імен російських церковних ієрархів (Кирил, Алексій — див. біблійні назви — стають Кірілом та Алєксієм; див. також фото, де Михайла Булгакова назвали як попа чи святого Михаїлом).

  Примітка: Варто тільки перевірити це новітнє відхилення на прізвищах діячів XIX ст., як фонетична схема провалюється; переназивання на смішний кшталт людей донаціональної доби перетворюється на випадкове присвоювання їм української чи російської ідентичності на смак редактора. Як завжди у таких випадках, норма одна, а відхилень багато. Спроби розхитати правило вилазитимуть в окремих дрібницях (Міхаіл чи Міхаїл, Ігорь чи Ігор та под.)

  ЧЕРТОВ ХАРАКТЕРА — Словарь: Vocabulary.com

 • скромный

  отмечен кротостью или скромностью; не высокомерный или гордый

 • Храбрый

  обладание или проявление храбрости

 • храбрый

  способен противостоять опасностям и страхам и справляться с ними, не дрогнув

 • серьезный

  большого значения

 • находчивый

  ловкий или творческий

 • упертый

  упорно не желает, чтобы получить

 • лояльный

  непоколебим в верности или долге

 • легковерный

  наивный, легко обмануть или обмануть

 • эгоистичный

  озабочен главным образом своей выгодой

 • щедрый

  готовы отдавать и бесконечно делиться

 • уверенная в себе

  демонстрирует уравновешенность и уверенность в себе

 • уважительный

  , демонстрирующий восхищение или уважение

 • внимательный

  проявление заботы о правах и чувствах других людей

 • образный

  отмечен независимостью и творчеством в мыслях и действиях

 • блестящий

  полон света; ярко сияет

 • творческий

  иметь способность или власть изобретать или создавать что-либо

 • независимый

  без внешнего контроля и ограничений

 • беззаботный

  без проблем и беспокойств

 • прилежный

  характеризуется прилежным обучением и любовью к чтению

 • умный

  обладающий способностью мыслить и рассуждать в высокой степени

 • честный

  отмечен истиной

 • озорной

  озорной или раздражающе игривый

 • авантюрный

  желающих заняться новыми и смелыми предприятиями

 • трудолюбивая

  отличается трудолюбием и настойчивостью

 • дерзкий

  вызов сделать что-то опасное или безрассудное

 • очаровательный

  приятно или приятно

 • ленивый

  не склонен к работе или физическим нагрузкам

 • патриотический

  вдохновлен любовью к своей стране

 • успешный

  успешных или отмеченных благоприятным исходом

 • ответственный

  заслуживает или требует доверия; к ответственности

 • полезный

  оказывает помощь или выполняет полезную функцию

 • осторожный

  с осторожной предусмотрительностью

 • вежливый

  проявлять уважение к другим манерам, речи, поведению и т. Д.

 • тщеславный

  с преувеличенным чувством собственного достоинства

 • лидер

  человек, который управляет, направляет или вдохновляет других

 • требовательный

  требуется больше, чем обычно ожидалось или предполагалось

 • властный

  Самоуверенность в нападении или использование неоправданной власти

 • нежный

  мягкий и мягкий; не суровый, не суровый, не суровый

 • любящий

  чувство или проявление любви и привязанности

 • гордый

  чувство собственного достоинства, самоуважения или собственной значимости

 • таинственный

  за гранью обычного понимания

 • нетерпеливый

  имеющий или проявляющий живой интерес или сильное желание

 • обнадеживающий

  имеют или проявляют оптимизм

 • счастливчик

  иметь или приносить удачу

 • кооператив

  при совместной деятельности двух или более

 • честолюбивый

  сильное желание успеха или достижения

 • тихий

  характеризуется отсутствием возбуждения или активности

 • любопытный

  хотят исследовать и узнать или узнать больше

 • зрелый

  достигнув полного естественного прироста или развития

 • остроумный

  демонстрируя поразительный сообразительность и юмор

 • решительный

  были изучены или найдены специально в ходе расследования

 • энергичный

  обладание силой или демонстрация силы

 • спокойствие

  не взволнован; не теряя самообладания

 • вежливо

  социально корректное поведение

 • грубый

  относится к ранней стадии технического развития

 • строгий

  жестко точный; не допускать отклонений от стандарта

 • раздраженный

  постоянно беспокоятся

 • глупый

  отсутствие здравого смысла или суждения

 • сердитый

  раздраженный и раздражительный

 • несчастный

  очень недовольны

 • талантливый

  одаренных талантом или талантами

 • хитрый

  отмечен искусством обмана

 • умелый

  наличие или демонстрация знаний, способностей или способностей

 • богатые

  обладание материальными благами

 • заботливая

  экспонируются или характеризуются внимательным рассмотрением

 • терпимый

  демонстрирует или характеризуется широким кругозором

 • заслуживающий доверия

  достойны доверия

 • слабый

  Недостаток физической силы

 • мудрый

  обладающий интеллектом и проницательностью

 • ревнивый

  подозрительно или боится вытеснения соперником

 • Одинокий

  без товарищей или компании

 • верный

  верный и надежный

 • робкий

  показывает страх и недостаток мужества

 • застенчивый

  робкий и неуверенный в себе

 • .

  100 слов SAT, начинающихся с «N»

 • надир

  самая низкая точка

  Никто из этой огромной аудитории не произнес ни слова протеста, и мое настроение упало до их
  надир .Госсе, Эдмунд

 • наивный

  отмечен или демонстрирует неизменную простоту

  Некоторые утверждали, что упомянутые министры не должны были быть такими
  наивный и глупый, чтобы разгрузить себя перед совершенно незнакомыми людьми.

 • наивность

  отсутствие изысканности или обыденности

  Но была какая-то свежесть и
  наивность и юность в ней, что заставило его использовать это прилагательное Лялл, Эдна

 • нарцисс

  чрезмерно эгоцентричный

  Нарциссы обвиняют других в неудачах, берут на себя незаслуженную репутацию за успех, гиперчувствительны к отрицательной обратной связи и демонстрируют преувеличенное чувство собственного достоинства.BusinessWeek (4 октября 2010 г.)

 • повествование

  , состоящий из рассказа или характеризующийся им

  Мистер Бартон — мастер загадочной истории, и в этой увлекательной
  повествование автор превзошел свои лучшие предыдущие успехи Уайтхед, Гарольд

 • зарождающийся

  рождение или начало

  Инициатива также инвестирует в
  нарождающихся солнечных компаний, действующих как инкубатор для малых предприятий и предпринимателей, стремящихся вывести на рынок революционные новые технологии.Scientific American (29 февраля 2012 г.)

 • национализм

  доктрина, согласно которой страны должны действовать независимо

  Народник
  национализм также имеет тенденцию поддерживать протекционистскую политику, которая защищает американских рабочих и предприятия, особенно малый бизнес, от иностранной конкуренции.

 • родные

  характерные или существующие в силу географического происхождения

  Первые европейские колонисты в Америке нашли там два ценных
  местных продуктов — кукуруза и табак.Квинсленд

 • аккуратный

  отмечен современностью в одежде и манерах

  Эти стили — новейшая вещь, привезенная из Парижа на весну, аккуратная и
  natty , аккуратно и круто »-« Первоапрельский дурак! » воскликнул Амос Бромхолл, Уинифред

 • ничего

  количество неважное

  Имена для него ничего не значили, а титулы
  — ноль — предположение, всегда стоявшее в стороне, смущенное его холодным интеллектуальным взглядом.Херндон, Уильям Х.

 • тошнотворный

  расстроить и сделать плохо

  После диализа пациенты могут чувствовать слабость и
  вызывает тошноту , иногда испытывает сильную боль в голове, груди и животе — и слезы часто текут, New York Times (5 ноября 2011 г.)

 • тошнотворный

  вызывает тошноту

  Я все еще рос
  тошнота после еды и другие расстройства желудка, такие как «прилипание» пищи к моему желудку и желудочно-кишечные расстройства.Исааксон, Лорен Энн

 • морской

  , относящиеся к судам или навигации

  В этой экспедиции Генри Хадсон, уже известный как опытный и бесстрашный моряк, хорошо разбирающийся в
  мореходство наука — был выбран командиром. Уимпер, Фредерик

 • судоходный

  можно безопасно проплыть через

  Это действительно преувеличенная хвастовство; но фламандские продукты, вероятно, продавались везде, где море или
  судоходная река разрешила их перевозку.Халлам, Генри

 • перемещаться

  направляет и отображает путь и положение транспортного средства

  Вымытые дороги привели к тому, что грузовики оказались в грязи, а опасные горные перевалы в некоторых случаях были слишком опасными для
  перейдите по ссылке . New York Times (27 декабря 2011 г.)

 • туманный

  без определенной формы или ограничений

  «Время для
  туманно , неуказанные и нечеткие обязательства исчезли », — заявил вчера в Лондоне главный исполнительный директор Fiat SpA Серджио Маркионне.

 • требовать

  требуется как полезный, справедливый или правильный

  Знаменитые охотничьи ботинки Бина набирают популярность,
  , что требует найма более 100 дополнительных сотрудников, чтобы сделать их, Вашингтон Пост (29 декабря 2011 г.)

 • необходимость

  все необходимое

  Сезон дождей уже начался, и подходящее убежище было абсолютным
  необходимость .Денни, Эмили Инез

 • некромантия

  вера в магические заклинания, использующие оккультные силы

 • нектар

  сладкий жидкий секрет, привлекательный для опылителей

  Не понимали и того, что прекрасный цветок с его сладким
  нектар был чрезвычайно важным фактором в привлечении пчел.Сэдлер, Уильям С.

 • гнусный

  чрезвычайно злой

  Чтобы выполнить его
  гнусный создает злой дух, принимающий формы, рассчитанные на достижение его цели. Оуэн, Элиас

 • отрицать

  сделать неэффективным, уравновесив эффект

  Скорее всего, вы также будете платить больше за жилье в новых раскопках, потенциально
  , что сводит на нет любых денег, сэкономленных за счет более коротких поездок.

 • отрицательный

  имеющий качество чего-то вредного или неприятного

 • пренебрежение

  не явился на

 • заброшенный

  без учета

  «Здоровье человека во многом
  проигнорировал , если не полностью проигнорировал, в дебатах об изменении климата », — сказала Маргарет Чан, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.Scientific American (5 апреля 2012 г.)

 • халатность

  бездействие разумного человека

  В таком случае он сказал, что шпионское агентство продемонстрировало »
  халатность , бездарность и неудача «в неспособности обнаружить самого разыскиваемого человека в мире.

 • небрежный

  характеризуется чрезмерным отсутствием внимания или беспокойства

 • незначительный

  настолько мал, что не имеет смысла; незначительно

  Изменения, произошедшие в природе человека за исторический период, настолько незначительны, что практически
  незначительно .Коэн, Чепмен

 • оборотный

  компромисс

 • вести переговоры

  обсудить условия сделки

 • Переговоры

  обсуждение, направленное на выработку соглашения

  Правительство
  переговоры с банкирами и страховщиками разорвались без договоренности в пятницу, хотя официальные лица заявили, что на следующей неделе, вероятно, будут новые переговоры.

 • Немезида

  что-то или кто-то причиняет страдания или смерть

  Странный
  nemesis , который преследовал их шаг за шагом, было позволено полностью разрушить их жизнь Бергер, Уильям Мерритт

 • неологизм

  недавно изобретенное слово или словосочетание

  Возможно, решение следует искать в »
  неологизмов «, где слова взяты откуда-то совершенно из другого, и им дано совершенно новое значение.

 • неофит

  любой новый участник какой-либо деятельности

  Четыре первых ученика вышли, каждый сопровождал менее привычного
  neophyte и все прочно скреплено канатами. Лейнстер, Мюррей

 • кумовство

  фаворитизм, проявленный к родственникам или друзьям со стороны власть имущих

  Г-н Еддюраппа отрицает обвинения своих политических оппонентов
  кумовство путем продажи государственной земли двум его сыновьям и родственникам по бросовым ценам.

 • прижаться

  переместитесь или устройтесь поудобнее и уютнее

  «Отец», — сказала Оливия, просунув руку ректора и
  , прижавшись к нему самым завораживающе ласковым жестом. Митфорд, Бертрам

 • нижний

  нижний

  Последние экспедиции изучали сообщества просачивающихся на глубину до 1.7 миль — далеко вниз по материковому склону к заливу
  ниже регионов, New York Times (22 июня 2010 г.)

 • крапива

  растение с колющими волосками, вызывающими раздражение кожи

  В отличие от жалящего
  крапива , которую труднее найти в городе, пурпур мертвый
  крапива обильно растет в пяти районах города, Нью-Йорк Таймс (30 апреля 2011 г.)

 • сеть

  взаимосвязанная система вещей или людей

  «Успех зависит от личных отношений с властью», — сказал г-н.Евтушенков, настаивая на тесном личном
  Сеть так же важна в Нью-Йорке, как и в Москве, New York Times (4 мая 2012 г.)

 • невротик

  страдает эмоциональным расстройством

 • нейтральный

  без отличительных качеств и характеристик

  Чистый желатин — аморфное, хрупкое, почти прозрачное вещество, слегка желтое, без вкуса и запаха.
  нейтральный в реакции и не изменяется под действием сухого воздуха.Различный

 • нейтралитет

  неучастие в споре или войне

  После возобновления оккупации во время Второй мировой войны Люксембург оставил свои
  нейтралитет и стал одним из первых энтузиастов международного сотрудничества. BBC (22 мая 2010 г.)

 • нейтрализация

  устранение угрозы путем ее убийства или уничтожения

  Три были уничтожены сжиганием или
  нейтрализация .

 • нейтрализовать

  противодействовать и смягчать последствия обратных действий

  Потоотделение помогает при
  нейтрализует вредные последствия воздействия высоких температур.

 • новичок

  недавнее прибытие

  Люди
  пришельцев на планете по сравнению с динозаврами, в которых доминировали 165 миллионов лет, прежде чем они вымерли 65 миллионов лет назад.Seattle Times (1 марта 2012 г.)

 • связь

  средство связи между вещами, соединенными в серию

  Для многих пользователей веб-сайт — незаменимый
  nexus друзей, родственников и коллег в сети, от которых трудно отказаться. New York Times (24 мая 2010 г.)

 • перо

  точка письма ручки

  Мой отец начал писать с ужасно колючим
  перо .Кроуфорд, Джек

 • аккуратность

  соответствие какому-либо стандарту правильности или приличия

  Все мало
  тонкостей процедур на платформе — поклоны, выходы, выходы на бис — исключены. Уорнер, Фрэнсис Лестер

 • ниша

  позиция, подходящая для человека, который ее занимает

 • мелочь

  беспокоиться излишне или чрезмерно

  Но инвесторы по-прежнему нервничают из-за их
  мелочей опасений по поводу безнадежных долгов европейских финансовых учреждений.

 • нигилизм

  заблуждение, что вещей не существует

  В своем отчаянии она уступила своего рода
  нигилизм , который заставил ее спросить: «В чем причина чего-либо? … Куперус, Луи

 • нигилист

  тот, кто отвергает все теории морали

  Он вступил в союз с совершенно другим классом, не скрывая того факта, что он был откровенным социалистом, антиклерикалом, синдикалистом, анархистом,
  Нигилист .Фишер, Дороти Кэнфилд

 • шустрый

  двигаться быстро и легко

  Не много ли зверей физически сильнее, больше
  шустрый и маневренный, чем человек? Нордау, Макс Саймон

 • нирвана

  любое место полного блаженства, восторга и покоя

  Самые мудрые из них не могли научить его истинному покою, тому глубокому внутреннему покою, который уже назывался
  Нирвана .Булфинч, Томас

 • благородный

  с высоким или повышенным знаком

 • ночной образ жизни

  принадлежит или активен в ночное время

 • ноетический

  или связанные с или требующие использования разума

  Для них это своего рода ментальный эквивалент, их эпистемологическая функция, их ценность в
  noetic терминов.Джеймс, Уильям

 • отвратительный

  вызывает или может вызвать тошноту

  Здесь
  зловонный нас тошнило от запаха гниющей растительности, потому что воздух в этих лесных глубинах смертельно опасен Ле Куе, Уильям

 • кочевник

  человек, не имеющий постоянного места жительства

  Эти индейцы жили старыми
  кочевник жизнь, бродящие с места на место, ставя свои палатки, как цыгане, где бы они ни оставались неприкосновенными.Вандеркук, Маргарет

 • кочевой

  миграционные

  Они
  кочевников человек, живущих коллекционированием и охотой; более дикие часто не остаются дольше трех дней на одном месте. Хаддон, Альфред Корт

 • номенклатура

  Система слов, используемых для обозначения предметов в дисциплине

  Технические названия рыб — это те, которые подпадают под Международные правила зоологической
  Номенклатура .Дьякон, Джеймс Эверетт

 • номинальный

  незначительно мелкий; только форма

  Обычный ход деловых отношений во многих местах был настолько дезорганизован, что ставки были чисто
  номинал , что соответствует небольшому количеству фактических транзакций или их отсутствию.Phillips, Chester Arthur

 • беспечный

  отмечен случайным безразличием или равнодушием

  «Это действительно странно», — сказала она
  беспечно пожимает плечами и плывет в потоке.

 • уклончивый

  отказ связать себя определенным курсом действий

  Хуже всего было то, что он был так осторожен и
  уклонение от обязательств в его заявлениях о том, что она не может упрекнуть его за вероломство Бутон, Джон Белл

 • нонконформист

  лицо, отказывающееся следовать установленным стандартам поведения

  Они
  нонконформистов , даже индивидуалистов, в эпоху, когда клубы обременены правилами, бросают вызов авторитету и провокационно переходят границы приемлемого поведения.

 • несоответствие

  Несоблюдение общепринятых стандартов поведения

 • невзрачный

  без явных или индивидуальных характеристик

  Собственный директор центра Роберт Гудман описал его так:
  невзрачный и бесхарактерный ».

 • ничтожество

  человек без влияния

  Остальные были
  ничтожеств , группа, которая дрейфует через свои шесть лет, не оставляя следов, никого не причиняя вреда, делая мало добра.Во, Алек

 • тем не менее

  несмотря ни на что против

  Но эти исследователи, работающие в относительной безвестности,
  , тем не менее, задокументировали богатые и удивительно разнообразные сообщества организмов в глубоком море. New York Times (27 марта 2012 г.)

 • несравненный

  цветных сахарных шарика в качестве начинки

  Пока последняя глазурь еще влажная, украсьте ее цветным сахарно-песком или
  несравненных .Лесли, Элиза

 • тупик

  будет загадкой или недоумением для

  Это невероятное терпение, так мало гармонирующее с обычным поведением Марсьяля, озадачило и
  поставили в тупик его агрессоров, которые смотрели друг на друга с изумлением. Сью, Эжен

 • сбитый с толку

  наполнен недоумением

 • бессмысленный

  , не имеющий внятного смысла

  Говорить
  бессмысленно — это произнесение слов, которые противоречат друг другу или не имеют смысла, и тому подобное.Ачарья, Мадхава

 • нормативный

  , относящиеся к типовым стандартам или образцам или имеющие дело с ними

  Этика снова связана с нормой жизни, и в этом смысле ее часто называют
  норматив наука Александр, Арчибальд Б.С.

 • ностальгия

  тоска по прошлому

  Чувство изгнания почти исчезло,
  ностальгия по родной земле уже не увлекаюсь.Хейворд, Рэйчел

 • ностальгический

  недоволен отсутствием и тоскует по знакомым вещам

  Британия, например, обычно барахтается в
  ностальгический и вводящая в заблуждение версия собственного прошлого.

 • нострум

  патентное лекарство, эффективность которого сомнительна

  Эти попытки оказались настолько явными неудачами, что даже патентный знахарь не нашел своего «средства против ожирения».
  ностров «счастливое средство к удаче.Дьюи, Эдвард Хукер

 • примечательный

  Достойны внимания или интереса

  Интернет — это все, что связано с интуитивной прозорливостью — люди рассказывают о том, что интересно или
  примечательный .Slate (13 апреля 2012 г.)

 • уведомление

  обнаруживает или определяет наличие, присутствие или факт

  Новые слова появились после того, как Роджер
  заметили, что человек на самом деле не подпевают традиционному национальному гимну.

 • понятие

  смутное представление, которому можно доверять

  В
  Утверждение о том, что Уолл-стрит нуждается в смягчении нормативных требований, а не в более масштабной структурной реформе, просто неверно. Slate (19 марта 2012 г.)

 • известность

  состояние известности каким-либо неблагоприятным действием или качеством

  Но страх и разочарование нарастают в этом небольшом фермерском сообществе, которое приобрело нежелательные
  известность как радиационная деревня Японии.New York Times (6 апреля 2011 г.)

 • печально известный

  широко и обычно неблагоприятно

  В
  пресловутый Оуэн, как известно, попытался основать сообщество неверных в Нью-Хармони, штат Индиана, и полностью потерпел неудачу.

 • питать

  дают пропитание

 • роман

  расширенное художественное произведение в прозе

  Во вторник Джойс Кэрол Оутс возвращается на полки «Новой фантастики», когда ее последний
  Роман , Грязная женщина, выходит в твердом переплете.

 • новизна

  оригинальность благодаря новизне и удивлению

  Тем не менее они стремились получить
  новинка , придумывая свежие ситуации, добавляя неожиданные повороты диалогам и изменяя их действие в течение ночи подряд. Гоцци, Карло

 • новичок

  новичок в области или деятельности

  Она предположила: A
  новичок , начиная программу бега, вероятно, будет бегать трусцой только два или три раза в неделю по 15 или 20 минут.Seattle Times (9 декабря 2011 г.)

 • ядовитый

  причиняет вред физическому или психическому здоровью

 • нюанс

  тонкая разница в значении, мнении или отношении

  Помимо этих широких контуров, г-н Мути занимался
  , нюанс , акцент на голосах и деталях, которые часто теряются в повествовании Берлиоза, New York Times (18 апреля 2011 г.)

 • брачный

  (молодых женщин) привлекательных и имеющих право выйти замуж

  Луиза, которая, хотя и едва
  nubile , нетерпеливо желавшая стать матерью, родила первого ребенка после четырех лет совместной жизни.Сейнтсбери, Джордж

 • ядерный

  , относящийся к плотному центру атома или составляющий его

 • порочный

  без реальной стоимости

  Если рассматриваемая статья не защищает эти политические права, она полностью
  nugatory , и с таким же успехом могло быть опущено.

 • неприятность

  все, что беспокоит, угрожает жизни или является оскорбительным

  Но противники считают птиц потенциально шумными, вонючими, привлекающими хищников.
  неприятность в лучшем случае и угроза здоровью в худшем.New York Times (7 февраля 2012 г.)

 • значение NULL

  без какой-либо юридической или обязательной силы

  «Соглашения, которые Турция решает подписать с оккупированными территориями на Кипре, не имеют никакого значения,
  недействителен и недействителен по определению », — сказал он. Washington Post (24 сентября 2011 г.)

 • аннулировать

  признать недействительным

  Вчера было объявлено, что Осайоми лишилась золотой медали, и все ее результаты на Играх были
  признан недействительным .

 • нумизмат

  Коллекционер и студент денег, особенно монет

 • брачный

  или связанные со свадьбой

  Бейтс должен был сопровождать ее на
  свадебное путешествие путешествие, и все приготовления к свадьбе выдающейся пары были завершены Роквелл, Норман

 • свадьба

  светское мероприятие, на котором проводится церемония бракосочетания

 • питомник

  детская комната для младенца

  В Германии, крупнейшей экономике Европы, большинство школ до сих пор заканчивают обучение в обеденное время и на дневном отделении.
  яслей для детей до 3-х лет мало.New York Times (20 июля 2010 г.)

 • воспитывать

  помочь развиваться; помочь вырасти

 • питательное вещество

  любое вещество, которое может метаболизироваться для получения энергии

 • .

  Тематический словарь 📚 | Словарь

  Типичный словарный запас, используемый при обсуждении определенных тем или предметов (таких как спорт, время, погода или компьютеры)

  Тесты с картинками
  Проверьте свой словарный запас по этим иллюстрированным тестам.

  Иллюстрированный плакат со словарным запасом формата А3

  Качественные плакаты для печати БЕСПЛАТНО скачать

  ЕДА
  В нашем словарном словаре по пищевым продуктам можно найти все виды продуктов питания, от фруктов и овощей до рыбы и молочных продуктов.Он также охватывает кухню, кухню, посуду, столовую и столовую посуду. Вы также узнаете о питании вне дома и выучите специальный словарь для британских пабов, а также для заказа и ужина во французских, итальянских, мексиканских, индийских, китайских и тайских ресторанах. И не пропустите наш раздел о еде и здоровье, где вы найдете советы о том, как прожить долгую и здоровую жизнь.

  СПОРТ
  Изучите общий спортивный словарь, а также специальный словарь для футбола, баскетбола, бейсбола, тенниса, крикета, регби, гольфа и многих других видов спорта.Вы также можете провести веселую лексику и тесты на спортивные знания, а также узнать об Олимпийских играх и чемпионате мира по футболу.

  МУЗЫКА
  Изучите базовую музыкальную лексику и более специализированную лексику, читая о поп-музыке, роке, кантри, соул, танцах и рэпе или хип-хопе. Вы также можете прочитать о ранних жанрах популярной музыки, таких как блюз и джаз, посмотреть видеоклипы известных исполнителей, найти списки рекомендованных альбомов и просмотреть список музыкальной лексики с множеством примеров предложений.

  ФИЛЬМЫ

  Вы можете выучить общий словарный запас о фильмах, а также вы можете выучить более сложный словарный запас, читая боевики, фильмы ужасов, комедии, драмы, научно-фантастические фильмы, исторические драмы и документальные фильмы. Вы также найдете видеоклипы из многих известных фильмов и списки рекомендованных фильмов.

  ВРЕМЯ
  Изучите словарь времени, в том числе научитесь определять время, единицы времени, день и ночь, дни недели, месяцы года и многое другое.Вы также можете послушать песни о времени с субтитрами.

  Световой год — это мера расстояния, а не времени

  Превосходная демонстрация видео от НАСА 🎬

  НОМЕРА
  Вы можете изучить словарь чисел, глядя на кардинальные и порядковые числа, десятичные и дроби, римские цифры и слушая песню о числах.

  Праздники и фестивали

  Фестивали
  Словарь некоторых основных религиозных и культурных фестивалей по всему миру

  Календарь праздников
  Даты и слова популярных праздников и событий по всему миру 🎉

  Рождественский словарь — Слова и выражения для разговоров или на Рождество 🎄

  День рождения Словарь
  Слова и выражения для вашего дня рождения 🎁

  Planets Vocabulary
  Восемь планет нашей солнечной системы, факты и цифры

  Имена планет
  Как планеты получили свои названия: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — и язык вокруг них

  Семья

  Семейный словарь
  Слова, которые мы используем, чтобы говорить о разных членах семьи
  отец, мать, брат, дочь…

  Имена

  Словарь телесериалов
  Слова, которые мы используем при обсуждении телесериалов

  20 лучших деловых слов
  Полезная лексика в деловом контексте

  Survival English
  Ключевые слова, фразы, вопросы и ответы для начинающих

  Словарь цветов
  красный, оранжевый, желтый …

  Словарь форм
  квадрат, круг, треугольник

  Компьютерный словарь
  резервное копирование, кэш, DOS…

  Размеры бумаги Словарь
  Международные форматы ISO; Североамериканские размеры ANSI

  Словарь животных
  Во множественном числе, самец / самка, молодые, собирательные термины
  лев, львы, лев, львица, львенок, прайд

  Хобби Словарь
  Слова, которые мы используем, чтобы говорить о занятиях, которые мы делаем для развлечения

  Словарь вакансий
  Слова, которые мы используем, чтобы говорить о работе, которую мы делаем за деньги

  Criminals Vocabulary
  Слова, которые мы используем, чтобы говорить о Законе, преступлениях и преступниках

  Иллюстрированный словарь

  Еще страницы с тематическим словарем:

  Слова — это, конечно, самый мощный наркотик, используемый человечеством. Редьярд Киплинг

  Английский клуб :
  Выучить английский язык :
  Запас слов :
  Тематический словарь
  .

  GMAT / GRE — ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СЛОВА — 1

 • арбитраж

  вынесение авторитетного решения

  Тиллотсон сказал, что ложь Армстронга, изложенная в отчете агентства, изменила понимание, которое было достигнуто через
  арбитраж .

 • аннулирование

  официальное или юридическое аннулирование

  состояние отменено или аннулировано; формальное прекращение

 • выброс

  крайнее отклонение от среднего

  «Такие вещи для меня
  выбросов «, — сказал он.

 • приходской

  , относящийся к приходу, поддерживаемый им или расположенный на его территории

  «Практически все, что они делали, было связано с сектантами — убийства священников и монахинь, ручные гранаты в соборы, нападения на
  приходских школ и т. Д. «, — сказал он. New York Times (19 июня 2012 г.)

  Приход: Поместная церковная община

 • примирение

  акт умиротворения и преодоления недоверия и враждебности

 • судебный запрет

  судебное средство правовой защиты, запрещающее стороне совершать какие-либо действия

  Суд низшей инстанции отклонил
  судебный запрет блокирование исполнения судебного решения.

 • вредный

  вредно для живых существ

  Время в пути должно быть как можно короче; каждый час между сбором урожая и пересадкой может иметь
  вредных воздействий на функции органов.

 • несогласный

  не в согласии или согласии

  «Пока не слышал ни одного
  несогласованных голосов », — говорит Фаломир.

 • наглость

  дерзкое поведение, на которое вы не имеете права

  Судья поднял брови, глядя на нашу
  наглость , а затем снова откашлялся. О’Нил, Оуэн Роу

 • соразмерный

  соответствует по размеру, степени или размеру

 • очертить

  представлено точно или точно

  «Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы
  обозначьте эту проблему.«

 • раздор

  состязание ради прибыли или приза

  Брюссель пытается управлять рыболовством, устанавливая ограничения на то, сколько рыбы могут выловить государства-члены, но квоты являются регулярным источником
  конфликт .

 • растягивать

  вызывает расширение, как будто под действием внутреннего давления

  Опухшие; надутый;
  растянутый ; раздувается, как у крупного рогатого скота, когда он съедает зеленую пищу, выделяющую газ.Вебстер, Ной

 • средство устрашения

  нечто несущественное, мешающее действию или прогрессу

  Величайший
  сдерживающим фактором была погода, свистящий ветер и проливной дождь, который временами давил на окна сразу за Рушди. Seattle Times (19 сентября 2012 г.)

 • устрашающий

  повод упасть духом

  Запуск успешного сайта, особенно для более молодой, технически подкованной клиентуры, может быть
  устрашающе и задействовано.

 • скрытый

  потенциально существует, но в настоящее время не является очевидным или реализованным

  Около трети мира
  латентный туберкулез, по оценкам специалистов; обычно он становится активным, когда иммунная система инфицированного человека подавлена.

 • шутливый

  умно забавный тон

 • извещать

  сообщить кому-нибудь о чем-то

  В нашей операционной остались детские кардиологические анестезиологи.
  проинформировал о том, как идут дела.

 • воздержанный

  отмечен умеренностью в снисходительности

  Он, я считаю,
  воздержание в еде и питье, заботясь только о самой домашней еде. Маккарти, Джастин

 • бичевание

  словесное наказание

  Завуч предупредили «постоянный»
  бичевание «подрыв морального духа.

 • эндемичный

  уроженец или ограниченный определенным регионом

 • увиливать

  быть намеренно двусмысленным или неясным

 • удачный

  , демонстрирующий приемлемо соответствующую манеру или стиль

  Г-н.Вебстер обратился к гражданам в своем обычном
  удачных манер.Касседей, Бен

 • капризный

  определяется скорее случайно или импульсивно, чем по необходимости

  Но «желанные» иностранные граждане, особенно
  капризных сановников, можно ровно столько же, если не больше.

 • вежливость

  состояние или атмосфера гармонии или взаимной вежливости

  Тем не менее, есть фундаментальный
  вежливость между коричневыми народами.Стоддард, Лотроп

 • трещина

  личное или социальное разделение

  «Политический
  трещин еще не решены и могут обостриться в любой момент ».

 • вредный

  вредно для живых существ

  Время в пути должно быть как можно короче; каждый час между сбором урожая и пересадкой может иметь
  вредных воздействий на функции органов.

 • ворон

  кормить жадно

 • ложный

  правдоподобно, но неверно

  Ношение
  фальшивый шапка официального вида, он пытался заинтересовать туристов какой-то аферой.

 • изнеженный

  чрезмерно потакание своим желаниям, аффект или упадок

 • несмываемый

  невозможно удалить или стереть

  Если он сделает это успешно,
  нестираемая марка войдет в историю.

 • наглость

  дерзкое поведение, на которое вы не имеете права

 • ткацкий станок

  появляются нечетко, часто угрожающе

  ATT и Verizon постоянно жалуются на
  : надвигается нехватка спектра в США. Форбс (15 октября 2012 г.)

 • служить примером

  поясните, приведя иллюстрацию

 • ощутимый

  воспринимаются

 • осадок

  вызвать резко

  г.Каплан сказал, что полиция не знает, что
  вызвало перестрелок.

 • язык

  естественное общение с носителями языка

 • склонность

  естественный наклон

  Это лишь небольшая часть растущего числа экспериментальных данных, связывающих неврологические особенности с криминальным
  предрасположенность у детей.Slate (17 октября 2012 г.)

 • правдоподобие

  видимость истины; качество казаться правдой

  Каждые несколько лет появляется новый, обещающий беспрецедентные
  verisimilitude .Slate (26 июля 2012 г.)

 • парировать

  препятствуют движению

  Это серия битв один на один, в которых уворачиваясь,
  парирование и блокирование атак так же важно, как и нанесение ударов по противникам.Seattle Times (29 декабря 2011 г.)

 • толковать

  имеет смысл; присвоить значение

 • нарциссический

  преувеличенное представление о собственной значимости

 • раскол

  разделение группы на противоборствующие фракции

 • переговоры

  переговоры между врагами

 • резкий

  неприятно громкий и резкий

 • навязываться

  толкнуть, чтобы толкнуть наружу

 • царство

  домен, в котором что-то доминирует

 • тупой

  угла от 90 до 180 градусов

 • прозрачный

  пропускающий свет; можно видеть насквозь

 • пария

  человек, отвергнутый от общества или дома

 • суверен

  правитель нации обычно по наследству

 • скупой

  чрезмерно не желает тратить

 • ругань

  позор в результате публичного насилия

 • флегматик

  показывает мало эмоций

 • подсознательный

  ниже порога осознанного восприятия

 • относить

  содержат или включают

 • целительный

  укрепление здоровья

 • болтовня

  говорить о неважных делах быстро и беспрерывно

 • вероломный

  предавать

 • пребывание

  временное пребывание

 • силлогизм

  рассуждение, в котором вывод сделан из двух посылок

 • питье

  глотать наспех или жадно или одним глотком

 • вал

  набережная, построенная вокруг оборонительного пространства

 • филиал

  функционирует в качестве вспомогательной

 • порочный

  без реальной стоимости

 • стойкий

  отмечен твердым определением или решением; не встряхивается

 • бич

  что-то причиняющее страдания или смерть

 • продлевать

  удлиняются во времени; причина быть или длиться дольше

 • подталкивать

  вербализация, которая побуждает вас попробовать что-то

 • вероломный

  предавать

 • мерзкий

  безвкусно эффектно

 • небосвод

  сфера, на которую проецируются небесные тела

 • гамма

  полный экстент или диапазон

 • передышка

  пауза, чтобы что-то сделать

 • разглагольствовать

  громкая напыщенная декларация, выраженная с сильными эмоциями

 • позорный

  заслуживают или позорят или позорят

 • подобострастный

  пытается завоевать расположение влиятельных людей лестью

 • смысл

  имеют часто вводящий в заблуждение вид, будто являются или намереваются

 • хам

  грубый неотесанный невоспитанный человек, лишенный утонченности

 • продлевать

  удлиняются во времени; причина быть или длиться дольше

 • предвещать

  обозначают знаками

 • убогий

  грязно-обветшалый и отталкивающий

 • познавательный

  , относящийся к умственному процессу познания или связанный с ним

 • оговаривать

  явное требование или оговорка в договоре

 • синкопа

  музыкальный ритм с акцентом на обычно слабую долю

 • негодяй

  Человек без угрызений совести

 • почтение

  вежливое отношение к чувствам людей

 • непонятный

  сложно понять

 • заклинаю

  командует торжественно

 • катарсис

  очистка тела для стимуляции опорожнения кишечника

 • долбить

  отпечаток на поверхности от удара

 • прозрачный

  настолько тонкий, чтобы пропускать свет

 • притворство

  умышленное притворство или преувеличение

 • превратность

  изменение обстоятельств или удачи

 • .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *