HomeРазноеЦінності в житті людини: Твір на тему Справжні цінності людини

Цінності в житті людини: Твір на тему Справжні цінності людини

Содержание

Твір на тему Справжні цінності людини

Цінності людини у всі часи відрізнялись. В кожний час, у різних народів та цивілізацій були якісь свої, особливі цінності. Але це стосувалось суспільства, тобто цінностей, які визнавали більшість людей. Завжди бували люди, особистості, які хоч і мусили рахуватись з суспільством, мали все ж свої цінності, яких не відібрати.

Слід сказати, що в житті людини цінності не завжди стійкі. В дитинстві цінності прості, наївні, в юності та молодості вони вже набирають серйозного характеру. Повністю сформувати свій світогляд, життєві орієнтири та свої цінності людина може лише в пізній молодості, а то й у зрілому віці. Ми живемо в часи швидкого, безупинного прогресу, швидкої зміни подій. У всій цій метушні людини вирішила, що сенс життя полягає в накопиченні матеріальних багатств, у створенні замкненого маленького світу комфорту і байдужості.Але без духовних засад світ цей хиткий і не надійний. Життя дуже коротке, в будь-який момент воно може закінчитись. Ми не будемо жити вічно, і потрібно в першу чергу дбати про те що справді має цінність. Я вважаю, що істинними цінностями в житті людини є її ближні, рідні люди, які ніколи не зрадять, ніколи не кинуть в біді. Коли дитина дорослішає, то здавалось б несподівано усвідомлює, що вона нікому насправді так не потрібна, як своїм батьками. Вони все робили й роблять для нас абсолютно безкорисливо.

Проте в наш час багато батьків, намагаючись допомогти дитині чомусь вирішили що в першу чергу потрібно забезпечити дитину матеріальними речами надміру і від того вона буде щасливою. Звісно, це теж важливо, але цього далеко недостатньо. Справжніми цінностями є хороше моральне виховання з самого раннього дитинства. Це дає гарантію, що дитина виросте доброю людиною і громадянином.

Аналізуючи своє життя, помічаєш, що є мало моментів які справді згадуєш відчуваючи те саме що і тоді. Ті моменти завжди зв’язані з якимось душевним осягненням, захопленням, з чимось прекрасним. Душа і духовні цінності — от що справжнє, от що треба цінувати.

Я вважаю, що істинними є лише традиційні цінності, які пережили століття і покоління. Вони вічні, і це — любов, честь, надія, шляхетність, віра, сім’я. Ними треба дорожити, плекати й ні за яку ціну не втратити.

Другие сочинения:

Справжні цінності людини

Несколько интересных сочинений

 • Сочинение Добро и зло в романе Мастер и Маргарита Булгакова

  Мне очень понравился роман «Мастер и Маргарита», захватывающий и мистический. Там много юмора. По поводу добра и зла… Точно, что всё там не так просто – не так, как в сказках.

 • Образ и характеристика доктора Старцева в рассказе Чехова Ионыч сочинение

  Рассказ А. П. Чехова Ионыч — это психологическая картина главного героя, образ которого к концу произведения становится неузнаваемым. Это касается и наблюдений за внешним видом Старцева

 • Сочинение по картине Поповича Письмо дедушке (описание)

  Мальчику предстоит написать письмо дедушке. На картине он ещё не пишет его, а только рассуждает, как начать и с чего. Первое, что я вижу на картине — это фотография дедушки, он выглядит строго, одет в костюм и шляпу.

 • Вишневый сад драма или комедия сочинение

  Известнейшее произведение Чехова Вишневый сад, является комедией. Не так просто определить жанр произведения, ведь оно состоит из самых разных жанров. Исходя из всего повествования, можно сделать вывод

 • Сочинение на тему Трусость (15.3 9, 11 класс ОГЭ ЕГЭ)

  Трусостью называется негативное качество характера человека, заключающееся в неспособности преодолеть страх перед опасностью.

Page 96

Тема 14. Цінності в житті людини і
суспільства

Тести для самоконтролю

 

1. Цінність
у філософії визначається як:

а) людський вимір речей з точки зору потреб і інтересів;

б) вартісна оцінка предметів і явищ.

 

2. Розділ
філософії, що вивчає цінності, називається:

а) аксіологія;

б) гносеологія.

 

3. Значення
цінностей в суспільстві визначається як:

а) можливість виступати соціально-значимими орієнтирами в
суспільстві;

б) можливість пливати на формування класів.

 

4.
Фундаментом культури виступає:

а) освіта;

б) цінності.

 

5. Цінність
результатів діяльності визначається:

а) наскільки людина витратила фізичних і духовних сил на
освоєння того чи іншого предмета;

б) на скільки повно річ чи предмет може задовольнити
потреби людини.

 

6. Цінності
можуть бути направлені на:

а) себе;

б) Бога;

в) природу;

г) космос.

 

7. Цінність
як властивість предмета є:

а) природна;

б) суспільна.

 

8. Основною
формою існування цінності є:

а) ідеал;

б) норма.

 

9. Ціннісна
орієнтація визначається як спрямованість об’єкта на:

а) цінність;

б) діяльність.

 

10. До
ціннісних орієнтацій відносяться:

а) етизм, утилітаризм;

б) етатизм;

в) прагматизм.

 

11. Найвищою
цінністю для людини є:

а) життя;

б) праця.

 

12. До
базових загальнолюдських цінностей належать:

а) цінності блага, свободи, користі;

г) істини, правди, краси, творчості;

б) робота, гроші, відпочинок, сон.

 

13. До вищих
цінностей належать:

а) здоров’я, сім’я, кохання, свобода, мир, держава,
праця, істина, честь;

б) блага, свободи, істини, краси.

 

14. Моральними
цінностями людини виступають:

а) сенс життя, добро, честь, обов’язок;

б) суспільний порядок, дисципліна, відповідальність.

 

15. В основі
загальнолюдських цінностей лежать:

а) традиції і звичаї;

б) заповіді Божі.

 

16. Правовими
цінностями виступають:

а) звичаї;

б) закон;

в) правопорядок.

 

17. До
політичних цінностей належать:

а) віра;

б) мир;

в) справедливість.

 

18. Вищі
цінності визначають:

а) сенс життя;

б) самоцінність людського існування.

 

19. Цінності
визначають смисл життя через те, що:

а) мотивують діяльність людини;

б) життя наповнюється змістом.

 

20. Людина
без цінностей і сенсу є:

а) засобом для досягнення цілей інших людей;

б) життя присвячує для задоволення базальних потреб.

 

21. Структуру
цінності складають:

а) потреби;

б) інтереси;

в) переживання;

г) почуття і світогляд.

 

22. Цінність
виступає як:

а) ядро духовного світу людини;

б) основою світогляду людини.

 

23. Цінність
речей предметів визначається через:

а) розуміння антицінності;

б) їх спонукальну функцію.

 

24. Загальнолюдські
цінності є важливими тому, що:

а) непідвладні часові;

б) проявляються у всіх сферах життєдіяльності людини;
в)людина приклала зусилля для їх створення.

 

25. Цінність:

а) орієнтує суспільні відносини;

б) визначає і регулює суспільні відносини;

в) направляє хід історичного процесу.

 

26. Практичне
значення цінності визначається через те, що:

а) життєдіяльність людини ставиться в позицію вибору;

б) виступає мірилом розвитку суспільства.

 

27. Глобальні
проблеми – це проблеми, які мають:

а) світовий характер;

б) мають локальний характер.

 

28. Проявами
глобальності проблем в системі суспільство – суспільство є:

а) загроза війни;

б) мілітаризація економіки;

в) регіональні конфлікти;

г) демографічна проблема.

 

29. Проявами
глобальних проблем в системі особа – суспільства є:

а) проблеми охорони здоров’я;

б) проблеми прав людини;

в) демографічні проблеми;

г) проблеми забруднення навколишнього середовища.

 

30. Шляхами подолання глобальних
проблем є :

а) ефективна екологічна політика;

б) управління розвитком населення;

в) застосування екологічних безпечних технологій;

г) утвердження загальнолюдських цінностей.

Page 66

3. Цінність і ціль. Цінність і життєвий
смисл. Базові цінності людського буття. Ціннісні орієнтації. Вищі духовні
цінності

 

Цінності є не тільки наше ставлення до об’єктивних речей,
а й предмет, який знаходить потреба для свого задоволення, отже, це – функція
предмета задовольняти наші потреби. Маючи таку складну будову, цінності в
процесі діяльності виконують роль останньої підстави вибору цілей і засобів
реалізації діяльності.

І ціль, і цінність виступають регулятором діяльності,
проте між ними є відмінність. Ціль також має важливе значення в процесі
діяльності. Вона ідеально містить в собі майбутній результат діяльності, таким
чином спрямовуючи і організовуючи весь діяльний процес. Як така спонукальна
сила, ціль є складним інтегральним об’єднанням знань, волі, емоцій, цінностей,
і на відміну від цінностей . вона є технологічним утворенням, елементом
проективної свідомості і завжди викликає доцільну дію. Цінність же зберігає
елемент нездійсненності, недосяжності і завдяки йому духовної піднесеності.

Основна форма, в якій функціонують цінності, – ідеал.
Особливістю ідеалу є його нездійсненність. У цьому проявляється абсолютність
ідеалу, його безкінечність, принципова недосяжність. Саме завдяки безкінечності
ідеалу можлива ціннісна ієрархія, певна градація, що визначається відповідністю
ідеалу; ідеал же не має ступенів. Ідеал є гранично вираженою цінністю,
організуючим, цільовим началом людської життєдіяльності. В ідеалі риси цінності
більш загострені, чіткіше виявлений момент доцільності, імперативності, спонукальності. Найяскравіше в ідеалі виражена його закличність, імперативність; він виступає цементуючим
началом життя. Його організуючою силою, що перетворює буття людей у
структурно-упорядковане ціле, цілеспрямований процес.

Без усвідомлення людиною змісту цінностей, якими вона
керується, неможливо визначити цілі її діяльності. Саме цей суб’єктивний аспект
вироблений цілей суспільної діяльності людей і відображається категорією
ціннісної орієнтації. Ціннісні орієнтації утворюються на основі системи
цінностей, які в межах даного суспільства виконують близькі функції, мають
єдину систему значень і є найважливішим елементом у структурі особистості. В
них відображається вибіркове, суб’єктивне ставлення особистості до об’єктивних
умов її життя.

Найважливішою функцією цих орієнтацій є функція
регулятора зовнішньої поведінки індивіда. Дослідники виділяють різні типи таких
орієнтацій. Загальновизнаними є такі; етико-релігійна (етизм),
образно-естетична (естетизм), утилітарна ціннісна, науково-теоретична,
політична (етатизм) орієнтації.

Етизм – система цінностей, орієнтація якої будується на
ідеалах добра, гуманності, справедливості, для нього характерна високий рівень
активності, відповідальності за долю інших людей. Для естетизму найбільш
властива орієнтація на естетичні цінності в житті людини. Це однобічна життєва
орієнтація, привабливість якої – у здатності відірватись від світу турбот і
відповідальності.

Ціннісній орієнтації утилітаризму характерне домінування
господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Ця ціннісна орієнтація
вимірює всі цінності користю, тобто знецінює їх, зводячи навіть людину до її
вартості. Політична орієнтація пов’язана з прагненням до влади, до кар’єри.
Вона притаманна шанолюбним людям, що задля досягнення своїх цілей уміють
об’єднувати інших.

Ціннісні орієнтації можуть формуватися у будь-якій сфері
життєдіяльності.

Класифікація цінностей у філософії недостатньо визначена.
Виділяють базові, загальнолюдські та вищі цінності. До базових,
загальнолюдських цінностей належать цінності добра (блага), свободи, користі,
творчості, істини, правди, краси, віри. Підсумковою цінністю є благо як єдність
істини, добра і міри. Благо виступало вищим життєвим орієнтиром людини,
узагальнювало і вищу мету її існування, і спосіб життя. Усвідомлення себе
частиною універсаму, свого неповторного буття в ньому виражалось у цінностях
сенсу і свободи. Пафос перетворення світу орієнтував людину на користь, а
подолання перешкод на цінність — добра. Пізнання світу орієнтувало людину на
цінності істини і правди. Цілісний погляд на світ обумовлював, підносив
людський дух до мудрості, а зв’язок з універсамом формував цінності краси і
віри.

Вищі цінності відображають фундаментальні відношення та
потреби людей складають фундамент індивідуального світогляду. Які цінності
можуть бути вищими для людини, залежить від багатьох обставин. Вищими
цінностями можуть бути: здоров’я, сім’я, кохання, свобода, мир, війна, держава,
праця, істина, честь, споглядання, творчість тощо. Визначення вищих цінностей
здійснюється на рівні індивідуального вибору.

У житті індивіда вищі цінності визначають сенс його
існування, з якого випливає вся мотивація даного суб’єкта. Завдяки цим
цінностям людина долучається до того, що визначає його сенс життя, надає йому
конкретики.

Потреба в сенсі — це потреба в інтегральному розумінні
світу. Без такого внутрішнього ідейного смислу людина не відчуває своєї
цілісності, не може керувати творенням самої себе. Людина без сенсу, без вищої
цілі є засобом для цілей інших людей.

Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя
становить сенс індивідуального існування. Потреба в сенсі фіксує потребу людини
з’ясувати свою значущість у між особових стосунках, зрозуміти своє місце в
універсамі. Причетність до вищих цінностей дає змогу людині відчути цінність
свого індивідуального буття.

Цінність часу, або як повернутися до життя після свят

Хочу поділитися з вами особистою практикою щодо цінності часу, менеджменту свого життя

“Тільки уяви, ти тут вже більше ніколи не будеш”, – сказав мені Віталик, коли ми спостерігали красу Таїланду під час подорожі. Коли він промовив це, я відчула якусь фатальність. І справді, мить, що минула, вже ніколи не повториться в нашому житті… Місця, де ми є зараз, вже завтра можуть бути зовсім іншими. І ми точно будемо іншими.

Хочу поділитися з вами особистою практикою щодо цінності часу, менеджменту свого життя та дати відповідь на питання, як же повернутися до роботи після свят.

МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ

Вивчаючи зарубіжну літературу та філософію ще в школі, а згодом в університеті, ми обговорювали з викладачами питання: “А в чому цінність життя?” Хтось із великих говорив, що “цінність життя у самому житті”. Для мене воно є великою цінністю, а коли життя наповнене змістом і місією, це особливо надихає. Свою місію я остаточно сформулювала під час навчання в Трансформаційній коучинговій школі. І звучить вона так: зрощувати усвідомлення, щастя та любов серед людей на Землі. Серед людей означає перш за все у собі, а далі вже можу ділитися цим з іншими. Часто можна спостерігати, що люди хочуть чомусь когось навчити, когось “врятувати”, але ви ніколи не зміните світ, якщо не змінилися самі – це я усвідомила, пережила.. З цього твердження виходить наступне: ми ковалі свого щастя, тобто ЛИШЕ МИ, особисто, ВІДПОВІДАЄМО ЗА СВОЄ ЖИТТЯ. Не Президент, не депутати, не директор на підприємстві, не менеджер, не підлеглий/ла, не сусід/ка, не чоловік або дружина, не діти. Лише особисто я відповідальна за всі удачі й виклики, які є в моєму житті. Тоді життя виглядає, як монета – з одного боку – відповідальність, з іншого – цілковита свобода. Людина сама обирає шлях, яким іде. Навіть якщо цього не усвідомлює.

Значно простіше йти, коли у тебе є точка призначення – місія, а по твоїй дорозі орієнтири – цінності. Усвідомлення своїх цінностей – одна із стратегічних задач життя. Вони завжди допоможуть у складній ситуації, допоможуть зробити вибір. Усвідомлені цінності дають людині стержень, хребет, який робить її незламною, якщо звісно людина дотримується цих цінностей і вірна собі. Серед моїх цінностей значне місце займають розвиток, свобода, життя, любов, щастя.

ЯК ЖЕ ЗНАЙТИ СВОЇ ЦІННОСТІ? Випишіть перше, що прийде на думку і що здається важливими. А далі пограйте самі з собою в гру – подискутуйте. На приклад, “Ні… розвиток — це не важливо. Для чого взагалі розвиватися, якщо все і так визначено. Краще сидіти на дивані і просто почекати мани з неба”. Якщо під час таких зворотних думок ви відчуваєте напруження і волосся стає дибки, отже, це цінність, за яку ви готові битися, навіть самі з собою. А потім подумайте, яка з цінностей для вас є основоположною, першочерговою і далі можете розставити їх за пріоритетністю. Звісно, такі речі не завжди легко робити самотужки (я, наприклад, тестувала цінності з подругою-коучем), але варто спробувати. Цінності легше визначити, коли себе знаєш, досліджуєш. Мені чудово допомагають розібратись у собі тренінги з особистого росту, статті, книги, виступи експертів з моєї професійної сфери, психологів, коучів. Слухаючи або читаючи, я відкриваю нові сторінки себе.

Що ж далі робити із цінностями та місією? Задати собі питання — а як часто я рухаюсь у напрямку до своєї місії? Як часто я рухаюся, враховуючи свої орієнтири – цінності? А як часто я зраджую собі, не дотримуючись своїх цінностей? Зазвичай зрада там, де ти міг/могла відчувати себе погано, коли до тебе приходили негативні емоції. Важливо такі речі ідентифікувати, ПРОБАЧИТИ собі і подумати, як зробити так, щоб наступного разу рухатися за цінностями. Дуже корисна штука – самоаналіз. Дозволяє викинути сміття з голови і навести лад для майбутніх перемог.

ПЛАНУВАННЯ – НЕ НАЙГІРШИЙ СПОСІБ ДОСЯГТИ БАЖАНОГО

Розуміючи свою місію та цінності, значно простіше планувати та випрацьовувати бачення свого життя. Особисто я роблю план щороку. Перед Новим роком завжди аналізую, що вдалося, а що ні. І якщо ні, то чому і що готова з цим робити далі. А потім планую наступний рік. Обов’язково роблю план у різних сферах життя – сім’я, справа (не люблю слово – робота), відпочинок, особистий розвиток тощо. Звісно план має рухати людину в напрямку її бачення себе через 5, 10 років і звісно в напрямку до її місії. Методи досягнення ваших цілей не повинні переступати ваші цінності, лише так ви відчуватимете гармонію, щастя та задоволення, від того, коли отримаєте бажане – досягнення цілі. Ще важливо розставляти пріоритети в житті, визначати ключові цілі серед інших. На приклад, серед 8 сфер життя і близько 30 річних цілей, у мене є 2 великі основоположні, з яких я складаю щонайменше 50% свого денного/ тижневого графіку. Але це не означає, що про інші цілі я забуваю. Вони у мене теж на олівці. Мені дуже сподобалась аналогія, яку наводить Браян Трейсі: “Уявіть, чи змогли б ви їхати на машині, маючи одне спущене колесо”. Нещодавно спробували – їхали, але не довго 🙂

Окрім того, важливо розуміти, яких звершень ви досягнете, якої якості життя, яких навичок, яких нових знайомств, яких емоцій ви відчуєте, якщо дістанетесь точки призначення. Відповідаючи на ці питання, ви значно посилюєте ваші цілі, вам вже хочеться бігти і їх виконувати. Якщо ж ні, то це тоді не ваші цілі, або ж ви ще до кінця не усвідомили, що ваше життя – виключно ваша відповідальність.

ВТІЛЕННЯ АБО ДІАЛОГ ІЗ СОБОЮ – НЕ ШИЗОФРЕНІЯ

У кожному з нас знаходяться щонайменше 2 людини – керівник/ менеджер свого життя і виконавець. І можуть бути такі випадки, особливо після свят, або тривалої відпустки, коли ці 2 людини всередині нас бачать свої призначення по-різному і не хочуть співпрацювати. Менеджер – “Давай, працюй!”, виконавець – “О! Весела картинка у Фейсбуці! О, а ось ще відео цікаве! Ой, друг написав!”. Фраза “Давай працюй!” зазвичай, як не дивно, не працює. Значно сильніше спрацює “Так люба, а яка мета у твоєму житті? Що принесе тобі зараз більше користі – зроблені кроки в напрямку до твоїх цілей, написаних у щоденнику, чи читання подій у ФБ…?”

Діалог з собою – це не шизофренія, це усвідомлення того, де ти є зараз і що для тебе в цю мить є найважливішим. Бо саме ця мить вже ніколи не повториться.

Олександра Скиба

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства

Ідеали та цінності в житті людини

Презентація на
тему:
Ідеали та цінності в житті
людини
Ідеал — це зразок (норма, прояв
ідеального), згідно з яким людина
(людність) визначає свою
поведінку та способи життя за
конкретних обставин.
індивідуальний
естетичний
суспільнополітичний
Ідеал
тощо
етичний
колективний
У кожному світогляді вироблявся
свій ідеал людини.
• Що стосується наукового світогляду, то у ньому ідеальна
людина — це насамперед усебічно й гармонійно
розвинена людина, у якої досконалими є і зовнішність, і
внутрішній світ, і поведінка, і інтелект, і моральні якості.
• Так, у міфології цей ідеал утілювався в
образах Геракла, Афродіти та інших
героїв і богів
• Для філософів ідеалом людини був образ
мудреця, який не тільки пізнав
найголовніші закони й може бачити
сутність речей, а й своє життя будує
відповідно до цих законів.
Цінності — це те, що особливо важливо
для людини. Їх усвідомлення та
реалізація дають їй можливість
сформуватись як особистість, відчути
задоволення від праці.
• Моральні цінності мають бути
ідеалом для всіх людей.
Шість фундаментальних
цінностей людини
Істина
Краса
Добр
о
Користь
Свобод
а
Справедливіст
ь
Свобода
Свобода — можливість чинити вибір
відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей
на основі знання об’єктивної дійсності.
Юридично, свобода — це можливість
людини поводитись відповідно до своїх
волевиявлень, тобто робити все, що
бажається, але тільки те, що не заборонено
законом і не спричиняє невиправданої
шкоди правам і свободі інших людей.
Добро
Добро — категорія етики, якою позитивно
оцінюють певну поведінку, явища чи події.
В життєвому сенсі термін «добро»
ставиться до всього, що одержує в людей
позитивну оцінку, або асоціюється зі
щастям і радістю. Добро — зі світлом,
світлим, білим. Зло — з темрявою,
темнішим, чорним.
Справедливість
Справедливість — мораль та чеснота,
вразливість як на суспільне добро, так і на
суспільне зло.Справедливість загалом є
елементарною властивістю людини, як
моральної істоти у її ставленні до інших
людей.Чимало філософсько-правових
концепцій розглядають справедливість, як
найвищу, навіть передумовну правову
цінність.
Наукою встановлено, що існує три етапи
розвитку життєвих цінностей людини.
Назва
Характеристика
Перший етап
Людина не робить поганих вчинків , бо боїться
покарань . Якщо людина думає , що його можуть
викрити в крадіжці , то він навряд чи буде красти.
Другий етап
Людина дорожить думкою групи , в якій
знаходиться.
Третій етап
Поведінка визначається принципами ,
застосовними незалежно від авторитету групи . В їх
основі лежать справедливість , взаємодопомога і
рівність прав людини , повагу до його гідності як
особистості. Людина не краде , тому що поважає
інших людей.
! Правильним вважається поведінка, що
відповідає подібним принципам.
Висновок
• На поведінку людей впливають ідеали і цінності.
Ідеали — це зразки для наслідування, щось
досконале. В якості ідеалу можуть виступати
реальні люди або вигадані герої, суспільні ідеї та
цінності. Цінностями називають всі предмети,
явища (духовні та матеріальні), які бувають для
людини важливими в його житті. Існують
загальнолюдські цінності, які вважалися
важливими завжди.

Наука Онлайн » Цінності в житті людини та суспільства. Проблема вибору цінностей

Філософські науки

УДК 09. 00. 01

Теліуз Галина Станіславівна

головний спеціаліст

Державної архівної служби України

Телиуз Галина Станиславовна

главный специалист

Государственной архивной службы Украины

Teliuz Galina

Chief Specialist of the

State Archival Service of Ukraine

ЦІННОСТІ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЦІННОСТЕЙ

ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЦЕННОСТЕЙ

VALUES IN THE LIFE OF MAN AND SOCIETY. THE PROBLEM OF CHOOSING VALES

Анотація. Стаття присвячена дослідженню сутності ціннісних орієнтацій у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Присвячено осмисленню проблеми становлення системи цінностей в сучасному українському суспільстві, яке характеризується наявністю ціннісного нігілізму, невизначеністю пріоритетних цінностей, що є суттєвою перепоною економічних, політичних і духовних зрушень.

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, особистість, ціннісні установки, потреба, інтерес, система цінностей.

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности ценностных ориентаций в отечественной и зарубежной научной литературе. Посвящено осмыслению проблемы становления системы ценностей в современном украинском обществе, которое характеризуется наличием ценностного нигилизма, неопределенностью приоритетных ценностей, что является существенным препятствием экономических, политических и духовных сдвигов.

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, личность, ценностные установки, потребность, интерес, система ценностей.

Summary. The article is attributed to the up-to-date days of the official website and the foreign scientific literature. It is dedicated to the understanding of the problems of the establishment of a system of values in the current Ukrainian suspension, which is characterized by the manifestation of a significant nihilism, the underestimation of priority values, which is due to the lack of independence.

Key words: value, value, performance, features, value of installation, consumer, interest, value system.

Людина сприймалася не активним творцем історії, а жорстко детермінованим елементом історичного процесу. В XXI ст. науки, які досліджують проблеми історії культури, орієнтовані на людину. Саме це й зумовлює зростання інтересу у вітчизняній філософській, культурологічній, соціологічній, історичній думці тощо до різностороннього осмислення духовності народу, його споконвічних цінностей, оскільки це є однією із можливостей відновити зв’язки із минулим та визначити перспективи майбутнього. Отже, проблема формування системи цінностей є більш глибокою, ніж може здатися на перший погляд.

Як філософія розглядає буття людини й розвиток її смислу життя, так і її окремий аспект – етика, у першу чергу, допомагають визначити цілі освіти, виокремлюючи й досліджуючи ті цінності, до яких у процесі освіти має бути долучена кожна людина. Так, зміст поняття «цінність» розкривається в академічному словнику як «специфічне соціальне визначення об’єктів навколишнього світу, яке характеризує їх позитивне чи негативне значення для людини і суспільства» [1, с. 534].

Можна вважати, що на сьогоднішній день актуальним є ідеал, який орієнтує особистість на засвоєння гуманістичних цінностей. Визначна роль цінностей як організатора людської діяльності підкреслюється багатьма дослідниками в галузі філософії (А. Здравомислов, Е. Ільєнков, В. Тугаринов та ін.). Крім того, у більшості філософських і психологічних концепцій (Л. Гозман, М. Каган, С. Рубінштейн, В. Ядов) саме рівень цінностей уявляється найвищим у диспозиційно-ієрархічній структурі особистості.

У сучасних словниках категорію цінностей розглядають по-різному. Цінностями визначають явища матеріального й духовного плану, що мають позитивну значущість, тобто здатні задовольняти певні потреби суспільства чи окремої людини. Також цінностями вважають продукт (предмети чи абстрактні ідеї) активної діяльності людини, спрямованої на трансформацію особистісних смислів орієнтацій. Крім того, цінності трактують як етичні ідеали, основні переконання й цілі індивідуума чи суспільства [4, с. 57].

У наведеній інтерпретації термін «цінність» виступає синонімом таких понять, як смисл та значущість. Учений наголошує також і на тому, що практичне ставлення людини до світу полягає у виділенні нею значущих предметів, уявлень, цінностей. Життєві цінності й потреби впливають на людину та детермінують її поведінку [3, с. 130–139]. Цю думку розвиває й С. Ємакова, яка вважає, що цінності – це усвідомлені смислові утворення особистості [2, с. 176-177].

Поняття «цінності» залишається в центрі уваги аксіології, яка як теорія формувалася в зарубіжній науковій літературі в кінці ХІХ і на початку ХХ століття. Зокрема, воно як особливе поняття з’явилося у працях німецького філософа Г. Лотце, який розмежовував «істину» і «цінність». Хоча не можна не зазначити, що ця проблема обговорювалася у філософії і раніше як проблема визначення блага (добра) і його істинності (Сократ, Платон, Аристотель та ін.). Однак, на думку Г. Лотца цінності виступають окремою категорією і відображають окреме автономне «царство».

Теорія цінностей розроблялася неокантіанцями В. Віндельбандом, Г. Ріккертом, а пізніше й американськими вченими Р. Перрі, С. Пеппером. Баденська школа не розмежовує зміст «природи і добра», який може бути розтлумачено за допомогою законів природознавства та «культури», що історично склалася, і який може бути зрозумілим лише завдяки порівняльно-історичному аналізу цінностей, які його створили, про що доводить В. Бриггер. Обидві сфери зустрічаються в оціночних актах людини, які включають цінності у світі дійсності, створюючи таким чином культурні й етичні блага.

Цінності є невід’ємним атрибутом внутрішнього світу особистості, його індивідуального буття, а також вони певною мірою наділені повторюваністю, що і розкриває їх соціальну природу. Цінності поряд із потребами та інтересами є важливим поєднуючим елементом між суспільством та індивідом. Цінності – своєрідні духовні опори, які впорядковують дійсність, привносять в неї певний смисл та оціночні моменти. Треба враховувати, що цінності, як і потреби, можуть бути матеріальними і духовними, суспільними і особистісними, пріоритетними і другорядними. Ми акцентуємо на духовних цінностях.

Потреби та інтереси здебільшого пов’язані із матеріальною стороною життєдіяльності людини, проте вони так чи інакше проходять крізь свідомість індивіда, впливаючи на його почуття, емоції, сферу бажань та волевиявлення особистості. Отже, встановлюється необхідний зв’язок між матеріальним і духовним. Через потреби та інтереси матеріальні відносини проникають у сферу духовного і навпаки, ідеї і цінності перетворюються на реальні дії людей.

Якщо зростання життєвого рівня суспільства, розширення матеріальних потреб і споживання не супроводжуються створенням достатніх умов для виявлення соціальних та духовних інтересів, то це дає об’єктивну основу для поширення споживацьких орієнтацій. У такому разі матеріальні інтереси розвиваються екстенсивно. Споживацькі орієнтації спричиняють негативні тенденції: коло потреб «відриваються» від загальнолюдських цінностей. Таке становище гальмує прогресивний поступ суспільства, унеможливлює рішучі зміни в найближчий перспективі [2, с. 67].

Створення в сучасному українському суспільстві системи цінностей, в якій пріоритетними є цінності духовні, –складне завдання. Безпосереднє його вирішення залежить від державної підтримки цього процесу. Втім, не можна не враховувати, наскільки ускладнює процес утвердження пріоритету духовних цінностей глобалізація. В культурному житті українського суспільства внаслідок глобалізаційних процесів поширюються такі особистісні риси, як егоїзм, крайній індивідуалізм, зневага до національних особливостей, агресивність, орієнтація на бездуховні цінності [3, с. 198].

Визнання нації однією з пріоритетних цінностей через складну суспільно-політичну ситуацію в країні іноді призводить до викривлених явищ, зокрема етнонаціоналізму, який заважає інтеграції українського суспільства,формуванню неупередженої суспільної свідомості. Етнонаціоналізм спричиняє непорозуміння, дезорієнтує активну і позитивно налаштовану частину суспільства та гальмує процес становлення відповідної історичному моменту системи духовних цінностей. Подібні явища заважають усвідомленню суспільством того, що духовні цінності є цінностями єдиної української нації і утворюють стрижень національної самосвідомості. Справжні духовні цінності є національними і не можуть протистояти загальнолюдським.

В усі часи людство докладало значних зусиль задля вирішення питання задоволення власних нагальних потреб. Сучасне суспільство створило умови, в яких більшість потреб задовольняються. Проте разом із цим прийшло розуміння того, що шляхом задоволення потреб неможливо пізнати сенс життя. Цінності є трансситуативними, але й змінюються з плином часу. Процес змін довготривалий: переформатується ієрархія системи цінностей, застарілі цінності втрачають значення, але не вмирають, вони можуть відроджуватись і одержувати нове «прочитання». Головне – із зміною системи цінностей світ, конкретна культура або суспільство набувають нових рис.

Література

 1. Академічний тлумачний «Словник української мови»: В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ: Наукова думка, 1970–1980. – С. 534
 2. Єрмакова С. С. Формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів: дис…. канд. пед. наук: 13.00.04 / С. С. Єрмакова – О., 2003. – 266 с.
 3. Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 480 с.
 4. Шеллер М. Формы знания и образование / М. Шеллер // Человек. – Вып. 4. – М., 1992.Ручка А. О. Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності / А. О. Ручка // Смислова морфологія соціуму / за ред. Н. Костенко. – К., 2012. – 290 с.

Як людина має ставитися до моральних основ свого життя? – Освіта.UA

Приклад написання власного висловлення тесту ЗНО з української мови та літератури 2014 року (додаткова сесія)

Умова власного висловлення


Людина — дитя свого часу. Багато хто переконаний, що норми людської моралі змінюються залежно від епохи. Інші ж твердять, що справжні моральні цінності не підвладні часові. Викладіть Ваш погляд на проблему: Як людина має ставитися до моральних основ свого життя?


Зразок написання власного висловлення


Змінюється світ, змінюються переконання, змінюється ментальність, змінюються люди. І, мабуть, це явище є безповоротним. З одного боку, ми розуміємо, що фундаментальні моральні основи людини не підвладні часові, але, з іншого боку, зі зміною певних поглядів чи переконань суспільства відповідно до епохи деякі норми моралі не можуть залишатися сталими.


По-перше, ставлення до жінки впродовж століть було неоднозначним. У минулому суспільство гостро засуджувало покриток. Зараз жінка може вільно народжувати дітей, не перебуваючи в шлюбі, й не боятися гніву й критики інших людей.


Яскравим прикладом того, як помилка в житті жінки може призвести до трагедії, є поема Тараса Шевченка «Катерина». Головна героїня покохала офіцера, але він її покинув.  Дівчина народила позашлюбну дитину. Моральні норми того часу засуджували такий учинок. Батьки, боячись сорому перед людьми, виганяють єдину дочку з дому. Катерина у відчаї залишає сина, а сама закінчує життя самогубством. Переконана, що в сучасному світі доля дівчини склалася б по-іншому.


По-друге, є вічні цінності, які не підвладні часові. Щирість, справедливість, свобода, милосердя, чесність роблять цей світ кращим і добрішим.


Згадую одну з найвідоміших черниць у всьому світі – Матір Терезу. За своє життя вона зробила величезну кількість добрих справ, за що й була зарахована Католицькою церквою до лику блаженних ще за життя. Упродовж сорока років Мати Тереза допомагала сиротам, хворим та жебракам в Індії. Вона ще в дитинстві зрозуміла своє призначення, якому й присвятила все життя.


Отже, моральні цінності є основою всього життя особистості, проте зі зміною світогляду й переконань людства змінюються й певні моральні норми.


ЯК НАПИСАТИ ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ НА 200 БАЛІВ

Освіта.ua
13.04.2020

30 основных ценностей для того, чтобы жить той жизнью, которой вы хотите

Погода всегда будет меняться. Технологии всегда будут меняться. Тенденции всегда будут меняться. Мы всегда будем меняться.

В мире, который постоянно развивается и принимает новые формы, попытки разобраться в этой вещи, называемой жизнью, могут быть несколько непосильными.

Одна из вещей, которая редко меняется в этом мире и которая может служить путеводной звездой для вас на протяжении всей вашей жизни, — это ваши основные ценности.Эта статья предоставит вам список основных ценностей из 30 невероятных ценностей, которые можно принять и использовать, когда все остальное, кажется, меняется.

Каковы основные ценности?

Основные ценности — это принципы или убеждения, которыми вы дорожите больше всего и которые имеют центральное значение в вашей жизни. Когда все вокруг вас меняется, когда мир трудно понять, и когда вы катаетесь на американских горках эмоций, ваши основные ценности всегда будут рядом.

Почему важны основные ценности?

Основные ценности важны, потому что они действуют как компас, помогая вам вести прекрасную жизнь, которой вы хотите, независимо от того, где вы находитесь в этом мире.

Мало того, наличие правильных основных ценностей может улучшить ваше принятие решений, вашу продуктивность, ваши достижения и, возможно, самое главное, вашу способность любить и быть любимыми. Они вроде как большие дела. И это не только мы говорим об этом, исследования показали, что у основных ценностей есть целый ряд других преимуществ.

30 лучших основных ценностей для жизни

Возможно, вы уже имеете в виду или в своем сердце несколько основных ценностей, и это здорово. Если вам нужны еще идеи или вы до сих пор не задумывались о своих основных ценностях, вот 30 наших любимых основных ценностей, которые вы можете принять прямо сейчас.

1. Приемка

Способность принимать то, что вы можете контролировать, и то, что не можете контролировать. Уметь понимать, что в одни дни ты молоток, а в другие — гвоздь. Если принятие является основной ценностью, вы можете строить в любом случае и быть счастливыми, делая это.

2. Адаптивность

Жизнь будет бросать вам криволинейный мяч за кривым, и если вы не готовы к ним, вы собираетесь вычеркнуть. Ваша жизнь и жизнь тех, кто вас окружает, слишком сложны, чтобы ограничиваться одним шаблоном.

Будьте приспосабливаемы, готовы и готовы меняться, когда вам это нужно.

3. Информированность

Осведомленность — одна из лучших основных ценностей, которую вы можете принять. Период. Осведомленность означает уделение внимания себе, другим, окружающему миру, эмоциям, ситуациям. Это означает способность ясно видеть всех и вся, а главное — самого себя.

4. Остаток

Будут моменты, когда вам нужно будет спринт в жизни, а иногда, когда вам нужно будет сбавить скорость.Инь и янь.

Равновесие — одна из важнейших основных ценностей во многих древних культурах, потому что оно отражает природу такой, какой она есть на самом деле: идеально сбалансирована и способна сгибаться, а не ломаться.

5. Спокойствие

Многие люди забывают, что спокойствие — это не только возвышенное состояние ума, но и простое решение.

Вы можете сохранять спокойствие в любой ситуации, если позволите себе. Никакое количество разъяренных водителей, длинные очереди или раздражающие технологии не смогут проникнуть в вас, если вы сделаете спокойствие своей основной ценностью.

6. Сообщество

Каждый из нас — социальное существо, верим мы в это или нет, и сообщество было ключевой ценностью для нас как вида на протяжении тысяч лет.

Мы запрограммированы на общение; есть, пить, сплетничать, смеяться, рассказывать истории, делиться идеями, давать и получать между собой. Сообщество также усиливает влияние других основных ценностей из этого списка, таких как творчество.

7. Сострадание

Сострадание требует времени, чтобы понять страдания других и, надеюсь, уметь что-то с этим сделать.В мире много борьбы и страданий, которые можно облегчить; с такой основной ценностью, как сострадание, вы могли бы действительно помочь своим собратьям значимым образом.

8. Творчество

Поскольку технологии берут на себя большую часть административной работы, творческие люди будут вести нас в будущее.

Тот, кто дорожит творчеством, способен придумывать новые и большие идеи, видеть то, что другие люди не могут увидеть, и видеть мир вокруг них через свои собственные, а не чужие.

9. Дисциплина

Дисциплина приведет вас к той жизни, которой вы хотите, если вы примете ее как основную ценность.

«Дисциплина равняется свободе» — это термин, популяризированный бывшим морским котиком Джоко Виллинком, и он означает, что если вас дисциплинируют в правильных вещах, вы также будете свободны и в правильных вещах.

Дисциплина тренировок означает больше свободы в вашем теле с возрастом. Дисциплина для экономии означает больше свободы в отношении вашего времени и денег в долгосрочной перспективе. И так далее …

10.Эмпатия

Возможно, в этом списке нет большей ценности, которая могла бы глубже связать вас не только с самыми близкими людьми в вашей жизни, но и с совершенно незнакомыми людьми.

Практика сочувствия требует понимания того, что у других людей, как и у вас, есть ворчащий голос в голове. Что у них иное мировоззрение, чем у вас, основанное на их опыте . И это нормально. Сделать сочувствие основной ценностью непросто, но оно того стоит.

11.Свобода

Свобода проявляется во многих формах, и поэтому она является одной из важнейших основных ценностей. Свобода выбора, свобода говорить, свобода жить по своему усмотрению, свобода любить и быть любимой.

Если свобода станет вашей основной ценностью, наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему.

12. Благодарность

Благодарность обеспечивает мощный сдвиг в перспективе всякий раз, когда вы чувствуете, что попали в колею.

Вы можете быть благодарны за большие вещи, такие как кров, еда и выдающиеся люди в вашей жизни.Вы также можете быть благодарны за такие мелочи, как чашка кофе, которую вы только что выпили, или мягкие простыни на вашей кровати.

13. Счастье

Счастье — это мощная основная ценность, и она не ограничивается только вашим собственным счастьем, но также и друзьями и семьей.

Когда при принятии решений вами руководствуется счастье, а не такие поверхностные вещи, как деньги и статус, вы окажетесь в гораздо более удовлетворительном положении, чем если бы вы преследовали идеи счастья других людей.

14.Здоровье

Говорят, у здорового человека много мечтаний и желаний, а у больного только одно — встать с постели.

Здоровье является предшественником всех остальных основных ценностей в этом списке; если у вас нет здоровья, вы больше ничего не сможете сделать, пока не поправитесь. Из-за этого здоровье имеет , чтобы быть основной ценностью в вашей жизни.

15. Смирение

Смирение

— это противоядие от высокомерия и эгоизма и ценность, которую следует принять, если вы хотите твердо стоять на ногах.Говорят, что никогда не бывает так хорошо или плохо, как о вас говорят.

Смирение признает это и помогает вам двигаться к своей цели, что бы ни говорили.

16. Инновации

Акт инновации включает в себя улучшение одной существующей вещи. Когда вы думаете об инновациях, на ум приходят образы причудливых автомобилей и сложных технологий, но не обязательно, чтобы они были такими грандиозными.

Достаточно просто увидеть что-то маленькое и сделать это лучше в своей жизни, чтобы изменить мир к лучшему.

17. Знание

Знание — сила. Не власть в средневековом банкирском понимании XIV века, а сила изменить ваше собственное чувство жизни.

Знания о себе, других и мире позволяют немного лучше понять все, что вы видите. Когда вы видите вещи такими, какие они есть, вы можете действовать соответственно и добиваться того, чего хотите.

18. Руководство

Чтобы руководить, нужны смелость, решительность, уверенность и смирение. Все эти качества редки и достойны восхищения и являются причиной того, что лидерство является такой превосходной основной ценностью.

Будущее темно и неизвестно, но также полно скрытых сокровищ. Нам нужен кто-то, чтобы вести нас, это будет ты?

19. Любовь

Можно утверждать, что все основные ценности в этом списке могут быть связаны одной всеобъемлющей ценностью Любви.

Когда вы глубоко цените любовь и пытаетесь проявлять ее во всем, что делаете, вы делаете свой мир и мир других намного лучше.

20. Модерация

Забудьте об этой диете, этой диете, о еде, о еде, тренировках перед кофе или всегда после обеда.Некоторым людям иногда помогает этот шум — главное — умеренность.

Неумеренные действия также могут иметь пагубные последствия, особенно для вашего здоровья. Что хорошо работает для всех человек, так это все в меру.

Конечно, жизнь тоже должна быть веселой, поэтому даже «все в меру» должно быть в меру.

21. Мир

Мир — еще одна ключевая ценность, для совершенствования которой требуются годы практики. Тем не менее, его награды безграничны, как путешествие, так и пункт назначения, полные наград.

Мир дает возможность принимать четкие решения, свободу мыслей и действий, а также дает глубокое понимание той особой жизни, которой вы живете.

22. Назначение

Цель может быть удвоена со «смыслом», поскольку это две ценности, которые обеспечивают толчок в любом начинании, которое вы можете преследовать.

Цель — это то, что заставляет вас вставать с постели каждое утро, поэтому вы жертвуете тем, чем жертвуете, и часто влечете за собой нечто большее, чем вы сами. Если у вас нет цели, вряд ли вы найдете в своей жизни много смысла.

23. Ответственность

Никто не любит выгуливать собаку, мыть посуду или делать то, за что неохотно несут ответственность. Однако ответственность на самом деле может стать отличным способом придать вашей жизни смысл и ценность.

Когда другие люди зависят от вас, а вы выполняете свою роль поставщика, они не только улучшаются, но и вы получаете удовлетворение, которое приходит вместе с этим.

24. Сервис

Подобно пункту ответственности выше, когда вы принимаете услуги в качестве основной ценности, у вас будет очень мало времени, чтобы погрязнуть в жалости к себе, тревоге или экзистенциальной тревоге, потому что вы будете заняты тем, чтобы сделать мир лучше.

Как ни странно, служа другим, многие люди обнаруживают, что они сами получают внутреннее удовлетворение и удовлетворение.

25. Духовность

Конечно, важны физическое, психическое и эмоциональное здоровье, но не менее важно духовное здоровье.

Духовность не имеет ничего общего с религией, это просто означает уделить время тому, чтобы прислушаться к своему телу, понаблюдать за своими мыслями, соединиться и оценить мир и вселенную, в которых вы находитесь.

26. Траст

Доверие — основная ценность в этом списке, потому что оно требует многих других сложных навыков, которые также помогают развить вас как личность.

Чтобы доверять и доверять, вам нужны прочные отношения, немного риска, здоровая доза уязвимости и немного смирения. Все это создает рецепт очень позитивной жизни, в центре которой — доверие.

27. Понимание

Понимание исходит из принятия того, что есть, а не того, что должно быть или могло бы быть.Это способность распознавать чужую точку зрения, не пытаясь ее изменить. Это понимание того, что бесполезно бороться против того, как устроен мир и другие люди, и вместо этого учиться танцевать с ними.

28. Состояние

Не в денежном смысле, а в том, что «иметь все, что вам нужно». Тот, кто действительно богат, обладает прекрасными отношениями, большой свободой, жизнью, наполненной радостью, а также многими другими ценностями из этого списка.

Считайте богатство основной ценностью, и оно будет действовать как магнит для других невероятных вещей.

29. Мудрость

Вопреки распространенному мнению, мудрость приходит не с возрастом, а с опытом. Есть много молодых людей, у которых больше мудрости, чем у самых старых людей, которых вы знаете. Что делает человека мудрым, так это его способность видеть широко и ясно, здраво рассуждать и быть решительным, когда это необходимо.

Мудрость — это то, к чему мы все должны стремиться.

30. Чудо

Последняя ценность в этом списке — чудо, и это идеальное место для завершения.

Чудо думает о возможности того, что будет дальше, мечтает о том, как вы и все могло бы стать лучше, раздвигает свои собственные границы и на что, по вашему мнению, вы способны каждый день.

Чудо — это практическое сновидение, и начинать нужно прямо сейчас.

Последние мысли

Теперь у вас есть хорошее представление о некоторых основных ценностях, которые вы можете принять. Пришло время не только решить, какие из них вам нравятся больше всего, но также интегрировать и использовать их в своей повседневной жизни.

Основные ценности призваны направлять ваши решения в самые трудные моменты. Теперь у вас есть все необходимое, чтобы жить той жизнью, которой вы хотите жить!

Подробнее о Self-Discovery

Автор фотографии: АндрейКо Подольник через unsplash.com

39 основных ценностей — и как с ними жить

Источник: Pixabay

Проведя последний год в исследовании и написании моей новой книги « Перехитрите свой смартфон: осознанные технические привычки для обретения счастья, баланса и связи» IRL , я узнал, что иногда мы живем по жизни, не уделяя особого внимания.Мы просто переходим от одного дела к другому, не задумываясь о том, отражают ли наши действия наши основные ценности. Но когда мы идем по жизни, не следуя нашим личным ценностям, мы можем потерять себя и нашу способность создавать настоящее счастье (пройдите эту викторину, чтобы узнать, где вы сейчас находитесь). Хотите определить свои основные ценности и научиться жить по ним? Читай дальше.

Определите свои ценности

Определив наши ценности, мы можем начать проектировать жизнь, которая лучше соответствует нашему истинному «я».(Ознакомьтесь с моей целевой деловой программой, если вам нужна дополнительная помощь в применении ваших ценностей в бизнесе.) Помните, что ценности у всех разные — вы единственный, кто может определить свои ценности.

Для начала подумайте о приведенном ниже списке значений. Запишите любые ценности, которых вы придерживаетесь. Не стесняйтесь добавлять дополнительные значения, если они не включены в список.

Список значений:

Authenticity Adventure Balance

Храбрость, сострадание

Гражданство Творчество сообщества

Справедливость определения любопытства

Свобода Дружба Веселье

Щедрость Рост Честность

Добросовестность Справедливость Доброта

Обучение лидерству

Любовь Лояльность Открытость

Оптимизм Признание Уважение

Ответственность Безопасность Самоуважение

Социальные связи Духовность Стабильность

Статус Богатство Мудрость

Затем обведите ваши самые важные 3 или 5 значений.Для каждого из них запишите три или более действий, которые определяют, что для вас будет значить жить с этими ценностями. Например, если вы цените лояльность, действия могут включать в себя прощение друга за предательство, переговоры о справедливом обращении на работе, чтобы обеспечить вашу приверженность своему работодателю, или решение не вступать во внебрачные связи.

Теперь запишите одну сделанную вами вещь, которая не отражает каждое из ваших 3-5 основных ценностей. Например, если вы цените оптимизм, то думать позитивно, а не беспокоиться о будущем — это более ценностный выбор.

Затем запишите, что вы могли бы сделать по-другому в следующий раз. Может быть, вместо того, чтобы готовиться к худшему, вы могли бы подумать о том, что может пойти хорошо, чему вы можете научиться или какие интересные вещи вы можете ожидать в будущем.

Выполняя это задание, вы можете обнаружить, что есть способы жить в более тесном соответствии со своими личными ценностями. Возможно, будет сложно выполнить некоторые из указанных вами действий. Может, тебе стоит бросить пить.Может быть, вам нужно сменить работу. Может быть, вам понадобится несколько сложных разговоров. Очень легко плыть по течению и упускать из виду наши ценности. Намного труднее жить в соответствии с нашими ценностями и в долгосрочной перспективе делать то, что правильно для себя.

Что делать, если вы не придерживались своих ценностей?

Для одной знакомой мне женщины — доброго, умного, заботливого человека — разрыв между ее ценностями и действиями стал очевиден, когда она начала оставлять своего парня дома, чтобы получить внимание и физическое удовлетворение от других мужчин.Со стороны было ясно, что эти действия идут вразрез с ее ценностями. Так что, хотя в данный момент ее действия заставляли ее чувствовать себя хорошо, каждую ночь она возвращалась домой в ужасном состоянии.

Источник: Pixabay

Для другой знакомой мне женщины — сильного, щедрого, бескорыстного человека — растущий разрыв между ее ценностями и действиями обнаружился, когда она начала просить близких о вещах, которые она могла бы продать, чтобы купить наркотики. Никогда еще она не была из тех, кто не справляется с трудностями.Она никогда не хотела брать у других. Но в муках своей зависимости она потеряла из виду свои ценности. К счастью, она выздоровела. Но даже после этого, только когда она снова начала жить своими ценностями, она смогла восстановить свою жизнь и счастье.

Однако сложность в отношении ценностей заключается в том, что все мы придерживаемся разных ценностей. Для каждого из нас, кто теряет свои ценности, результат будет отличаться. И многие из нас никогда не спрашивали себя, каковы наши ценности или как бы выглядело, если бы мы не жили ими.Так что мы легко заблудимся.

Определив, что нам нужно делать, чтобы жить в соответствии с нашими ценностями, мы можем начать становиться теми, кем хотим быть. И по мере того, как любить себя становится легче, мы начинаем чувствовать себя счастливее.

Живи своими ценностями

Когда я впервые занялся этим занятием, я обнаружил, что доброта — одна из моих главных ценностей. Я жил этой ценностью в некотором роде, с некоторыми людьми и в некоторых ситуациях, но у меня были некоторые серьезные пробелы. Во-первых, я могла быть очень жестокой по отношению к своему мужу, критикуя его за малейшие вещи.Я мог бы сказать вам, что поступил так, потому что был зол или ранен, но это всего лишь оправдания — оправдания, которые я сказал себе, чтобы оправдать свое поведение. Правда в том, что жить в соответствии с вашими ценностями сложно, и я еще не был готов приступить к работе.

Сначала я все еще мог сказать себе, что я добр, когда я был грубым, что на самом деле я был на самом деле , живущим по своим ценностям. Но однажды я понял, что просто извиняюсь, и больше не узнаю себя. Я не был тем, кем хотел быть. Было страшно и подавляюще начать жить в соответствии с моими ценностями, но в тот день я решил, что мне нужно это сделать.И вы тоже можете это сделать.

Для начала взгляните на список значений, который вы создали в последнем упражнении. Для каждой из ваших наиболее важных ценностей задайте себе 3 блока вопросов и запишите свои ответы:

 1. Есть ли люди, с которыми вам трудно жить этой ценностью? Может быть, ваш романтический партнер, родитель, брат или сестра, коллега или друг?
 2. Есть ли ситуации, в которых вам трудно практиковать это значение? Где вы или что делаете, когда не можете придерживаться этих ценностей? Например, вы на работе, дома, в баре, в социальных сетях, в машине или в детском саду.
 3. Есть ли что-нибудь еще, что мешает вам жить в соответствии с вашими личными ценностями? Например, возможно, вы живете своими ценностями утром, но не ночью, когда в своем родном городе, но не в отпуске, или в понедельник, но не в пятницу.

После того, как вы определили внешние события, побуждающие вас отклониться от ваших основных ценностей, важно определить, почему эти переживания так на вас влияют.

Посмотрите на всех людей и ситуации, которые заставляют вас отклоняться от ваших ценностей, и спросите себя, какие мысли, чувства или телесные ощущения заставляют вас действовать иначе, чем вы хотели бы.

Источник: Pixabay

Эмоции, которые вызывают у вас, могут быть одинаковыми во всех ситуациях или могут быть разными. Так что просто запишите все, о чем вы думаете, что уводит вас от ваших ценностей. Эти эмоции, мысли и связанные с ними телесные ощущения лежат в основе того, что заставляет нас отказаться от наших ценностей. Когда мы действуем таким образом, который несовместим с нашими ценностями, мы просто пытаемся регулировать или уменьшать наши негативные эмоции, пусть даже временно.

Определение конфликтов значений

Если вы следовали этому пункту, теперь вы знаете, какие чувства или мысли уводят вас от жизни в соответствии с вашими ценностями. Чтобы двигаться вперед, нам нужно по-новому справляться с этими неприятными мыслями и чувствами. Однако легче сказать, чем сделать. Часто эмоции, с которыми мы имеем дело, возникают из-за того, что нашим потребностям препятствуют. Например, мужчина может стремиться к внебрачным отношениям, потому что он не чувствует себя любимым, ценным или физически привлекательным для своей жены.Женщина может сплетничать о плохой работе коллеги, потому что она не чувствует себя в безопасности на своей работе. Или мужчина может контролировать других людей на работе, потому что он все еще чувствует себя бессильным после того, как родители ударили его в детстве.

Наши действия — даже те, которыми мы не гордимся — обычно имеют смысл, когда мы рассматриваем их как попытки удовлетворить наши потребности. Если вы изо всех сил пытаетесь жить своими ценностями, у вас, вероятно, есть конфликт между тем, чтобы жить своими ценностями и удовлетворять свои потребности. Путь вперед? Узнайте, как удовлетворить свои потребности новыми способами — способами, которые не противоречат вашим ценностям.

Чтобы выявить любые потенциальные конфликты ценностей, найдите время, чтобы подумать о том, каковы ваши преимущества, когда вы идете против своих ценностей. Что вы получаете от своих действий? Какие положительные эмоции вы испытываете? Какие потребности удовлетворяются, когда вы идете вразрез со своими ценностями? Вы взволнованы? Безопасно? Любил?

Теперь спросите себя, как еще вы могли бы удовлетворить эти потребности. Какие способы могут быть более здоровыми?

Например, мужчина, который изменяет своей жене, может сказать ей, что ему действительно нужно чувствовать себя привлекательным для нее.Поэтому он предлагает им начать отправлять друг другу сексуальные текстовые сообщения и просит ее воздержаться от общения с другими мужчинами в социальных сетях. Женщина, которая чувствует себя неуверенно в своей работе, могла бы пройти несколько онлайн-курсов, чтобы повысить свою ценность для компании, или она могла бы начать поиск новых вакансий в Интернете. Человек, который чувствует себя бессильным, может создать и возглавить онлайн-группу по уважительной причине, помогая ему обрести чувство власти с более позитивным результатом.

Все эти изменения требуют самосознания, честности и усилий, но они необходимы для разрешения конфликтов между нашими ценностями и потребностями.

Чтобы начать жить в соответствии со своими ценностями, я сначала перестал быть таким злым, даже когда почувствовал, что другие этого заслуживают. Было здорово жить в соответствии с моими ценностями, но я быстро обнаружил, что некоторые из моих потребностей не были удовлетворены. Подходя к людям, обижающим мои чувства, я подсознательно говорил себе, что не заслуживаю такого отношения, что я человек, достойный любви, уважения и признательности. Но от того, что я придурок, люди относились ко мне только хуже.

Я обнаружил, что единственный способ преодолеть конфликтную точку для меня — это научиться общаться более эффективно, чтобы я мог говорить людям, как я буду и как я не позволю им обращаться со мной.Это действительно моя слабость, и я все еще борюсь с ней сегодня, но чем больше я люблю, уважаю и ценю себя, не позволяя другим плохо относиться ко мне, тем лучше я себя чувствую и тем легче мне жить своими ценностями и удовлетворить мои потребности. Теперь я более эффективно реагирую на чувство того, что меня не ценят, например, рассказывая другим, как я хотел бы, чтобы со мной обращались.

Изменить свою жизнь никогда не бывает легко, но оно того стоит. Попробуйте это занятие, и я надеюсь, что вы начнете жить в соответствии со своими личными ценностями.

Узнайте больше на berkeleywellbeing.com или пройдите тест на счастье.

Примеры основных ценностей

Основные ценности — это фундаментальные убеждения человека или организации. Эти руководящие принципы диктуют поведение и могут помочь людям понять разницу между добром и злом. Основные ценности также помогают компаниям определить, находятся ли они на правильном пути и достигают ли своих целей, создавая непоколебимое руководство. В мире существует множество различных примеров основных ценностей, в зависимости от контекста.

Основные ценности о жизни

Часто, когда вы слышите, как кто-то обсуждает, почему он влюбился в свою вторую половину, он упоминает, что у них те же ценности. В этом случае они часто говорят об основных ценностях или внутренних убеждениях, которые диктуют, как следует прожить жизнь.

Вот некоторые примеры основных ценностей, которые люди могут иметь в отношении жизни:

 • Вера или ее отсутствие в Бога или принадлежность к религиозному / духовному учреждению
 • Убеждение в том, что нужно хорошо распоряжаться ресурсами и проявлять бережливость
 • Убеждение, что семья имеет первостепенное значение
 • Убеждение, что честность — всегда лучшая политика и что доверие нужно заслужить
 • Вера в поддержание здорового баланса работы и личной жизни

Родители также стараются привить эти типы положительных основных ценностей детям, чтобы дать им руководящие принципы для хорошей жизни.

Конечно, основные ценности не всегда положительны. Некоторыми людьми движут корыстные интересы или жадность, и это тоже основные ценности, если они диктуют образ жизни людей. Негативное отношение и основные ценности также могут развиваться, когда люди живут в страхе или незащищенности и вынуждены сосредоточиться на выживании в сложных обстоятельствах.

Вот некоторые примеры отрицательных основных ценностей:

 • Вера в то, что мир по сути своей жесток и что выживает только сильный
 • Убеждение, что люди бессильны изменить свою судьбу или личную ситуацию
 • Убеждение, что вы не заслуживаете хороших вещей или отношений в жизни
 • Убеждение, что другие люди в корне ненадежны и нелюбимы
 • Убеждение, что жизнь бессмысленна

Основные корпоративные ценности

Компании тоже могут иметь основные ценности.Это руководящие принципы, которые помогают определить, как корпорация должна вести себя в бизнесе и, возможно, за его пределами, если у них есть дополнительная миссия — служить сообществу. Основные ценности обычно выражаются в заявлении о миссии корпорации.

Вот несколько примеров основных ценностей компании:

 • Приверженность принципам устойчивого развития и бережному отношению к окружающей среде. Для таких компаний, как Patagonia и Ben & Jerry’s, экологическая устойчивость является основной ценностью.
 • Стремление к инновациям и совершенству. Apple Computer, пожалуй, наиболее известна своей приверженностью инновациям как основной ценности. Это воплощено в их девизе «Думай иначе».
 • Обязательство делать добро для всех. Google, например, верит в создание отличной поисковой системы и создание отличной компании без зла.
 • Обязательство помогать тем, кому повезло меньше. Обувная компания TOMS раздает нуждающемуся человеку пару обуви за каждую проданную пару, чтобы уменьшить бедность и улучшить жизнь других.
 • Приверженность созданию сильных сообществ. Нефтяная компания Shell жертвует миллионы долларов Техасскому университету на улучшение образования студентов и на благотворительные пожертвования сотрудников.

Как видите, часто основные ценности компаний аналогичны тем, которые люди могут выбрать в качестве руководящих принципов.

Некоторые типы основных ценностей

Как видите, существует бесчисленное множество типов основных ценностей, поэтому вам нужно будет выбрать те, которые подходят вам или вашей организации.Желание выбрать длинный список основных ценностей, чтобы быть как можно лучше, естественно, но ограничение выбора двумя или тремя помогает вам сосредоточиться на своей жизненной миссии, не отвлекаясь.

Вот несколько примеров основных ценностей, из которых вы можете выбрать:

 • Надежность
 • Надежность
 • Лояльность
 • Обязательство
 • Открытость
 • Последовательность
 • Честность
 • КПД
 • Инновации
 • Творчество
 • Хороший юмор
 • Сострадание
 • Дух приключений
 • Мотивация
 • Положительность
 • Оптимизм
 • Страсть
 • Респект
 • Фитнес
 • Мужество
 • Образование
 • Настойчивость
 • Патриотизм
 • Служение другим
 • Экологичность

Определение основных ценностей

Хотя некоторые люди или организации могут открыто разделять свои основные ценности, часто лучший способ определить эти ценности — это посмотреть, как они себя ведут.Например, табачная компания, которая ставит во главу угла прибыль выше общественного здравоохранения, действует таким образом, который не соответствует заявленной основной ценности заботы о других.

Конечно, ни одна компания не будет рекламировать отрицательные основные ценности, но вы можете судить о том, что на самом деле лежит в основе бизнес-миссии, изучив, как они действуют, когда это важно. Основная ценность верна только в том случае, если она имеет активное влияние и если людям или компании удается жить в соответствии с ней, по крайней мере, большую часть времени.

Также важно помнить, что люди не обязательно выбирают свои основные ценности.Многим людям эти ценности прививают родители и окружающая их община. Возможно, вы уже живете в соответствии с основными ценностями, даже не осознавая этого.

Чтобы понять, в чем состоят ваши основные ценности, спросите себя, какие занятия приносят вам больше всего радости или без чего вы не могли бы жить. Что придает смысл вашей жизни или чего вы хотите достичь? Если вы сумеете сформулировать эти ответы, вы, вероятно, увидите образец, который можно свести к единой концепции, например, неизменно позитивное отношение или использование своего творчества, чтобы сделать мир лучше.

Раскройте свои ценности: список из 8 основных ценностей, которыми я живу К

4 мин чтения

Ваш персонаж определяется ценностями. А ваши основные ценности — это результат вашего поведения. Это означает, что ваши ценности определяются вашими действиями, а не наоборот. Лучше всего об этом сказал Аристотель:

«Люди приобретают особое качество, постоянно действуя определенным образом».

Например, когда вы всегда говорите правду, вы становитесь честным человеком. Это так просто.И все же мы коллективно недооцениваем важность ценностей. Мы думаем, что наши ценности напрямую связаны с тем, как нас воспринимают . Но ценности имеют значение не поэтому.

Ценности имеют большое влияние на наш внутренний мир . Они определяют нас. Они составляют основу нашего характера. А поскольку вы должны жить с собой, ваши ценности должны быть одной из самых важных вещей в вашей жизни.

Но что, если у вас нет ценностей? Или что, если вы никогда не задумывались об установлении собственных основных ценностей? Жизнь без ценностей сопряжена с большим риском.

Вы рискуете стать безликим человеком, которого невозможно отличить от любого другого безликого человека, который когда-либо жил. И прежде чем вы это узнаете, вы перенимаете ценности других человек.

Вот как мы становимся зависимыми от наших родителей, друзей или супруга. Мы не можем позволить, чтобы наша личность зависела от личности другого человека.

Вот почему недавно сел, чтобы определить свои личные основные ценности, чтобы понять все прямо для себя. Я рекомендую вам поступить так же.Как только вы узнаете, кем вы являетесь в жизни, вы перестанете пытаться быть тем, кем вы не являетесь. Это дает вам спокойствие. Вот мои основные ценности:

 1. Подлинность — Будьте одним и тем же человеком в любом случае в жизни. Не ведите себя иначе перед родителями, друзьями, коллегами, родственниками супругов и незнакомцами. Оставайся своей истинной сущностью. И никогда не бойтесь чужих суждений.
 2. Правдивость — Говорите правду. Всегда. Особенно, если речь идет о собственной жизни.Нет денег? Не притворяйся богатым. Никогда не учился в колледже? Собери это. Скажите честно, кто вы и что вы сделали. Вы сможете с гордостью смотреть на себя в зеркало.
 3. Радость — Жизнь коротка. Делайте то, что приносит вам радость. И НИКОГДА не делайте то, что ненавидите, дольше, чем необходимо. Наслаждайтесь мелочами. Музыка, другие люди, тренировки, ходьба, лежание, чтение и так далее.
 4. Любопытство — Разберитесь в сути всего, что вы делаете.Не потому, что ты должен. Но потому что — это весело, — познавать вещи. Жизнь увлекательна. Признайте это. А затем попытайтесь понять это. Но оставь попытки. Некоторые вещи невозможно понять. Но любоваться им все равно можно.
 5. Ответственность — Собственные действия, ошибки и текущая жизненная ситуация. Поймите, что находится под вашим контролем, и полностью владейте этим. Что-то не нравится? Измени это. Но не берите на себя ответственность за то, что на вашей тарелке , а не . Сосредоточьтесь на себе.То, что делают другие взрослые, — это не ваша забота и не ваша ответственность.
 6. Любовь —Настройте близкие и глубокие отношения с несколькими людьми. Глубина важнее ширины. Проводите больше времени со своим супругом, чем со своими коллегами. Познакомьтесь со своими братьями и сестрами на более глубоком уровне. У вас есть два или три друга, с которыми вы проводите время. Любите свою семью. Люди, которых вы видите каждый день, должны иметь наивысший приоритет.
 7. Бесстрашие — Не бойтесь будущего. И не бойтесь того, что о вас думают люди, которые вам не важны.Только заботьтесь о том, что думаете о вас вы и ваши близкие. Все остальное — шум. Имейте достоинство. Поступайте правильно и не бойтесь остального.
 8. Верность — Даже если вы не видите своих старых друзей, коллег, членов команды, оставайтесь верными. Установив связь с кем-то, не разрывайте ее, если в этом нет необходимости. Но самое главное — оставайтесь верными себе. Никогда не жертвуйте своим душевным благополучием ради других. Относитесь к себе так, как будто относитесь к любимому человеку.

Мне не нужно больше или меньше значений, чем это.Список достаточно длинный, чтобы жить богатой, сильной и бесстрашной жизнью. И этого достаточно, чтобы напоминать себе об этом.

Помните: ваши ценности должны соответствовать тому, кто вы есть.

Никогда не копируйте чужих ценностей. Искать вдохновение в ценностях других людей — это здорово, и чтобы помочь вам в этом, я составил список из 115 общих основных ценностей, которые вы можете использовать. Но это по сути внутренняя практика.

Ваша цель — найти ценности, которые уже существуют внутри вас, и укрепить их.Джон К. Максвелл, автор книги «21 неопровержимый закон лидерства», сказал об этом лучше всего:

«Когда ценности, мысли, чувства и действия совпадают, человек становится сосредоточенным, а характер укрепляется».

Выберите свои ценности. Придерживайтесь их. И наблюдайте, как формируется ваш персонаж. Как только это произойдет, вы никогда не захотите быть кем-то другим, кроме себя.

Каковы ваши ценности? — Навыки принятия решений от MindTools.com

Решая, что в жизни является самым важным

Как бы вы определили свои ценности?

Прежде чем ответить на этот вопрос, вам необходимо знать, что такое ценности в целом.

Ваши ценности — это вещи, которые, по вашему мнению, важны для вашей жизни и работы.

Они (должны) определять ваши приоритеты, и в глубине души они, вероятно, являются теми показателями, которые вы используете, чтобы определить, складывается ли ваша жизнь так, как вы хотите.

Когда то, что вы делаете, и то, как вы ведете себя, соответствует вашим ценностям, жизнь обычно хороша — вы довольны и довольны. Но когда это не согласуется с вашими личными ценностями, тогда все кажется … неправильным. Это может стать настоящим источником несчастья.

Вот почему так важно прилагать сознательные усилия для определения своих ценностей.

Нажмите здесь

чтобы просмотреть стенограмму этого видео.

Как ценности помогают вам

Ценности существуют вне зависимости от того, признаете вы их или нет. Жизнь может быть намного проще, если вы признаете свои ценности — и когда вы будете строить планы и решения, которые их уважают.

Если вы цените семью, но вам приходится работать по 70 часов в неделю, почувствуете ли вы внутренний стресс и конфликт? А если вы не цените конкуренцию и работаете в условиях высококонкурентной торговой среды, останетесь ли вы довольны своей работой?

В подобных ситуациях понимание ваших ценностей действительно может помочь.Когда вы знаете свои собственные ценности, вы можете использовать их для принятия решений о том, как жить своей жизнью, и вы можете отвечать на такие вопросы:

 • Какой работой я должен заниматься?
 • Следует ли мне принять эту акцию?
 • Должен ли я начать свой бизнес?
 • Должен ли я идти на компромисс или быть твердым в своей позиции?
 • Следует ли мне следовать традициям или идти новым путем?

Итак, найдите время, чтобы понять настоящие приоритеты в своей жизни, и вы сможете определить наилучшее направление для себя и своих жизненных целей.

!

Совет:

Значения обычно довольно стабильны, но у них нет строгих ограничений или границ.Кроме того, по мере вашего продвижения по жизни ваши ценности могут измениться. Например, когда вы начинаете свою карьеру, успех, измеряемый деньгами и статусом, может быть главным приоритетом. Но после того, как у вас появится семья, возможно, вы больше цените баланс между работой и личной жизнью.

По мере того, как меняется ваше определение успеха, меняются и ваши личные ценности. Вот почему поддерживать связь со своими ценностями — это занятие на всю жизнь. Вам следует постоянно возвращаться к этому, особенно если вы начинаете чувствовать себя неуравновешенным … и не можете понять, почему.

Выполняя приведенное ниже упражнение, помните, что ценности, которые были важны в прошлом, могут не иметь значения сейчас.

Определение ваших ценностей

Когда вы определяете свои личные ценности, вы обнаруживаете, что действительно важно для вас. Хороший способ начать делать это — оглянуться на свою жизнь — определить, когда вы действительно чувствовали себя хорошо и были действительно уверены в том, что делаете правильный выбор.

Шаг 1. Определите времена, когда вы были наиболее счастливы

Найдите примеры из своей карьеры и личной жизни.Это обеспечит некоторый баланс в ваших ответах.

 • Что ты делал?
 • Были ли вы с другими людьми? Кто?
 • Какие еще факторы способствовали вашему счастью?

Шаг 2. Определите времена, когда вы больше всего гордились

Используйте примеры из своей карьеры и личной жизни.

 • Чем вы гордились?
 • Разделили ли вашу гордость другие люди? Кто?
 • Какие еще факторы способствовали возникновению у вас чувства гордости?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте новые карьерные навыки каждую неделю, а также наши последние предложения и бесплатное загружаемое учебное пособие по личному развитию.

Прочтите нашу Политику конфиденциальности

Шаг 3. Определите времена, когда вы были наиболее удовлетворены и удовлетворены

Опять же, используйте как рабочие, так и личные примеры.

 • Какая потребность или желание были удовлетворены?
 • Как и почему этот опыт наполнил вашу жизнь смыслом?
 • Какие еще факторы способствовали вашему чувству удовлетворенности?

Шаг 4. Определите свои главные ценности на основе вашего опыта счастья, гордости и удовлетворения

Почему каждое событие действительно важно и запоминается? Используйте следующий список общих личных ценностей, чтобы помочь вам начать работу — и стремитесь к примерно 10 основным ценностям.(По мере проработки вы можете обнаружить, что некоторые из них естественным образом сочетаются друг с другом. Например, если вы цените благотворительность, общность и щедрость, вы можете сказать, что служение другим является одной из ваших главных ценностей.)

Подотчетность
Точность
Достижение
Приключения
Альтруизм
Амбиции
Напористость
Баланс
Быть лучшим
Принадлежность
Смелость
Спокойствие
Осторожность
Решительность
Жизнеспособность
Жизнеспособность
Жизнеспособность
Жизнерадостность
Жизнеспособность
Жизнерадостность
Жизнеспособность
Удовлетворенность
Непрерывное совершенствование
Вклад
Контроль
Сотрудничество
Корректность
Вежливость
Творчество
Любознательность
Решительность
Демократичность
Надежность
Решительность
Набожность
Усердие
Дисциплина
Эффективность
Разнообразие Энергичность

Энтузиазм
Равенство

Превосходство
Волнение
Опыт
Исследование
Выразительность
Справедливость
Вера
Семейная ориентация
Верность
Фитнес
Свободное владение
Фокус
Свобода
Развлечение
Щедрость
Доброта Работа
Благодать
Благодать
Здоровье
Доброта Работа
Благодать

Честность
Честь
Смирение
Независимость
Изобретательность
Внутренняя гармония
Любознательность
Проницательность
Интеллект
Интеллектуальный статус
Интуиция
Радость
Справедливость
Лидерство
Наследие
Милость
Мастерство
Повиновение
Порядок Открытость

Оригинальность
Патриотизм

Совершенство
Набожность
Позитивность
Практичность
Готовность
Профессионализм
Осмотрительность
Ориентация на качество
Надежность
Изобретательность
Сдержанность
Ориентация на результат
Строгость
Безопасность
Самореализация
Самоуверенность
Самостоятельность
Самостоятельность
Контроль над самодостаточностью

Сервис
Проницательность
Простота
Надежность
Скорость
Спонтанность
Стабильность
Стратегия
Сила
Структура
Успех
Поддержка
Командная работа
Умеренность
Благодарность
Тщательность
Доверие
Благодарность
Тщательность
Надежность
Правдивость
Правдивость
Правдивость
Правдивость
Искренность
Правдивость
Твердость
Правдивость
Правдивость
Правдивость
Искренность

Единство
Полезность
Видение
Жизнеспособность

Шаг 5. Расставьте приоритеты для ваших главных ценностей

Этот шаг, наверное, самый сложный, потому что вам придется заглянуть глубоко внутрь себя.Это также самый важный шаг, потому что при принятии решения вам придется выбирать между решениями, которые могут соответствовать разным ценностям. Это когда вы должны знать, какая ценность для вас важнее.

 • Запишите свои максимальные значения, не в каком-либо определенном порядке.
 • Посмотрите на первые два значения и спросите себя: «Если бы я мог удовлетворить только одно из них, что бы я выбрал?» Это может помочь визуализировать ситуацию, в которой вам придется сделать этот выбор. Например, если вы сравниваете ценности обслуживания и стабильности, представьте, что вы должны решить, продать ли свой дом и переехать в другую страну для выполнения ценной иностранной помощи или оставить свой дом и стать волонтером для благотворительной деятельности поближе к дому.
 • Продолжайте работать со списком, сравнивая каждое значение друг с другом, пока ваш список не будет в правильном порядке.
Совет:

Если вам сложно это сделать, рассмотрите возможность использования парного сравнительного анализа.

чтобы помочь вам. С помощью этого метода вы решаете, какой из двух вариантов наиболее важен, а затем присваиваете балл, чтобы показать, насколько он важнее. Поскольку так важно определить и расставить приоритеты для ваших ценностей, потратить время на этот шаг определенно того стоит.

Шаг 6. Подтвердите свои ценности

Проверьте свои главные ценности и убедитесь, что они соответствуют вашей жизни и вашему видению.

 • Доставляют ли вам удовольствие эти ценности?
 • Вы гордитесь своими тремя главными ценностями?
 • Было бы вам удобно и с гордостью рассказывать о своих ценностях людям, которых вы уважаете и которыми восхищаетесь?
 • Представляют ли эти ценности то, что вы поддержали бы, даже если ваш выбор не пользуется популярностью и ставит вас в меньшинство?

Когда вы учитываете свои ценности при принятии решений, вы можете быть уверены, что сохраняете чувство целостности и то, что вы знаете, является правильным, и подходите к решениям с уверенностью и ясностью.Вы также будете знать, что то, что вы делаете, лучше всего для вашего настоящего и будущего счастья и удовлетворения.

Сделать выбор, основанный на ценностях, не всегда легко. Однако сделать выбор, который, как вы знаете, правильный, в долгосрочной перспективе будет намного проще.

Ключевые моменты

Определение и понимание ваших ценностей — сложное и важное упражнение. Ваши личные ценности — центральная часть того, кто вы есть и кем вы хотите быть. Узнав больше об этих важных факторах своей жизни, вы сможете использовать их в качестве руководства, чтобы сделать лучший выбор в любой ситуации.

Некоторые жизненные решения действительно касаются определения того, что вы цените больше всего. Когда многие варианты кажутся разумными, полезно и утешительно полагаться на свои ценности и использовать их как сильную движущую силу, которая укажет вам правильное направление.

Ценностей в современном обществе — Молодежь прежде всего

Тереза ​​Мерсер, LCSW, LCAC — 23 апреля 2019 г.

Отстаивание ценностей в
Сегодняшнее общество

Тереза ​​Мерсер, Youth First, Inc.

У меня есть
работал с людьми всех возрастов, и это дало мне уникальный опыт
узнавать о различных системах ценностей многих людей.Это было очень
интересно послушать рассказы каждого человека и то, что важно в его
жизнь, будь им 6 или 60 лет.

Значения
отражать наше понимание правильного и неправильного. Они помогают нам расти и развиваться. Они помогают
мы создаем будущее, которое хотим. Решения, которые мы принимаем каждый день, являются отражением
наших ценностей.

Мы узнаем больше всего
наших ценностей от наших родителей и расширенных семей. Основа наших семейных ценностей
от наших социальных и культурных ценностей. Иногда новый жизненный опыт может измениться
ценности, которых мы придерживались ранее.

Физическое лицо
ценности отражают то, как мы живем, и то, что мы считаем важным для себя
своекорыстие. Индивидуальные ценности включают энтузиазм, творчество, смирение и
личное удовлетворение.

Отношения
ценности отражают то, как мы относимся к другим людям в нашей жизни, например к друзьям,
семья, учителя, менеджеры и т. д. Ценности взаимоотношений включают открытость, доверие,
щедрость и забота.

Социальные сети
ценности отражают то, как мы относимся к обществу. Социальные ценности включают справедливость, свободу,
уважение, общность и ответственность.

В сегодняшних
может показаться, что наше общество не придерживается многих ценностей. У нас рост дискриминации,
злоупотребление властью, жадность и т. д. Что мы оставляем позади для нашего будущего
поколения? Может быть, обществу пора серьезно взглянуть на свои ценности.

Вот
некоторые вещи, которые, как мне кажется, нужно нашему обществу больше:

 • Сочувствие — Сочувствие
  определяется как понимание и разделение чувств другого человека. Людям нужно
  понять, кто такие другие, и принять их. Сосредоточение внимания на том, как мы можем расти вместе, должно быть
  наша конечная цель.
 • Уважение — взаимное
  Всем нам нужно уважение. Это то, что делает нас людьми. С уважением
  для всех, несмотря на различия между нами, жизненно важно для того, чтобы
  общество, чтобы хорошо функционировать.
 • Любовь — Имея
  любовь в наших сердцах удерживает нас от ощущения необходимости причинять вред другим. Любовь нам помогает
  признавать общие черты, а не различия в цвете,
  религия или сексуальная ориентация.
 • Лояльность — Лояльность
  это ценность, которая связывает нас с человеком, вещью или чувством.С верностью мы делаем
  не предай. Если бы мы все разделяли лояльность, это помогло бы нам укрепить свои силы.
  нужно было противостоять чему-то, что может навредить нашему обществу.
 • Честность — Один
  форма честности в обществе — принятие самого себя. Честно говоря, ты можешь признать
  свои недостатки и предпримите необходимые шаги, чтобы улучшить себя. Когда мы можем признать
  к нашим недостаткам это может помочь кому-то другому признать свои. В конце концов, мы все можем помочь
  друг друга становятся лучше.

Значения могут
быть заразным; если вы будете их практиковать, многие другие тоже будут, в том числе наши
дети.Надеюсь, больше практики от всех нас сделают мир лучше
для будущих поколений.

Этот столбец
написана Терезой Мерсер, LCSW, LCAC, школьным социальным работником организации Youth First,
Inc., местная некоммерческая организация, занимающаяся укреплением молодежи и семей. Молодость
Компания First предоставляет 55 социальных работников уровня магистра в 76 школах в 10 штатах Индиана.
графства. Ежегодно более 38 000 молодых людей и семей имеют доступ к программе Youth First
школьная социальная работа и программы после школы, которые предотвращают злоупотребление психоактивными веществами,
способствовать здоровому образу жизни и добиваться максимальной успеваемости учащихся.

29 жизненных ценностей (для обеспечения счастья и удовлетворения)

Какие ценности важны для хорошо прожитой жизни?

Чем вы хотите прославиться?

Какими качествами вы восхищаетесь в других и стараетесь развивать в себе?

И как эти качества отражают ваши основные убеждения?

Ваши жизненные ценности — это те ценности, которые, как только вы их определите, помогают вам в принятии решений и предоставляют строительные блоки для вашего персонажа — в частности, тот, который вы хотите иметь.

Например, если одна из ваших главных жизненных ценностей — смелость, вы, вероятно, будете искать новые вызовы, чтобы действовать, несмотря на страх, который возникает, когда вы сталкиваетесь с возможностью неудачи или отказа.

И если прощение недавно стало одной из ваших ценностей, по которым вы должны жить, вы захотите напомнить себе о своем новом обязательстве, когда собираетесь провести время с кем-то, кто обидел вас в прошлом.

Но в чем смысл определения ваших ценностей и как они способствуют вашему росту и счастью?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы исследуем 29 самых важных жизненных ценностей и покажем, как они влияют на все, что вы делаете.

Но прежде чем мы это сделаем, имеет смысл объяснить, что такое ценности в первую очередь.

Примечание. Обретение страсти и цели может сделать вашу работу и жизнь увлекательными. Чтобы узнать больше, пройдите этот курс, который поможет вам узнать, что заставляет вас оживать.

Что такое жизненные ценности?

Ценности — это то, что вы считаете важным для той жизни, которой вы хотите жить. Они определяют ваши приоритеты и, если их постоянно практиковать, формируют характер, который вы хотите иметь.

Они коренятся в ваших основных убеждениях о том, что делает жизнь хорошо прожитой, и о поведении, которое вы хотите моделировать для других (включая детей, если они у вас есть).

Смотрите на них как на ориентиры для своих действий и решений — темы, вокруг которых вы хотите строить свою жизнь в зависимости от того, каким человеком вы стремитесь быть.

Вы можете унаследовать многие из своих жизненных ценностей от родителей или ожиданий общества. Но вы должны расставить приоритеты в отношении этих ценностей и понять, как вы будете соблюдать их и действовать в соответствии с ними каждый день.

Почему ценности в жизни важны?

Общие значения являются основой общего кода — компаса, основанного на ценностях, — который ускоряет принятие решений и объединяет тех, кто разделяет этот код.

Выражая эти ценности, общий кодекс формулирует различные аспекты общей миссии и становится ключевым мотиватором для тех, кто ее разделяет.

Определение ваших основных ценностей дает вам параметры для действий и решений, которые могут уберечь вас от неприятностей, повысить вашу уверенность и самооценку, а также способствовать достижению ваших жизненных целей.Без них вы остаетесь без руля и быстро реагируете на вызовы и решения, которые ставит перед вами жизнь.

Вы можете использовать каждый из следующих примеров жизненных ценностей, чтобы создать кодекс или девиз, который будет мотивировать вас практиковать эту ценность каждый день, чтобы она стала вашей второй натурой, когда она больше всего понадобится.

29 самых важных жизненных ценностей к

1. Мужество

Смелость заключается в том, чтобы делать то, что, по вашему мнению, необходимо делать — не в отсутствие страха, а вопреки ему.

Возможно, вы не захотите искренне извиниться из-за страха, что другой отвергнет его, но смелость в любом случае поможет вам извиниться, потому что это правильно, из уважения к тому, кого вы обидели или обидели. Примут они ваши извинения или нет — их дело.

Смелость требует шага за пределы вашей зоны комфорта. Если у вас нет страха, вам не нужна смелость, но когда что-то, что вы знаете, что вам нужно сделать, заставляет вас чувствовать себя больным внутри, смелость — вот что заставляет вас делать это в любом случае.

Код храбрости (или девиз): «Я делаю то, что должно быть сделано, даже когда страх приходит на помощь».

2. Доброта

Доброта заключается в том, чтобы относиться к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам.

Это больше, чем просто молчать, когда вы испытываете искушение сказать что-то недоброе; доброта ищет способы сделать жизнь других лучше. Нужно получать удовольствие, поднимая других и напоминая им, что они не одиноки, невидимы или незначительны.

Доброта и сострадание тесно связаны; последнее включает в себя готовность взглянуть на ситуацию с чужой точки зрения и дать им преимущество в сомнениях. Он также принимает во внимание то, через что прошел другой человек, и предпочитает отвечать добротой, а не гневом или мстительностью.

Оба демонстрируют, по крайней мере, подсознательное понимание взаимосвязанности всех живых существ; когда вы проявляете доброту и сострадание к другим, вы получаете (по крайней мере) столько же пользы, сколько и они.

Доброта к себе тоже важна, и это основа заботы о себе. Не забывайте быть к себе так же доброжелательно, как вы хотите, чтобы другие были.

Планируйте каждый день время для разумной и вдумчивой заботы о себе и практикуйте внимательность, чтобы полностью присутствовать при этом. Практикуя доброту по отношению к себе, вы также улучшаете свои способности проявлять доброту к другим.

Кодекс доброты: «Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы ко мне относились — с заботливостью, терпением и уважением.”

3. Терпение

Когда кто-то нажимает на ваши кнопки, отвлекает ваше время или внимание от того, что вы хотите закончить, или каким-то образом усложняет вашу жизнь, вы практикуете терпение, ставя себя на место других, пытаясь увидеть ситуацию с их точки зрения. , и отвечая добротой и уважением.

Никто не хочет, чтобы с ним обращались как с неудобством или обузой, и иногда приходится менять свои приоритеты, чтобы освободить место для чего-то (или кого-то) более важного или более способного помочь вам в росте.

Код терпения: «Независимо от того, что я чувствую, когда кто-то прерывает меня или встает у меня на пути, я всегда отношусь к ним с тем же терпением, на которое надеюсь со стороны других, когда необходимость вынуждает меня прерывать их или мешать им».

4. Целостность

Честность — это действовать и говорить в соответствии со своими убеждениями.

Если вы скажете одно, а сделаете обратное, свидетели этого противоречия вряд ли узнают в вас честного человека.Они с большей вероятностью обвинят вас в лицемерии.

Хотя вы можете не полностью осознавать несоответствие между своими словами и действиями, если вы верите в одно, но ваши действия исповедуют противоречивую веру, вы можете почувствовать растущее беспокойство и недовольство своим поведением.

Неправильно. И перед вами стоит выбор: либо изменить свои убеждения, либо изменить свои действия.

Кодекс честности: «То, во что я верю, ясно видно из того, что я говорю и делаю.”

5. Благодарность / признательность

Когда благодарность является основным убеждением, вы уделяете ей время каждый день. Вы ставите во главу угла чувство благодарности и ее выражение — в своих мыслях, в словах, которые вы говорите или пишете, а также в своем отношении и действиях.

Вы можете выработать привычку составлять ежедневный список благодарностей. И если вы осознаете важность эмоций для полного переживания благодарности, вы также будете высоко ценить ежедневную практику осознанности.

Выражение признательности другим за их слова и действия также важно для того, чтобы сделать это основной ценностью. Точно так же, как вы цените, когда другие благодарят вас за хорошо выполненную работу, за продуманный подарок или за оказание необходимой им помощи, другие тоже ценят это признание.

И слишком часто мы действуем так, как будто другие уже знают, насколько мы их ценим. Не думайте, что это так; убедитесь в этом.

Код благодарности: «Утром, днем ​​и вечером я чувствую и выражаю благодарность за все хорошее в моей жизни.И я убеждаюсь, что все, кто сделал что-то хорошее для меня, знают, что я ценю их за это ».

6. Прощение

Прощение — это избавление от гнева и негодования по отношению к тем, кто вас обидел или обидел.

Вы не говорите, что то, что они сделали, было хорошо или неважно; вы признаете, что то, что они сделали, было обидно, но предпочитаете простить их, чтобы избавиться от гнева и обиды (по отношению к ним), которые делают вас несчастными.

Прощая их, вы забираете себе силу и выбираете для себя счастье и душевный покой, даже если тот, кто вас обидел, никогда не проявлял ни малейшего намека на раскаяние.

У каждого есть способность прощать — точно так же, как у каждого есть способность причинять боль другим своими словами и действиями — но не у всех есть привычка прощать.

Мы учимся прощать больше, прощая. Если вы пишете утренние страницы, добавьте короткий список людей, которых вы прощаете, добавив, за что вы их прощаете, и что вы цените в каждом человеке.

Код прощения: «Я прощаю тех, кто причинил мне боль, потому что я знаю, что совершал ошибки и причинял боль людям тоже, и я хочу быть свободным от этого гнева и обиды.Я выбираю свободу и искренне желаю (и работаю) на благо тех, кто причинил мне боль ».

7. Любовь

Любовь видит в каждом добро и желает им добра. Возможно, вы не всегда знаете, что лучше для кого-то другого, но если вы любите их, вы хотите их полного счастья и хотите, чтобы они росли.

Вы признаете, что никто не достигает совершеннолетия с фиксированным и неизменным характером; мы все в стадии разработки. То, что скажет 20-летний «я», может шокировать 40-летнего.Это часть человеческого бытия, если вы человек, который продолжает расти.

Делал ли кто-то, кого вы любите, ужасные вещи в возрасте 20 или 30 лет — вещи, которые они никогда бы не сделали сейчас (в возрасте около 40 лет)?

Простите их за то, что они не знали лучшего до того, как узнали то, что мешало им делать эти ужасные вещи. И простите себя за то, что вы не знаете, что все люди способны на ужасные вещи — точно так же, как мы способны расти.

Когда вы любите кого-то, вы не основываете эту любовь на том человеке, которым он был десять или двадцать лет назад, или на человеке, которым вы надеетесь стать или которым вы хотели бы быть.Ваша любовь говорит им: «Тебя достаточно — таким, какой ты есть сегодня».

Вы понимаете, что их убеждения и поведение могут меняться по мере их роста, но поскольку ваша любовь не зависит от того, во что они верят, или от того, во всем ли вы согласны, ваша любовь не ослабевает со временем и с проблемами, которые приносят эти изменения.

Кодекс любви: «Я люблю страстью и пониманием; настоящая любовь бодрствует ».

8. Рост

Если рост — одна из ваших основных ценностей, вы ищете возможности расти как личность и помогать расти другим.

Вы находите время, чтобы определить свои ценности и свою общую миссию, чтобы жить в соответствии с ними и становиться все более и более тем человеком, которым вы должны быть, чтобы выполнить свою миссию.

Вы знаете, что рост — это не цель, а процесс, и вы хотите получать удовольствие от этого процесса и помогать другим наслаждаться своим собственным.

Вы можете проявить интерес к коучингу или возможностям группового роста, где участники поддерживают и воодушевляют друг друга. Вы признаете искреннее и искреннее сотрудничество как актив и средство роста, и вы ставите рост выше комфорта и безопасности.

Реальный рост может означать встряску дома или на работе, но чем больше вы привержены своему росту и росту тех, кто вам небезразличен, тем меньше вы будете возражать против раскачивания лодки.

Код роста: «Каждый день я становлюсь тем человеком, которым хочу быть».

9. Прослушивание

Если активное слушание является для вас основной ценностью, вы цените вклад других и вкладываете время и энергию в то, чтобы научиться видеть вещи с их точки зрения.

Итак, имеет смысл, когда кто-то хочет вам что-то сказать, вы уделяете ему все свое внимание и вдумчиво обдумываете их слова.

Если раньше вы чувствовали напряжение в ожидании защиты своих убеждений от недружественной точки зрения, то вы научились (на практике) слушать с искренней открытостью, а не из эгоцентричного страха оказаться неправым.

Вы осознаете, что не знаете всего, и не видите даже знакомые вещи со всех сторон, поэтому вы цените, когда другие делятся своими точками зрения. И ваш язык тела, и ваша обратная связь показывают им, что вы слушаете и заботитесь о том, что они говорят.

Код слушания: «Я слушаю других со всем своим вниманием, поэтому я могу учиться у них и внимательно относиться к их идеям».

10. Респект

Если вы хотите, чтобы вы относились ко всем людям (или живым) с уважением, вы, вероятно, основываете это уважение на чем-то более фундаментальном, чем чье-то звание или социальный статус.

В противном случае, почему вы считаете приоритетным одинаковое уважение ко всем людям — независимо от их возраста, дохода или происхождения?

Или зачем вам тратить больше энергии на то, чтобы к наименее возвышенным из вас относились с уважением, чем на то, чтобы другие относились к и к вам с таким же уважением.

Это не значит, что вы не считаете себя в равной степени достойным уважения, но вам легко поставить себя на место других людей, поэтому, убедившись, что они чувствуют себя уважаемыми, вы тоже чувствуете себя уважаемыми.

Кодекс уважения: «Я отношусь ко всем живым существам с таким же уважением, с каким мне нравится, когда ко мне относятся».

11. Самоотдача

Другое слово для самоотдачи — это жертва, но самоотдача имеет более позитивный оттенок. По сути, вы отдаете себя — свое время, свое внимание, свою энергию, свое сокровище, свои способности — тому, чтобы помочь или обогатить другого.

Настоящая любовь не стесняется отдавать сама себя, пока не причинит боль, зная, что мгновенная боль — ничто по сравнению с пользой, полученной этим самоотдачей.

Слово «бескорыстный» подразумевает, что кто-то отдал так много от себя, что ничего не зарезервировал для собственного использования или удовольствия, но отдавая себя — если вы отдаете из любви — ваша радость заключается в том, что этот дар приносит другим. .

Самоотдачу можно переусердствовать, но только тогда, когда мотивом является гордость (или неуверенность), а не любовь.

Кодекс самоотдачи: «Я отдаю себя другим не только для связи с ними, но и для признания нашей связи. То, что я им даю, я тоже получаю ».

12. Видение

Возможно, вы привыкли говорить о видении в контексте «видения будущего» конкретного человека, но более широкое видение — это не то, что вам принадлежит или исходит от вас; он идет с по вас и вдохновляет вас и других.

Поскольку более широкое видение не ограничивается вашим эго, сила этого видения может свободно притягивать, освещать и течь через вас.

Ваше видение связано с бесконечным и недостижимым — вы существуете не для того, чтобы служить себе за счет других; вы существуете, чтобы сотрудничать с другими в создании сообщества, которое приносит пользу всем живым существам.

Ваше личное видение — то, что вы видите как ответ на более широкое видение, — определяет вашу личную миссию и процесс, с помощью которого вы ее реализуете.

Дело не в том, какой образ жизни вы хотите или что у вас будет, когда вы «добьетесь успеха».«Это больше связано с тем, чтобы позволить себе руководствоваться великим видением через ваши личные связи с ним — вашу интуицию и внутреннюю мудрость.

Код видения: «Я живу согласно видению, руководствуясь моей внутренней мудростью и суждением».

13. Подлинность

Подлинность — это правдивая информация о себе. Это означает, что вы должны говорить правду открыто и честно, не скрываясь из страха перед критикой или осуждением, которые все равно придут.

Как настоящий человек, вы не ожидаете и не должны нравиться всем.Вы соглашаетесь с тем, что у некоторых будут проблемы с вами, и легко можете судить вас за то, что вы открываете себе. Некоторые будут оскорблены вашей «внешностью».

Это не мешает вам жить так, как вы хотите, и не мешает вам делиться кое-чем из того, что вы узнали на собственных ошибках. Вы выкладываете его, полагая, что хотя бы один читатель из-за этого почувствует себя менее одиноким.

Это азартная игра, на которую вы готовы пойти. Вы не видите смысла притворяться кем-то, кем вы не являетесь, или скрывать то, кем вы являетесь.Вы знаете, что некоторым легче увидеть ваши недостатки и сосредоточиться на них, но их мнение — не ваша ответственность и не ваше дело.

И есть свобода признать это.

Код подлинности: «Я живу и говорю свою правду, не боясь критики или осуждения».

14. Остаток

Нелегко совмещать работу, отношения и заботу о себе. Но вы по опыту знаете, насколько это важно.

Слишком легко отказаться от заботы о себе, чтобы успеть сделать больше, или отложить свидания с партнером, чтобы произвести впечатление на босса и (возможно) получить прибавку к зарплате или продвижение по службе.Сделайте это один раз, и еще проще сделать это снова. И опять. И так далее.

Но так жить нельзя, и ты это знаешь. Итак, вы отмечаете свое место в списке приоритетов, когда анализируете свои действия за день. Вы также обращаете внимание на то, сколько времени вы уделяете отношениям. Вы видите наклон, какой он есть.

Затем вы вносите некоторые изменения. Вы начинаете формировать новые привычки, ставя во главу угла ежедневную заботу о себе и ежедневные инвестиции в свои отношения.И вопреки вашим страхам, у вас нет времени на работу. Вы по-прежнему добиваетесь своего.

И даже получаешь от этого больше удовольствия, чем раньше. Потому что баланс.

Код баланса: «Когда мои приоритеты расставлены в правильном порядке, происходит баланс».

Как человек, ориентированный на общину, вы не несете ответственности за то, что другие люди могут подумать о вас или ваших действиях, но вы принимаете во внимание влияние своего выбора на окружающих вас людей. Вы цените их безопасность и благополучие и проявляете к ним доброжелательность.

Вы знаете, что ваше поведение по отношению к членам вашего сообщества может повлиять на них различными способами, и вы хотите, чтобы этот эффект был как можно более положительным. Вы не можете контролировать, что о вас думают другие, но вы можете контролировать, что вы говорите и какие действия предпринимаете.

Когда вы уступаете свое место кому-то, кто выглядит усталым и напряженным, вы выходите за пределы себя, чтобы предложить кому-то утешение или молчаливое сочувствие. Когда вы спокойно игнорируете чью-то мелкую критику, вы выбираете лучший путь вперед для вас обоих.

И независимо от того, есть ли у вас активное и заметное присутствие в сообществе или вы предпочитаете работать за кулисами, вы делаете приоритетной задачей оставить его в лучшем положении, чем вы нашли.

Кодекс сообщества: «Я ценю всех членов моего сообщества, независимо от их убеждений или происхождения».

16. Сострадание

Сострадание — это то, что помогает вам преодолеть импульс сурово осуждать других или искать в них недостатки — выбирая видеть хорошее, даже когда оно скрыто.

Вы ставите себя на их место, чтобы посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Вы открыты к тому, что они говорят, и не торопитесь предполагать, что они ошибаются.

Вы хотите понять их больше, чем хотите быть правыми.

Это не обязывает вас подвергать себя негативу и осуждению других. Вы можете временно заблокировать чей-то доступ к себе, чтобы защитить свое свободное пространство и благополучие. Но вы не исключаете возможности примирения и роста.

Вы хотите видеть других — даже тех, кто причинил вам боль — счастливыми и растущими. В конце концов, то, что они думают о вас, не имеет значения. И это не твое дело.

Вы отпускаете боль и посылаете им теплые, сочувственные мысли. Потому что вы знаете о своих ошибках. И вы хотите, чтобы все вышли из этой жизни в лучшей форме.

Кодекс сострадания: «Я делаю сострадание основой моего поведения и мыслей по отношению к другим».

17.Творчество

Вы творец. Таким образом, у вас есть как потенциал, так и врожденное стремление создавать вещи, которые улучшают жизнь (включая вашу собственную).

Неважно, как вы выражаете этот импульс — через письмо, искусство, мастерство, химию, робототехнику и т. Д. — вы вкладываете что-то от себя в каждое творение. И из этого чего-то вырастают другие вещи. У вас есть живой отпечаток пальца, а вы оставляете свой собственный.

Итак, творчество имеет смысл быть одной из ваших ключевых ценностей не только потому, что другие считают вас «творцом», но потому, что творческий импульс — это ваше право по рождению, и вы не считаете хорошо прожитую жизнь, которая не соответствует действительности. Не уважайте этот импульс и не исследуйте его потенциал.

Вы не ждете того дня, чтобы принести вам что-то новое; вы берете то, что имеете, и что-то создаете. А будучи социальным существом (более или менее), вам нравится создавать вещи, которые, как вы знаете, понравятся другим людям.

Код творчества: «Я творец с уникальным гением, которым я пользуюсь каждый день».

18. Великодушие

Щедрость — это готовность поделиться своими благословениями с теми, у кого меньше. Достаточно легко поделиться с людьми, которых вы знаете и любите; другое дело — поделиться с теми, с кем вы не ладите или которые, кажется, думают, что вы должны им то, что у вас есть.

Дело в том, что никто не имеет права копить ресурсы, и это не имеет смысла, когда один человек может только так много наслаждаться. Вы бы предпочли поделиться тем, что у вас есть, чтобы меньше людей чувствовали боль голода и нужды. Меньшие будут чувствовать себя заброшенными, забытыми или невидимыми.

Вы знаете, что щедрость — это больше, чем просто пожертвовать деньги или потратить немного больше на поддержку достойного дела. По-настоящему щедрый дух также быстро делится нематериальными благословениями: добротой, терпением, доброжелательностью, пониманием и прощением.

Вы не держите никаких сокровищ запертыми и никому не нужными, пока люди вокруг вас голодают или страдают. Вы ставите себя на их место и делитесь тем, что у вас есть, чтобы сделать их жизнь лучше.

Иначе какой смысл иметь более чем достаточно?

Кодекс щедрости: «Я делюсь своим богатством с теми, у кого меньше, и все мы выигрываем».

19. Правосудие

Правосудие — чтобы быть достойным этого имени — должно в равной степени применяться ко всем людям, независимо от их расы, гендерной идентичности, дохода, возраста или сексуальной ориентации.Вы видели несправедливость и разделяете гнев тех, кто от нее пострадал.

Правосудие — это движущая сила для вас, потому что вы видите, что в нем отказывают очень многим, потому что их раса или пол не представлены и не уважаются властями. Вы сделаете все возможное, чтобы это исправить.

Может быть, вы выбрали карьеру, которая позволит вам бороться за справедливость для малообеспеченных. Или, может быть, вы потратите свой творческий талант, время или другие ресурсы на продвижение дела справедливости.

Что бы вы ни делали, это не для того, чтобы набрать очки или быть замеченным.Чтобы посмотреть этим людям в глаза и дать им понять, что вы их видите и хотите того, чего они хотят.

Потому что они имеют такое же право на правосудие, как и все остальные.

Кодекс правосудия: «Я делаю все возможное, чтобы бороться с несправедливостью, где бы я ее ни увидел. Я сторож своему брату.

20. Обучение

Вы твердо убеждены в ценности постоянного обучения. Как независимый ученый, вы ищете способы узнать о том, что вас интересует.И у вас есть множество ресурсов на выбор: книги, документальные видеофильмы, веб-сайты, подкасты, выступления на TED и т. Д.

Вы так жаждете учиться, что вам может быть трудно тратить время на чтение художественной литературы, хотя вы действительно любите хорошие истории. Просто есть так много вещей, о которых вы хотите узнать больше, и у вас так мало времени (сравнительно), чтобы посидеть и расслабиться с книгой.

У вас так много интересов, что трудно сосредоточиться только на одном. И вам нравится находить связи между, казалось бы, разрозненными идеями и дисциплинами.

Чем больше вы узнаете, тем больше понимаете, как мало вы знаете и сколько еще нужно узнать, что вас волнует. Вы знаете, что вам никогда не закончится учиться. И это никогда не надоест.

Код обучения: «Я стремлюсь не стать экспертом, а всегда учиться».

21. Свобода

Виктор Франкл называл последней из человеческих свобод свободу «выбирать свое отношение к любому конкретному стечению обстоятельств». Другой способ описать это — взять на себя ответственность за свои мысли и чувства.

Вы выбираете, как относиться к чему-либо, точно так же, как вы выбираете, как действовать.

Эта внутренняя свобода — это то, что вы цените больше, чем любой флаг, статую или гимн. Потому что никто не может забрать это у вас. Совершенно понятно также дорожить внешней свободой, которой вы наслаждаетесь. Но если вы потеряете из , вы тоже не потеряете себя.

Итак, хотя вы всегда будете выступать против несправедливости и тирании (и вы должны это делать), вы также признаете, что, если бы вы потеряли преимущества, которыми вы сейчас пользуетесь — а это может сделать любой из нас, — вы бы не жили так, как будто вы вообще не было свободы.

Вы всегда можете решить, как вы отреагируете. Вы знаете, что свобода без ответственности — это рецепт хаоса. А ответственность без свободы невозможна. Они зависят друг от друга.

Код свободы: «Я использую свою свободу выбора, как я реагирую, как я чувствую и что делаю».

22. Верность

Лояльность подразумевает связь или неявное соглашение между двумя людьми. Когда вы верны кому-то, они занимают особое место в вашей жизни.Они имеют приоритет над другими. Их опасения имеют для вас больший вес.

Вы, наверное, надеетесь произвести такое же впечатление на людей, которых любите. Вы надеетесь, что занимаетесь в их жизни особенным местом и что, если они вам понадобятся, они появятся для вас.

Другие слова, которые приходят на ум в связи с верностью, — это верность, надежность, надежность, преданность и привязанность. Когда вы обдумываете эти слова, на первый план выходят определенные люди. И вы надеетесь, что верность будет взаимной.

Вы чувствуете последствия своей лояльности по отношению к другим, в основном из-за того, как ваши действия, вдохновленные лояльностью, влияют на вас и окружающих вас людей. Точно так же сказывается лояльность или отсутствие лояльности других людей по отношению к вам.

До тех пор, пока лояльность (или ее отсутствие) не саботирует чьи-либо интересы, эффекты обычно хорошие. Вы видите потенциальную темную сторону лояльности — когда она имеет приоритет над интересами участников — и помните об этом.

Код лояльности: «Я ценю верность, которая приносит пользу всем, кто с ней связан».

23. Открытость

Вы открыты для новых людей и новых впечатлений. С того момента, как вы услышали слова «Я попробую (примерно) что-нибудь один раз», вы сделали это своей мантрой и повторяли ее в уме всякий раз, когда сталкивались с чем-то новым:

 • Новая возможность трудоустройства
 • Новый вид еды или напитков
 • Новое место для отпуска или поездки
 • Новый человек с новыми идеями
 • Новый стиль одежды или обуви

Это не то, что вы обязательно жаждете новизна, но вы хотите быть открытыми для рассмотрения различных точек зрения, точек зрения и идей.Как и в случае с состраданием, вы хотите понять их больше, чем хотите быть правыми.

Вы знаете, что ваш разум не понял всего, что нужно понять. Вы знаете, что всегда есть чему поучиться. И так же, как вы цените постоянное обучение, вы цените открытость и любопытство, которое поддерживает это.

Может быть, действительно «нет ничего нового под солнцем», но этого достаточно для вас.

Код открытости: «Я приветствую новый опыт, новые идеи и новых людей.”

24. Благоразумие

Вообще говоря, благоразумие означает, что вы делаете или говорите правильные вещи в нужное время правильным образом. Вы можете отлично рассчитать время и в любом случае ошибиться. Вы также можете поступать правильно и все равно сожалеть.

Пруденс смотрит на более широкую картину и более глубокие последствия ваших слов и действий. Вы цените осмотрительность, потому что, как бы вы ни хотели сделать или , вы знаете, что иногда ситуация требует терпения и осмотрительности.

Вы знаете, что благоразумие не имеет ничего общего с ханжеством. И вы не путаете настоящее благоразумие с параличом, который возникает из-за зацикленности на всех вещах, которые могут пойти не так. В благоразумии есть мудрость, а не паранойя.

И это не имеет ничего общего с фальшивой чистотой или самодовольством.

Лучшие лидеры развивают благоразумие, чтобы лучше служить своим руководителям. Лучшие учителя проявляют благоразумие, чтобы самым эффективным образом поощрять своих учеников и бросать им вызов.Лучшие терапевты ценят осторожность, потому что она помогает им максимально использовать свою интуицию.

Благоразумие — высшая сверхдержава.

Кодекс благоразумия: «Я воспитываю благоразумие, чтобы как можно лучше повлиять на каждую жизнь, с которой я соприкасаюсь».

25. Стойкость

Устойчивость — это способность оправляться от изменений или неудач и адаптироваться к ним. Другими словами, когда дела идут плохо, вы находите способ развернуться и продолжать двигаться вперед. Жизнь сбивает вас с ног, и вы снова встаете — каждый раз.

Ты не хочешь похвалить себя за это. Ты делаешь это, потому что должен. Бросить курить — значит просто ждать смерти. И вы хотите от жизни большего, чем продолжительное пребывание в хосписе.

Если есть способ встать и снова двинуться, вы найдете его, потому что не видите приемлемых альтернатив. Итак, даже если вы хотите перестать существовать на час или около того (просто чтобы передохнуть), вы смотрите на свои варианты и ухватываете за что-то.

Это не обязательно должно быть то, за что можно долго держаться.Вы не смотрите на каждое вставание как на доказательство того, что вас нельзя удерживать долго. Жизнь от момента к моменту. Вы прошли не все тесты, и это возвращение — ваш ответ только на один из них.

Но чем больше вы отвечаете на нокауты, возвращаясь, тем более автоматическим это становится.

Код устойчивости: «Я воспитываю устойчивость, извлекая урок из каждой проблемы».

26. Ответственность

Вы берете на себя ответственность за свои слова и действия, а также за то, как они влияют на вашу жизнь и жизнь других людей.Когда вы обидели кого-то, вы делаете все возможное, чтобы исправить это. Вы не слишком горды, чтобы извиняться, когда знаете, что ошиблись.

С другой стороны, вы , а не берете на себя ответственность за то, как другие думают о вас. Вы не делаете ничего, чтобы умышленно обидеть других, и если вы знаете, что определенное выражение вызывает оскорбление, вы достаточно уважаете других, чтобы извиниться и навсегда отказаться от этого выражения.

Вы обращаетесь к другим с их правильными местоимениями и относитесь к ним с тем же уважением, на которое рассчитываете получить.Когда вам это не удается, вы извиняетесь и стараетесь добиться большего.

Но хотя вы владеете своими собственными чувствами и не вините за них других, вы не владеете чувствами, которые другие могут винить в вас.

 • Владелец: «Когда вы это сказали, , я почувствовал [вставьте здесь чувство]».
 • Обвинение: «Когда вы сказали это, вы заставили меня почувствовать [вставьте здесь чувство]».

Как бы вам ни нравилось вызывать улыбку на лицах людей, вы знаете, что не несете ответственности за чужие чувства, как никто другой не несет ответственности за ваши.

Код ответственности: «Я беру на себя ответственность за свои слова, действия и чувства».

27. Самоуважение

Вы знаете цену самоуважению, потому что видели последствия для тех, у кого его нет. И вы увидели, как легко отказаться от приоритетов, когда у вас слишком много других приоритетов.

 • Вы должны продолжать зарабатывать, чтобы оплачивать счета.
 • Вы должны помогать самому младшему в учебе.
 • Вы должны бегать по делам, чтобы купить еду и т. Д.
 • Вы должны посещать эти еженедельные встречи и / или собрания.

Невысказанные слова в конце каждого из этих утверждений «Вы должны» — это страшное «иначе…» И воображаемые последствия кажутся намного хуже, чем просто откладывание душа, чтобы вы могли закончить что-то вовремя для одного из эти встречи.

Вы знаете, каково это: изо всех сил заботиться обо всем и обо всех, кроме себя.

Итак, вы посвятили себя ежедневной заботе о себе как подтверждению любви к себе и самоуважения. Вы заслуживаете такой же заботы, как и все остальные.

Забота о себе — ключ к достижению баланса в вашей жизни. Когда вы ставите во главу угла самоуважение, другие вещи становятся на свои места.

Кодекс самоуважения: «Я проявляю самоуважение в своей приверженности ежедневной заботе о себе и самовыражению».

28. Духовность

Что такое духовность, как не здоровое уважение к невидимым наставникам и хранителям, которые следят за нами и проявляют интерес к нашему личному развитию? Вам не обязательно быть религиозным, чтобы быть духовным, или оставлять место в своей повседневной жизни для духовности.

Ваша связь с этой ценностью связана с вашей открытостью и стремлением учиться. Вы знаете, что не знаете всего. И есть много чего, чего вы не видите, чего не понимаете. Но вам хотелось бы понять это лучше.

Вы верите, что изучение своей духовности с помощью надежных гидов помогает вам все больше и больше становиться тем человеком, которым вы хотите быть. Вы лучше поймете свой потенциал и личность.

И чем лучше вы знаете себя, тем меньше вы будете ощущать потребность подчиняться чужому представлению о том, кем вы должны быть или чем вы должны заниматься.

Духовность — это не быть чем-то меньшим, чем бог или подчиняться религиозным авторитетам. Это исследование потребностей и потенциала вашего собственного духа и его отношения к другим.

Кодекс духовности: «Я удовлетворяю свои духовные потребности и заботы как часть моей повседневной заботы о себе».

29. Мудрость

Вы многому научились за годы обучения в школе, но один из самых важных уроков научил вас важности мудрости, которая намного превосходит ценность чистого интеллекта.

Мудрость — это способность применять то, что вы знаете (знания), наряду со своим интеллектом, чтобы делать правильный выбор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *