HomeРазноеПовість минулих літ реферат: Реферат Повість минулих літ

Повість минулих літ реферат: Реферат Повість минулих літ

Содержание

Реферат Повість минулих літ

Реферат

на тему

“Повість минулих літ”План

1. Вступ

2. Нестор-літописець

3. «Повість временних літ»

4. Висновки

5. Список використаних джерелВступ

Видатним явищем культурного життя не лише Київської Русі, але й середньовічної Європи, було літописання. Літописи – історичні твори в Київській Русі і пізніше в Україні, Росії, Білорусії, в яких розповідь велася за роками. В літописах розповідь про події кожного року починалися словами: «в літо», звідси і назва «літопис».

Літописи є основним джерелом для вивчення політичної, економічної, культурної і частково соціальної історії Київської Русі, а також історії руських земель у період феодальної роздробленості. Використовуючи офіційні щорічні записи подій, іноземні джерела, переважно візантійські, народні легенди і перекази, складачі літописів розповідали про події, пов’язані з життям світських та духовних феодалів. Літописці прагнули показати історію Русі в зв’язку з історією сусідніх племен і народів неслов’янського походження. Відомості з життя міського населення наводилися лише тоді, коли йшлося про зміну князів, феодальні війни і міські повстання. Літописці дуже мало висвітлювали життя сільського населення, землеробство і соціальні відносини в Київській Русі. За невеликим винятком, усі події літописці висвітлювали з позицій окремих князів і феодальної верхівки взагалі. На літописах значною мірою відбилося і те, що їх писали ченці, які причини подій пояснювали втручанням божественних сил. У зв’язку з тим, що літописні списки є зведенням ряду літописів, їхні свідчення часто мають суперечливий характер.

Нестор-літописець

Народився 1056 року в Києві.У той час, коли преподобний Антоній у безмовній тиші печери вимолював прощення для роду людського, а блаженний Феодосій розбудовував монастир, прийшов Нестор сімнадцятирічним юнаком до святої обителі.

З молодих літ він явив навики в усіх чернечих чеснотах: у постійному прагненні і дотриманні чистоти тілесної й душевної, в добровільній бідності, глибокому смиренні, безвідмовній покорі, суворому пості, безперервній молитві на вічних рівноангельських подвигах, яскравим прикладом яких служили життя перших святих Печерських — Антонія і Феодосія.

Свій постриг Нестор прийняв за ігумена Стефана і згодом був висвячений на ієродиякона.

Тернистий і багатотрудний свій шлях до істини Нестор яскраво і повно висвітлив у літописних працях. Він завжди виявляє глибоку смиренність та постійно змиряє себе, самохарактеризуючись «недостойним, грубим, ницим та переповненим численних гріхів».

Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської Русі кінця XI — початку XII століття. Окрім богословських знань, мав виняткові здібності до історії та літератури, досконало володів грецькою мовою.

Найвизначніший твір Нестора Літописця — «Повість временних літ», складений на основі раніше написаних літописів, архівних, народних переказів та оповідань, з поєднанням сучасних авторові подій.

Будь-яка подія чи явище були б назавжди втрачені для нащадків, якби вони не були зафіксовані словом. Завдяки Нестору нам відкриваються немеркнучі славні сторінки минулого, аби підтримувати й надихати наступні покоління на благородні справи, спонукати до пошуку істини. Безцінність написаного літописцем вимірюється не тільки втіленим у слові і збереженим для нас часом, але й подвижницькими діяннями, що викарбувалися у його непорочній душі нетлінним золотом чернечого досвіду.

Упокоївся преподобний Нестор -літописець ймовiрно у 1113 роцi.

«Повість временних літ»

Кожен, хто цікавиться національною історією і її передачею і відтворенням у слові знає найдавнішу пам’ятку літератури «Повість минулих літ». Створена на межі ХІ–ХІІ століття Нестором та іншими літописцями, вона є не лише джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним твором.

«Повість минулих літ» — перша у Київській Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Преподобний Нестор довів розповідь з літописних зведень кінця XI століття до 1113 року. Всі наступні літописці лише переписували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і не змогли.

У первісному вигляді «Повість» до нас не дійшла, а була переписана на поч. 15 ст. і збереглася в кількох копіях. Відомо три її редакції. Перша складена близько 1113 Нестором. Другу редакцію склав 1116 ігумен Видубецького монастиря в Києві Сильвестр (дійшла до нас утрьох. Третю редакцію «Повісті» створив близько 1118 невідомий автор у Києво-Печерському монастирі. Вона має два списки: Іпатіївський і Хлебніковський. Ця редакція лягла в основу дальшого літописання Києва та ін. центрів Київської Русі, зокрема галицько-волинського літописання.

Основна увага в творі приділяється політичним, воєнним та династичним подіям. Містяться відомості про походження і розселення східних слов’ян, утворення Київської держави та її сусідів. У тексті «Повісті» виклад матеріалу подається нерівномірно. Тут містяться записи про події без їх датування по роках для яких характерний монотематизм (описи групуються навколо певного князя чи військових та ін. подій). Такі записи часто представляють собою спогади про давно минулі часи. Прикладом може бути « Повчання» Володимира Мономаха, в якому немає точних дат. Записи по роках з вказівкою на дні, переважають в більшій частині літопису. Вони починаються з 1061 і, в основному, пов’язані з Києво-Печерським монастирем. Виділяється та частина літопису, де детально говориться про правління київського князя Всеволода Ярославича (син Ярослава Мудрого), походження його двох синів, дочки Янки, діяльність Всеволода спочатку як переяславського князя, а згодом — великого князя київського.

Літопис починається викладом всесвітньої історії, яку літописець веде від легендарного «світового потопу» і розподілу землі між синами Ноя. Основну увагу літопис приділяє Яфетовим володінням, бо від племені Яфета походять і слов’яни. Спочатку слов’яни нібито жили по Дунаю, а потім розселилися. Ті, що оселилися по Дніпру, стали називатися полянами, інші — древлянами, бо сіли в лісах, ще


Реферат: “Повість минулих літ” — Історія України — Реферати та твори

Кожен, хто цікавиться національною історією і її передачею і відтворенням у слові знає найдавнішу пам’ятку літератури «Повість минулих літ». Створена на межі ХІ–ХІІ століття Нестором та іншими літописцями, вона є не лише джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним твором.

Преподобний Нестор-літописець — киянин, у сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську лавру послушником. Прийняв його сам засновник монастиря преподобний Феодосій. Молитвою та послухом юний подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. Під час постригу в ченці Нестор був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова справа стала змістом його життя.

Найвизначнішою працею Нестора-літописця є «Повість минулих літ» — літописне зведення, складене у Києві на початку XII століття. Це перша у Київській Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Преподобний Нестор довів розповідь з літописних зведень кінця XI століття до 1113 року. Всі наступні літописці лише переписували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і не змогли. 

«Повість минулих літ» — найвидатніша пам’ятка літописання Київської Русі. Укладена на поч. 12 ст. У первісному вигляді «П.м.л.» до нас не дійшла, а була переписана на поч. 15 ст. і збереглася в кількох копіях. Відомо три редакції «П.м.л.». Перша складена близько 1113 ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором. Ім’я Нестора не збереглося в найдавніших списках «П.м.л.», але воно збереглося у списках 16 ст. Нестор кілька разів згадується як печорський літописець у різних місцях «Києво-Печерського Патерика». 

Другу редакцію склав 1116 ігумен Видубецького монастиря в Києві Сильвестр (дійшла до нас утрьох списках — Лаврентіївському, Радзівіллівському (Кенігсберзькому) і Троїцькому (Московському академічному), Лаврентіївський список дістав назву від імені переписувача Лаврентія, який склав його для суздальського князя Дмитра Костянтиновича в 1377. Радзівіллівський список (див. Кенігсберзький літопис) датується 15 ст. Троїцький список загинув у 1812. Третю редакцію «П.м.л.» створив близько 1118 невідомий автор у Києво-Печерському монастирі. Вона має два списки: Іпатіївський, знайдений в Іпатіївському монастирі в Костромі (складений у 15 ст. ), і Хлебніковський (відноситься до 16 ст.). 

Список використаної літерКожен, хто цікавиться національною історією і її передачею і відтворенням у слові знає найдавнішу пам’ятку літератури «Повість минулих літ». Створена на межі ХІ–ХІІ століття Нестором та іншими літописцями, вона є не лише джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним твором.

Преподобний Нестор-літописець — киянин, у сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську лавру послушником. Прийняв його сам засновник монастиря преподобний Феодосій. Молитвою та послухом юний подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. Під час постригу в ченці Нестор був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова справа стала змістом його життя.

Найвизначнішою працею Нестора-літописця є «Повість минулих літ» — літописне зведення, складене у Києві на початку XII століття. Це перша у Київській Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Преподобний Нестор довів розповідь з літописних зведень кінця XI століття до 1113 року. Всі наступні літописці лише переписували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і не змогли. 

«Повість минулих літ» — найвидатніша пам’ятка літописання Київської Русі. Укладена на поч. 12 ст. У первісному вигляді «П.м.л.» до нас не дійшла, а була переписана на поч. 15 ст. і збереглася в кількох копіях. Відомо три редакції «П.м.л.». Перша складена близько 1113 ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором. Ім’я Нестора не збереглося в найдавніших списках «П.м.л.», але воно збереглося у списках 16 ст. Нестор кілька разів згадується як печорський літописець у різних місцях «Києво-Печерського Патерика». 

Другу редакцію склав 1116 ігумен Видубецького монастиря в Києві Сильвестр (дійшла до нас утрьох списках — Лаврентіївському, Радзівіллівському (Кенігсберзькому) і Троїцькому (Московському академічному), Лаврентіївський список дістав назву від імені переписувача Лаврентія, який склав його для суздальського князя Дмитра Костянтиновича в 1377. Радзівіллівський список (див. Кенігсберзький літопис) датується 15 ст. Троїцький список загинув у 1812. Третю редакцію «П.м.л.» створив близько 1118 невідомий автор у Києво-Печерському монастирі. Вона має два списки: Іпатіївський, знайдений в Іпатіївському монастирі в Костромі (складений у 15 ст.), і Хлебніковський (відноситься до 16 ст.). 

Список використаної літератури:

1. Висоцький С. Київська писемна шкла Х–ХІІ ст. — Львів–Київ–Нью-Йорк, 1998.

2. Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. Репринтне відтворення видання 1891 р. — К., 1991. 

3. Котляр Й. Древняя Русь й Киев в летописньїх преданиях й легендах. — К., 1986.

4. Котляр Й., Смолий В. История в жизнеописониях. — К., 1990. 

5. Крип’якевич І. Історія України. — Львів, 1990. 

6. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. — М., 1979.

7. Львов А. Лексика «Повести временних лет”. — М., 1976.

8. Толочко П. Нестор-літописець Київської Русі //Укр. істор. журнал. — 1981. — № 12.

9. Шевчук Вал. Збережено навіки (Про «Повість врем’яних літ” та її авторів) //Дорога в тисячу років. — К., 1990.атури:

1. Висоцький С. Київська писемна шкла Х–ХІІ ст. — Львів–Київ–Нью-Йорк, 1998.

2. Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. Репринтне відтворення видання 1891 р. — К., 1991. 

3. Котляр Й. Древняя Русь й Киев в летописньїх преданиях й легендах. — К., 1986.

4. Котляр Й., Смолий В. История в жизнеописониях. — К., 1990. 

5. Крип’якевич І. Історія України. — Львів, 1990. 

6. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. — М., 1979.

7. Львов А. Лексика «Повести временних лет”. — М., 1976.

8. Толочко П. Нестор-літописець Київської Русі //Укр. істор. журнал. — 1981. — № 12.

9. Шевчук Вал. Збережено навіки (Про «Повість врем’яних літ” та її авторів) //Дорога в тисячу років. — К., 1990.

Літописання Київської Русі реферат по искусству и культуре на украинском языке

болгари, білі угри, волохи і обри (авари). Обри воювали проти східних

слов’ян, особливо мучили дулібів. Якщо обрин хотів кудись їхати, то не

запрягав коня або вола, а наказував запрягти у віз трьох, чотирьох або п’ятьох

дулібських жінок і везти його. «Быша бо Объре телом велици и умомь горди,

и бог потреби я, [и] помроша вси, и не остася ни єдин обърин»,— говорить

літописець. 2 А народна пам’ять зафіксувала це у прислів’ї «погибоша, аки

обръ» 3, що постало в Київській Русі.

Нестор розповідає легенду про апостола Андрія Первозванного, його

подорож по Дніпру, пророкування на Київських горах, де мав бути

збудований Київ. Цією легендою Нестор виправдовував прийняття на Русі

християнства, яке заповів, мовляв, один з апостолів Христа. Літописець

наводить тут цікаву побутову деталь із подорожі Андрія по Русі: у Новгороді

Андрій побачив лазні і дуже здивувався, що тут мають звичай митися в

лазнях і мучаться, б’ючи себе віниками. 4 У «Повісті» розширено легенду

найдавнішого зведення про трьох братів — засновників Києва. Нестор

вносить до неї полемічний елемент, спростовуючи твердження, ніби Кий був

простим перевізником. Нестор доводить, що Кий княжив у своєму роді, що

його з великими почестями приймав грецький цар. Повертаючись із Греції,

Кий на Дунаї заснував містечко Києвець. 5 Ця легенда виводила князівську

владу на Русі з старовинного руського роду, ідеологічно утверджувала її.

Перша дата — 6360 (852) рік — у «Повісті» стоїть після оповідання про

хозарську данину. 6 Цього року у Візантії почав царювати Михайло. Нестор

вираховує основні дати біблійної, візантійської і руської історії, говорячи, що

далі «по ряду положим числа». І події далі систематично викладаються за

роками. У багатьох випадках рік поставлено, а запис відсутній. Очевидно, це

мало означати, що літописець не знав нічого про події цих років і залишав

місце для роботи своїх наступників або в ці роки не було вартих уваги подій.

Під 859—862 роками Нестор розповідає про запрошення варязьких

князів на Русь. 7 Варяги з-за моря брали данину з чуді, словен, мері та

кривичів. Але словени прогнали їх, відмовилися виплачувати данину. Та

Плазма реферат фізика — kinderugolok.ru

Скачать плазма реферат фізика EPUB

Плазма — наиболее распространённое состояние вещества в природе, на неё приходится около 99 % массы Вселенной. Солнце, большинство звёзд, туманности — это полностью ионизованная плазма. Внешняя часть земной атмосферы (ионосфера) тоже плазма.

Ещё выше располагаются радиационные пояса, содержащие плазму. ПЛАЗМА — Фізика — Ці роботи допоможуть учням підготуватися до поточних занять, тестових перевірок знань, контрольних робіт.

ПЛАЗМА — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. В лабораторных условиях плазма образуется в электрическом разряде в газе, в процессах горения и взрыва. Когда луч лазера сфокусировали линзой, в воздухе в области фокуса вспыхнула искра, и там образовалась плазма.

Это вызвало огромный интерес у физиков. Плазма оказалась самым таинственным из них. С момента, когда человек впервые открыл для себя её существование, исследование плазмы и её практическое применение пошли семимильными шагами.

Возникла и стала активно развиваться такая на сегодняшний день перспективная наука, как плазмохимия.  Плазма — четвёртое состояние вещества. Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля в , реферат. Краткое описание. Свойства плазмы. Практическое применение плазмы. Электрический ток в различных средах. Электродинамика. Физика класс. Мякишев.

Плазма представляет собой состояние вещества, наиболее распространённое в космосе и обладающее очень интересными свойствами, которые находят всё более широкое применение в разработках, посвящённых большим проблемам современной техники. Например, Солнце и звёзды являются примерами высокотемпературной плазмы.  Плазма — нормальная форма существования вещества при температуре порядка 10 градусов и выше.

В начальных классах вам всегда говорили, что существует три агрегатных состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное. При очень низких температурах, все тела находятся в твердом состоянии. По достижении определенной температуры тела переходят в жидкое состояние, а потом и в газообразное.

Если очень сильно нагреть газ, то его молекулы начинают двигаться настолько быстро, что газ ионизируется. С этим явлением мы сталкивались, изучая электрический ток в газах. Крім трьох основних станів речовини: рідкого, твердого і газоподібного, існує ще й четвертий стан речовини. Цей стан називається плазма.

djvu, rtf, EPUB, EPUB

Похожее:


 • Положий українська мова та література

 • Презентація на тему кімнатна рослина фікус

 • Зно історія 2014 таблиця

 • Інформатика практикум глинський

 • Англійська мова lingualeo

 • Повість минулих літ презентація скачати

 • Дпа 2014 англійська мова 9 клас відповіді онлайн
 • Повість минулих літ (Характеристика твору)


  Характеристика твору


  «Повість минулих літ»


   


  Жанр: літопис.


  Про твір: «Повість минулих літ» — це перший літопис, який дійшов до нас, його ще називають «Початковим літописом». До речі, саме він проливає світло на історію нашого народу від найдавніших часів і до днів життя Нестора Літописця — автора цього твору.


  Літопис розповідає про початок української держави, про перших наших князів. Цікавою є легенда про заснування Києва: апостол Андрій Первозваний під час подорожі по Дніпру пророкував, що на прибереж­них пагорбах постане місто: «Бачите ви гори сі? Так от, на сих горах воз-сіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог». Докладно автор розповідає про походи київських князів, про Оле­га та його похід на столицю Візантії Царгород (сучасний Стамбул), на воротах якого він повісив свій щит на знак перемоги. Одним із найвідо-міших фрагментів «Повісті минулих літ», який пізніше ліг в основу сю­жетів багатьох літературних творів, є розповідь про войовничого Свя­тослава, який не знав страху й ніколи не відступав перед ворогом. Його вислів «Іду на Ви!» став афоризмом, ці слова князь відкрито промовляв, коли мав намір боротися з ворогом. Відомим також став вислів Свято­слава, який він виголосив перед нерівним боєм зі стотисячним грець­ким військом: «Не осоромимо землі Руської, ляжемо тут кістьми: мерт­ві бо сорому не мають, а якщо побіжимо, то сором матимемо; станемо ж кріпко, я перед вами піду; якщо моя голова ляже, то дбайте самі про се­бе». З-поміж найвідоміших сюжетів літопису такі: про загибель Ігоря, про помсту княгині Ольги древлянам, про вбивство Бориса й Гліба їх­нім братом Святополком.


  Захоплення героїчним минулим Київської Русі й глибокий сум з приводу княжих міжусобиць і лиха, заподіяного ординцями, — провідні мотиви літопису.


  Оригінал «Повісті минулих літ» не зберігся, текст літопису дійшов до нас у двох списках — Лаврентіївському та Іпатіївському.


  «Повість минулих літ» — це не лише своєрідний підручник історії, а й скарбниця поетичних й епічних сказань, байок, оповідань. Оповідь у літописі ведеться то спокійним, то драматичним тоном, який іноді пере­ривається надзвичайно емоційними сплесками. У мові літопису чимало порівнянь (стріли летять, як дощ; князь Святослав ходив легко, як барс), стійких сполук слів (втирати сльози, зломити спис), народних приказок (смерть спільна всім, мертві сорому не мають). Мова твору жива, образна, поетична, хоча й неоднорідна: у текстах наявні й старо­слов’янізми, й нороднорозмовні елементи


  За зразками «Повісті минулих літ» складалися Київський (про по­дії XII століття) та Галицько-Волинський літописи (про події XIII сто­ліття). У сукупності три літописи називають «Літописом руським» — великою книгою про події часів Київської Русі у світовому контексті до XIII століття.

  Роль Нестора Літописця у формуванні слов’янської писемності та його політико – правові погляди на державно-творчий процес на перших етапах розвитку давньоруської держави

  Тези доповіді

  Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської Русі кінця XI – початку XII століття. Окрім богословських знань, мав виняткові здібності до історії та літератури, досконало володів грецькою мовою. Нестор був книжником і ось, як він писав:

  «Книга – це невичерпне джерело знань, – відомостей про десятки і сотні подій, явищ, людей. У ній немає нічого другорядного. Тут усе надважливе. Вчитаймося в кожне слово, і воно наситить наш розум і душу, уяву одвічною, загальнолюдською мудрістю, випробуваним часом, золотом чистої правди» [4, с. 112].

  Головним його послушенством у монастирі стала книжна справа.

  Нестора часто називають істориком – батьком усієї нашої історії. Він дотримувався літописних форм і хронологічного викладу подій, але прагнення висловитися ширше й докладніше диктувало йому численні вставні оповіді в «Повісті временних літ».

  «Повість временних літ» – перша у Київській Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов’ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов’янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств [3, с. 56].

  «Повість временних літ» – це свідчення руху оформленої історії Русі, а й важливий документ в дослідженні історико-філософських уявлень, пошуків у давньоруській суспільній думці. Літописець не тільки реєструє факти сучасного життя, а й прагне описати і пояснити їх, зіставити з іншими історичними подіями. «Повість временних літ» оспівує роль знання в історії слов’янського державотворення, повсякденного буття народу.

  Основою пам’ятки «Повість временних літ» є ідея про богообраність слов’янського народу та включення слов’янства в контекст християнської історії. Тут закладено думки про необхідність єдиної держави з централізованою політичною владою, яка можлива лише на основі добровільної домовленості народу з князями. У «Повість минулих літ» Нестор описав розвиток, функції політичної системи та влади, форми та методи діяльності суб’єктів політики та проблеми політики, а саме, боротьба за владу, братовбивство та здійснення князівської політики, в власних інтересах, а також міждержавні та міжнародні відносини, які найбільше стосувалися відносин Київської Русі та Візантії [5, с. 89].

  Питання походження слов’янської писемності залишається досі остаточно не з’ясованим. Але однозначно визнано факт її існування ще до Хрещення Русі. Про це маємо декілька свідчень у стародавніх літописах.

  Після прийняття християнства (988 рік) на території Київської Русі були відомі два типи письма – кирилиця (від імені Костянтина Філософа, в чернецтві Кирила) і глаголиця (від давньослов’янського «глагол», що означає «слово») [1, с. 251-252].

  Глаголиця вважається давнішим письмом, але досі не існує єдиної думки щодо її походження. Азбука глаголиці складалася з 39 літер. Незважаючи на графічну складність літер глаголиці, вона тривалий час вживалася в деяких південнослов’янських країнах.Кирилиця — цілком оригінальна система слов’янської писемності, яка є складною творчою переробкою грецького алфавіту. Азбука кирилиці складалася з 43 літер, у тому числі з 24 грецьких і 19 оригінальних слов’янських. Графіка кириличної азбуки була близькою грецькому та візантійському алфавітові. Такі накреслення літер у подальшому стали графічною основою сучасної української, російської, білоруської, болгарської, сербської та македонської писемності.

  Слід зазначити, що в Русі XI-XIII ст. панівною була старослов’янська мова. Як відомо, творцем слов’янського письма (близько 863 р.) був Кирило (до постригу в ченці – Костянтин), а старослов’янської мови – Кирило та його брат Мефодій. У Болгарському царстві старослов’янська мова зазнала розквіту, збагатилася лексично й граматично й набрала яскравого болгарського забарвлення, зокрема в фонетиці. У цій формі старослов’янська мова прийшла на Русь [2, с. 113].

  Цілком можливо, що конфесійну літературу старослов’янською мовою східнослов’янські християни мали і до офіційного введення нової віри. Авторитет старослов’янської писемності був освячений іменами її творців – просвітителів Кирила та Мефодія. Вона вже мала понад столітню традицію. Старослов’янська мова була близькою й загалом зрозумілою східним слов’янам. Історичні обставини склалися так, що розквіт церковнослов’янської писемності на Русі розпочався за часів завоювання Болгарії Візантією і найбільшого розквіту Київської держави. Подібно до того як Болгарія прийняла естафету слов’янської писемності після вигнання з Моравії учнів Кирила й Мефодія, так і Київська Русь прийняла естафету розвитку слов’янської культури від Болгарії [2, с. 115].

  Як уже зазначалося, старослов’янська мова була багатою, високорозвиненою, диференційованою у стильовому відношенні, її було визнано в Європі поряд із латинською й грецькою як знаряддя духовної культури.

  Список використаної літератури:

  1. Лавров П. Материалы по истории возникновения древнейших славян, письменности. – Л., 1930.

  2. Лавров П. Кирило і Мефодій в давньослов’янській писемності. –К., 1928.

  3. Полное собрание русских летописей. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Вып. 1: ПВЛ. – Изд. 2-ое. – Ленинград, 1926. – с. 116-117.

  4. Толочко П. Нестор-літописець Київської Русі // Укр. істор. журнал. – 1981. – № 12.

  5. Шахматов А. Повесть временных лет. – М., 1994.

  5 клас повість минулих літ

  Скачать 5 клас повість минулих літ txt

  Повість минулих літ — один з найцікавіших і найважливіших документів в історії України. Представляємо цікаві факти про Повість минулих літ. Цитати з «Повісті временних літ» з заміною ятя на е. Про розселення слов’ян на Русі після їх відходу з Дунаю в стародавні недатовані часи: Тако ж і ти ж словени пришедше і седоша по д’непру і нарекоша ся галявині.

  а друзии деревляни. зане седоша Вь лесех’. а друзии седоша межи Пріпетью і Двіною і нарекоша ся дрьг’вічі. инии седоша на Двіні і нарекоша ся полочани. речьки заради яже тече Вь Двіну. іменьмь Полота.

  од сіючи проз’ваша ся полочани. словени ж сьдоша біля озера ілмеря.  Видання: (крім видань у складі Лаврентіївському, Радзивиловской і Іпатіївському літописів). Повість минулих літ. Ч Текст і переклад. М.-Л., Література. Аналізи творів. Аналіз твору «Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги) — Нестор Літописець.

  Аналіз твору «Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги) — Нестор Літописець. 1 2 3 4 5. Рейтинг аналізу твору — на основі 54 голосів (Ваша оцінка —).

  «Повість» — літопис, укладений монахом Нестором у році.  Ідея: уславлення героїчного минулого Русі, заклик до об’єднання й боротьби проти зовнішніх ворогів, засудження князівських міжусобиць. Головні герої: літопис складається з окремих оповідей про різних діячів; значна увага приділяється засновникам Києва (Кий, Щек, Хорив і Либідь), княгині Ользі й князеві Святославу. ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ.

  «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» — ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВМетою конспекту є ознайомлення школярів з. «Повість минулих літ» — це не лише своєрідний підручник історії, а й скарбниця поетичних й епічних сказань, байок, оповідань. Оповідь у літописі ведеться то спокійним, то драматичним тоном, який іноді переривається надзвичайно емоційними сплесками. У мові літопису чимало порівнянь (стріли летять, як дощ; князь Святослав ходив легко, як барс), стійких сполук слів (втирати сльози, зломити спис), народних приказок (смерть спільна всім, мертві сорому не мають).

  Мова твору жива, образна, поетична, хоча й неоднорідна: у текстах наявні й старослов’янізми, й нороднорозмовні елементи. За зразками.

  РЕФЕРАТ на тему: “Повість минулих літ” Кожен, хто цікавиться національною історією і її передачею і відтворенням у слові знає найдавнішу пам’ятку літератури «Повість минулих літ». Створена на межі ХІ–ХІІ століття Нестором та іншими літописцями, вона є не лише джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним твором. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» найвидатніша пам’ятка літописання Київської Русі. Укладена на поч. 12 ст. У первісному вигляді «П. м. л.» до нас не дійшла, а була переписана на поч.  Такі записи часто представляють собою спогади про давно минулі часи.

  Прикладом може бути «Повчання» Володимира Мономаха, в якому немає точних дат. Записи по роках з вказівкою на дні, переважають в більшій частині літопису. Заснування Києва Було три брати: старшого звали Кий, середнього – Щек, а зовсім.

  txt, doc, PDF, fb2

  Похожее:


 • С.о.біда німецька мова

 • Дзяржаўная мова вкл

 • Єрмоленко с я сичова в т. українська мова навчання 7

 • Відповіді до української мови 3 клас вашуленко

 • Текст лікар агапіт 4 клас

 • Зошит з математики 4 клас 2015

 • Фізика 8 клас завдання для самоперевірки гдз

 • Літературне читання савченко 2 клас скачати
 • 9 признаков того, что вы мыслитель абстрактно — необычный путь

  Вы мыслитель абстрактно?

  И что именно это означает? Значит ли это, что ваши мысли напоминают Пикассо?

  Гм. Ну может немного. Но об этом позже….

  Дело в том, что все мы используем как конкретные, так и абстрактные формы мышления в зависимости от ситуации. Просто большинство людей естественно тяготеют к доминирующему, предпочтительному стилю. И это имеет большое значение для вашей жизни.

  Конкретные мыслители более комфортно чувствуют себя здесь и сейчас, имея то, что они могут засвидетельствовать и наглядно доказать. Они хотят знать точные шаги и часто не терпят изменения планов или новых идей. Им не нравится, когда им приходится пытаться читать между строк или когда инструкции неоднозначны.

  Абстрактные мыслители не могут не думать о том, как все соотносится с общей картиной. В чем более глубокий смысл, каковы тенденции и закономерности, каковы возможности? Они быстро образуют междисциплинарные ассоциации и привыкли к метафорам и подтексту.И если они хоть немного знакомы с предметом, они скорее будут получать общие рекомендации, чем пошаговые инструкции.

  Так что, может быть, будет не слишком надуманным сказать, что мысли конкретного мыслителя больше фотореализма, а абстрактного мыслителя больше кубизма.

  Другими словами:

  Представьте, что и конкретный мыслитель, и абстрактный мыслитель посещают вебинар по привлечению внимания к Facebook.

  Конкретный мыслитель может сосредоточиться на точной тактике, которая доказала свою эффективность для других.

  Абстрактного мыслителя может быть больше интересно, что эта тактика говорит о человеческой природе и как уроки могут быть применены ко всем аспектам человеческого взаимодействия в бизнесе (и за его пределами), чтобы мотивировать, вдохновлять и создавать связи.

  Вот еще пример. Когда люди впервые посещают занятия йогой, они уделяют много времени точной технике выполнения поз и работе с дыханием. Они хотят, чтобы все было «правильно».

  Только позже большинство людей начнет осознавать, насколько уроки применимы к жизни в целом — внимательность, отсутствие реакции, принятие своих ограничений и безопасное их преодоление. Хотя позы йоги — отличный способ развить тело, они, прежде всего, способ конкретизировать более абстрактные концепции философии йоги.

  Ок. Без дальнейших объяснений, вот 9 признаков того, что вы абстрактно мыслите:

  1) Услышав новую мелочь, вы обнаруживаете, что думаете о том, как нечто совершенно иное может быть связано с тем, что вы узнали.

  2) Вы знаете тех детей, которые постоянно спрашивают: «Почему?» У них ничего на вас нет.Вы игнорируете закатывание глаз и не прекращаете задавать вопросы, пока не будете удовлетворены.

  3) Руководства по эксплуатации могут подойти в первый раз, но потом вы предполагаете, что принципы применимы ко всему аналогичному оборудованию.

  4) Вас больше интересует цель, стоящая за правилами, чем буква закона.

  5) Вам сложно вспомнить точные исторические детали, но вы можете говорить об общих тенденциях.

  6) Вы проводите время, размышляя над большими вопросами. В чем смысл жизни? Какова природа сознания? Почему?

  7) Если кто-то хочет мотивировать вас, он должен сказать вам, почему это важно, а не только как это сделать.

  8) На самом деле царапина подскажет, как это сделать. Вам просто нужна цель и, возможно, некоторые минимальные рекомендации, а вы сделаете все остальное. Пошаговые инструкции заставят вас зевнуть.

  9) Вам надоедает рутина. Вы склонны искать новые способы делать что-либо и не возражаете изменить курс, если это может обеспечить лучший результат.

  У обоих типов мыслителей в некоторых отношениях легче, чем у других, и они лучше подходят для определенных задач, чем другие. Я расскажу об этом подробнее в будущем.

  Jenna

  Между тем, есть ли что-то в этом посте, к которому вы относитесь (или совершенно не похожи на вас)? Дайте мне знать в комментариях или зайдите в нашу группу в Facebook «Женщины совершают прыжок», чтобы найти других, которые думают так же.

  Что такое реферат?

  Обзор

  Аннотация — это краткое изложение проведенного вами исследования. Он предназначен для описания вашей работы, не вдаваясь в подробности. Тезисы должны быть самодостаточными и краткими, максимально кратко и ясно объясняя вашу работу.Различные дисциплины требуют немного разных подходов к рефератам, как будет проиллюстрировано приведенными ниже примерами, поэтому было бы разумно изучить некоторые рефераты из вашей собственной области, прежде чем вы начнете писать их.

  Общие положения

  Вероятно, самая важная функция аннотации — помочь читателю решить, заинтересован ли он в чтении вашей публикации полностью. Например, представьте, что вы студентка, сидящая в библиотеке поздно вечером в пятницу.Вы устали, устали и устали искать статьи об истории сельдерея. Меньше всего вам захочется прочитать статью целиком и обнаружить, что она никак не влияет на вашу аргументацию. Хороший реферат может решить эту проблему, указав читателю, будет ли работа значимой для его или ее конкретного исследовательского проекта. Кроме того, рефераты используются, чтобы помочь библиотекам каталогизировать публикации на основе содержащихся в них ключевых слов.

  Эффективный реферат будет содержать несколько ключевых характеристик:

  1. Мотивация / постановка проблемы: Почему ваши исследования / аргументы важны? Какой практический, научный, теоретический или художественный пробел заполняет ваш проект?
  2. Методы / процедура / подход: Что вы на самом деле сделали для получения результатов? (е. грамм. проанализировали 3 романа, завершили серию из 5 картин маслом, опросили 17 студентов)
  3. Результаты / выводы / продукт: Что вы узнали / изобрели / создали в результате выполнения вышеуказанной процедуры?
  4. Заключение / последствия: Каковы более серьезные последствия ваших выводов, особенно для проблемы / пробела, выявленной ранее? Чем ценно это исследование?

  На практике

  Давайте взглянем на несколько примеров резюме и посмотрим, где проявляются эти компоненты.Чтобы дать вам представление о том, как автор выполняет эти «требования» к написанию рефератов, различные функции были выделены цветом, чтобы соответствовать числам, перечисленным выше. Общий формат аннотации в значительной степени предсказуем, с некоторыми различиями, основанными на дисциплинах. Один из типов рефератов, не обсуждаемых здесь, — это «Описательные рефераты», которые только суммируют и объясняют существующие исследования, а не информируют читателя о новой перспективе. Как вы понимаете, в таком абстрактном тексте некоторые компоненты нашей четырехцветной модели будут опущены.

  ОБРАЗЕЦ РЕФЕРАТОВ

  РЕФЕРАТ № 1: История / Общественные науки

  «Их война»: перспективы южновьетнамских военных в их собственных словах
  Автор: Джули Фам

  Несмотря на обширные исследования, проведенные американцами по Вьетнамской войне, мало что известно о перспективах южновьетнамских вооруженных сил, официально именуемых Вооруженными силами Республики Вьетнам (RVNAF). Общий образ, который складывается в литературе, негативный: ленивые, продажные, непатриотичные, апатичные солдаты с плохим боевым духом. Это исследование раскрывает некоторые аспекты военной перспективы Южного Вьетнама для американской аудитории посредством качественных интервью с 40 ветеранами RVNAF, которые сейчас живут в Сан-Хосе, Сакраменто и Сиэтле, где проживают три из пяти крупнейших вьетнамских американских общин в стране. Анализ этих интервью дает собственные объяснения ветеранов, которые усложняют, а иногда даже ставят под сомнение три широко распространенных предположения о южновьетнамских вооруженных силах: 1) RVNAF изобиловала коррупцией на высшем уровне, что подорвало моральный дух низших чинов; 2) расовые отношения между южновьетнамскими военными и американцами были напряженными и враждебными; и 3) RVNAF безразлично защищал Южный Вьетнам от коммунизма. Эти истории добавляют нюанс к нашему пониманию того, кем были южновьетнамцы во Вьетнамской войне. Это исследование является частью растущего числа исследований неамериканских взглядов на войну. Используя в значительной степени неиспользованный источник вьетнамской истории — устные истории с вьетнамскими иммигрантами — этот проект внесет вклад в будущие исследования по аналогичным темам.

  Это была довольно простая аннотация, позволяющая более тщательно исследовать ее отдельные части.

  Мотивация / формулировка проблемы: Автор указывает, что предыдущие исследования были проведены о войне во Вьетнаме, но не смогли затронуть конкретную тему вооруженных сил Южного Вьетнама.Это хорошо, потому что показывает, как исследования автора вписываются в общую картину. Критически относиться к другим исследованиям — это неплохо, но будьте уважительны с академической точки зрения (например, фраза «предыдущие исследователи глупы и не знают, о чем они говорят» звучит как-то непрофессионально).

  Методы / процедура / подход: Автор хорошо объясняет, как она проводила свое исследование, без излишних подробностей. Отмечая, что она провела качественных интервью с 40 субъектами, это важно, но она мудро не указывает в явном виде, какие вопросы задавали во время интервью, что было бы чрезмерным.

  Результаты / выводы / продукт: В результатах хорошо используется нумерация, чтобы четко указать, что было установлено в ходе исследования, что особенно полезно, поскольку люди часто просто просматривают отрывки из результатов эксперимента.

  Заключение / последствия: Поскольку эта статья носит исторический характер, ее результаты может быть трудно экстраполировать на современные явления, но автор определяет важность своей работы как части растущего объема исследований, заслуживающих дальнейшего изучения. .Эта стратегия предназначена для поощрения будущих исследований по этой теме.

  РЕФЕРАТ № 2: Естествознание
  «Лизиметрическое исследование влияния глубины травяного покрова и уровня грунтовых вод на остатки пестицидов в дренажной воде»
  Авторы: А. Лиагхат, С.О. Прашер

  Было проведено исследование для изучения влияния почвенного и травяного покрова, в сочетании с управлением уровнем грунтовых вод (подземный дренаж и контролируемый дренаж), на сокращение остатков гербицидов в сельскохозяйственных дренажных водах. Двенадцать лизиметров ПВХ, длиной 1 м и диаметром 450 мм, были засыпаны песчаной почвой и использовались для изучения следующих четырех обработок: подземный дренаж, контролируемый дренаж, травяной (дерновый) покров и голая почва. Загрязненную воду, содержащую остатки атразина, метолахлора и метрибузина, наносили на лизиметры и собирали образцы сточных вод. Значительное снижение концентраций пестицидов было обнаружено при всех обработках. В первый год уровни гербицидов были значительно снижены (уровень 1%), в среднем со 250 мг / л до менее 10 мг / л.На второй год загрязненная вода с концентрацией 50 мг / л, которая считается более реальной и приемлемой для естественных дренажных вод, была применена к лизиметрам, и остатки гербицидов в дренажных водах были уменьшены до менее 1 мг / л. Лизиметры подземного дренажа, покрытые травой, оказались наиболее эффективной системой очистки.

  Мотивация / постановка задачи: И снова мы видим, что проблема — скорее предмет исследования — изложена первой в аннотации.Это нормально для рефератов, поскольку вы хотите, чтобы в первую очередь была включена самая важная информация. Результаты могут показаться самой важной частью аннотации, но без упоминания предмета результаты не будут иметь большого смысла для читателей. Обратите внимание, что в аннотации нет ссылок на другие исследования, и это нормально. Не обязательно цитировать другие публикации в аннотации, и на самом деле это может отвлечь вашего читателя от ВАШЕГО эксперимента. В любом случае, вероятно, что в обсуждении / заключении вашей статьи появятся другие источники.

  Методы / процедура / подход: Обратите внимание, что авторы включают соответствующие числа и рисунки в описание своих методов. Расширенное описание методов, вероятно, будет включать длинный список числовых значений и условий для каждого экспериментального испытания, поэтому важно включать в резюме только самые важные значения — те, которые могут сделать ваше исследование уникальным. Кроме того, мы видим, что методологическое описание появляется в двух разных частях аннотации.Это хорошо. Возможно, будет лучше объяснить ваш эксперимент, более тесно связав каждый метод с его результатом. И последнее: у автора нет времени на то, чтобы дать определение «атразину», «металахлору», «лизиметру» или «метрибузину» или дать какую-либо дополнительную информацию о них. Возможно, это связано с тем, что другие экологи знают, что это такое, но даже если это не так, вам не следует тратить время на определение терминов в своем резюме.

  Результаты / выводы / продукт: Подобно компоненту методов в реферате, вы хотите сжать свои результаты, чтобы включить только основной результат эксперимента.Опять же, это исследование было сосредоточено на двух основных испытаниях, поэтому перечислены оба испытания и оба основных результата. Особенно важное слово, которое следует учитывать при публикации результатов в аннотации, — это «значительный». В статистике «значительный» примерно означает, что ваши результаты не были случайными. В вашей статье ваши результаты могут состоять из сотен слов и включать десятки таблиц и графиков, но в конечном итоге ваш читатель хочет знать только: «Каков был главный результат и был ли этот результат значительным?» Итак, попробуйте ответить на оба эти вопроса абстрактно.

  Заключение / последствия: Вывод данного резюме больше похож на результат: «… лизиметры, покрытые травой, оказались наиболее эффективной системой обработки». Это может показаться неполным, поскольку оно не объясняет, как эта система может / должна / могла бы применяться в других ситуациях, но это нормально. В тексте документа достаточно места для рассмотрения этих вопросов.

  РЕЗЮМЕ № 3: Философия / Литература
  [Примечание: многие статьи не соответствуют предыдущему формату, так как они не включают эксперимент и его методы.Тем не менее, они обычно используют аналогичную структуру.]

  «Совместная легитимация: ответ Арашу Абизаде»
  Автор: Эрик Шмидт, Университет штата Луизиана, 2011 г.

  Аргумент Араша Абизаде против одностороннего пограничного контроля опирается на его неограниченный демос-тезис, который отрицательно подтверждается утверждением, что «ограниченный демос-тезис» бессвязен. Несогласованность возникает по двум причинам: (1) демократические принципы не могут быть применены к вопросам (пограничный контроль) логически до создания группы, и (2) гражданское определение граждан и неграждан создает « внешний эффект ». проблема », потому что акт определения — это осуществление принудительной власти над всеми людьми.Тезис об ограниченном демосе отвергается, потому что «воля народа» не может легитимировать демократический политический порядок, потому что не может быть дополитической политической воли народа. Тем не менее, я утверждаю, что «воля народа» может проявляться при прочном понимании легитимации участия, которая существует одновременно с политическим государством и, таким образом, определяет как его границы, так и граждан как ограниченные, спасая ограниченный демос тезис и компрометация остальной части статьи Абизаде.

  Эта статья может не иметь никакого смысла для тех, кто не изучает философию или не читал критикуемый текст. Однако мы все еще можем видеть, где автор разделяет различные компоненты аннотации, даже если мы не понимаем используемой терминологии.

  Мотивация / формулировка проблемы: Проблема на самом деле не проблема, а скорее мнение другого человека по предмету. По этой причине автору нужно время, чтобы тщательно объяснить точную теорию, против которой он будет возражать.

  Методы / процедура / подход: [Обратите внимание, что в этом реферате нет традиционного компонента «Методы».] Подобные обзоры являются чисто критическими и не обязательно предполагают проведение экспериментов, как в других рефератах, которые мы видели. Тем не менее, такая статья может включать идеи из других источников, что очень похоже на наше традиционное определение экспериментального исследования.

  Результаты / выводы / продукт: В такой статье «выводы» имеют тенденцию напоминать то, что вы сделали о чем-то, что в значительной степени будет основано на вашем собственном мнении, подтвержденном различными примерами. По этой причине вывод этой статьи таков: «« Воля людей »на самом деле соответствует« ограниченному демонстрационному тезису »». Даже если мы не уверены, что означают эти термины, мы ясно видим, что это открытие (аргумент) поддерживает «ограниченный», а не «неограниченный».

  Заключение / последствия: Если наш вывод, что «ограниченный» верен, то к какому выводу мы должны прийти? [В данном случае вывод заключается просто в том, что первоначальный автор, А.А., ошибается.] Некоторые критические статьи пытаются расширить вывод, чтобы показать что-то, выходящее за рамки статьи.Например, если А.А. считает свой «неограниченный демонстрационный тезис» правильным (хотя на самом деле он ошибается), что это говорит о нем? О его философии? Об обществе в целом? Возможно, люди, которые согласны с ним, с большей вероятностью проголосуют за демократов, с большей вероятностью одобрят определенную иммиграционную политику, с большей вероятностью будут владеть лабрадорами в качестве домашних животных и т. Д.

  Применение этих навыков

  Теперь, когда вы знаете общий вид аннотации, вот несколько советов, которые следует помнить при написании собственного:

  1.Абстракция стоит особняком

   • Реферат не следует рассматривать как «часть» статьи — он должен стоять независимо и при этом рассказывать читателю что-то важное.

  2. Будьте короче

   • Как правило, длина аннотации составляет 200–300 слов, или примерно 1/10 всей статьи.

  3. Не добавляйте новую информацию

   • Если в вашей статье чего-то нет, не помещайте это в реферат.

  4. Соблюдайте голос, тон и стиль

   • Постарайтесь написать реферат в том же стиле, что и ваш доклад (т.е. если вы не используете сокращения в своей статье, не используйте их в своем реферате).

  5. Будьте краткими

   • Старайтесь сокращать предложения как можно чаще. Если вы можете четко сказать что-то пятью словами, а не десятью, сделайте это.

  6. Разбить составные части

   • Если разрешено, разделите компоненты вашего реферата жирным шрифтом с заголовками «Предпосылки», «Методы» и т. Д.

  7. Реферат должен быть частью вашего процесса написания

   • Подумайте о написании аннотации после того, как закончите всю работу.
   • Нет ничего плохого в том, чтобы копировать и вставлять важные предложения и фразы из вашей статьи… при условии, что это ваши собственные слова.
   • Напишите несколько черновиков и продолжайте редактировать. Аннотация очень важна для вашей публикации (или задания) и должна рассматриваться как таковая.

  Ресурсы:

  «Тезисы». Центр письма. Университет Северной Каролины, без даты. Интернет. 1 июня 2011 г.
  http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/abstracts.html
  «Тезисы». Центр письма. Политехнический институт Ренсселера, н.д. Интернет. 1 июня 2011 г.
  http: //www.rpi.edu / web / writingcenter / abstracts.html

  Последнее обновление: август 2013 г.

  Как написать научную аннотацию за шесть простых шагов

  Вот реферат к статье (которую я не писал) о том, как писать реферат:

  Как написать реферат

  Первое предложение аннотации должно четко представлять тему статьи, чтобы читатели могли связать ее с другой работой, с которой они знакомы. Однако анализ аннотаций по целому ряду областей показывает, что немногие следуют этому совету и не пользуются возможностью резюмировать предыдущую работу во втором предложении.Центральной проблемой является отсутствие структуры в стандартных рекомендациях по написанию рефератов, поэтому большинство авторов не понимают, что третье предложение должно указывать на недостатки этого существующего исследования. Чтобы решить эту проблему, мы описываем технику, которая структурирует весь реферат вокруг набора из шести предложений, каждое из которых играет определенную роль, так что к концу первых четырех предложений вы полностью представили идею. Эта структура затем позволяет вам использовать пятое предложение, чтобы немного подробнее рассказать об исследовании, объяснить, как оно работает, и рассказать о различных способах его применения, например, чтобы научить поколения новых аспирантов четкому письму.Этот метод полезен, потому что он проясняет ваше мышление и приводит к заключительному предложению, в котором резюмируется, почему ваше исследование имеет значение.

  [Я скоро буду говорить нашим аспирантам о том, как написать диссертацию. Вы можете сказать?]

  Обновление от 16 октября 2011 г .: Эта страница получает много запросов от людей, которые ищут в Google «как написать аннотацию». Так что я должен предложить немного более конструктивную помощь тем, кто все еще не понимает, что на самом деле означает вышесказанное. Это исходит из моих стандартных советов по планированию кандидатской диссертации (но, вероятно, также подходит для научных статей, эссе и т. Д.).

  Ключевой трюк состоит в том, чтобы спланировать аргумент в шести предложениях, а затем использовать их для структурирования всей диссертации / статьи / эссе. Шесть предложений:

  1. Введение. Одним предложением, о чем идет речь? Сформулируйте это так, чтобы ваш читатель понял. Если вы пишете кандидатскую диссертацию, ваши читатели являются экзаменаторами — предположим, что они знакомы с общей областью исследований, поэтому вам нужно конкретно указать им, на какую тему обращается ваша диссертация. Тот же совет работает и с научными статьями — читатели — это рецензенты, а в конечном итоге и другие специалисты в вашей области, заинтересованные в вашем исследовании, поэтому они снова знают основы работы, но хотят знать, какую именно тему охватывает ваша статья.
  2. Укажите проблему, которую вы решаете . Каков ключевой вопрос исследования? Опять же, одним предложением. (Примечание: для более общего эссе я бы немного скорректировал это, чтобы сформулировать центральный вопрос, который вы хотите рассмотреть) Помните, ваше первое предложение представляет общую тему, так что теперь вы можете опираться на это и сосредоточиться на одном ключевом вопросе. в рамках этой темы. Если вы не можете резюмировать свою диссертацию / статью / эссе одним ключевым вопросом, значит, вы еще не понимаете, о чем пытаетесь написать.Продолжайте работать на этом этапе, пока не получите единственный краткий (и понятный) вопрос.
  3. Обобщите (одним предложением), почему никто еще не дал адекватного ответа на вопрос исследования . Для докторской диссертации у вас будет целая глава, посвященная тому, что было сделано ранее в литературе. Здесь вы должны свести это к одному предложению. Но помните, уловка , а не , состоит в том, чтобы попытаться охватить все различные способы, которыми люди пытались и терпели неудачу; Хитрость заключается в том, чтобы объяснить, что есть один конкретный подход, который еще никто не пробовал (подсказка: это то, что делает ваше исследование). Но здесь вы формулируете это так, чтобы было ясно, что это пробел в литературе. Поэтому используйте такую ​​фразу, как «предыдущая работа не решила…». (если вы пишете более общее эссе, вам все равно нужно резюмировать исходный материал, который вы используете, чтобы вы могли использовать тот же трюк — объясните в нескольких словах, каково общее сообщение в исходном материале, но выразите в плане чего не хватает)
  4. Объясните одним предложением, как вы ответили на вопрос исследования. Какова ваша большая новая идея? (Опять же, для более общего эссе, вы можете немного изменить это: какую новую точку зрения вы приняли? Или: Каков ваш общий взгляд на вопрос, который вы задали на шаге 2?)
  5. В одном предложении, как вы проводите исследование, которое следует из вашей большой идеи .Вы проводили эксперименты? Создать программу? Провести тематические исследования? Скорее всего, это будет самое длинное предложение, особенно если это докторская диссертация — в конце концов, вы, вероятно, охватываете несколько лет исследований. Но не переусердствуйте — мы все еще ищем предложение, которое можно было бы прочитать вслух, не останавливаясь передохнуть. Помните, что слово «абстрактный» означает краткое изложение основных идей с упущением большей части деталей. Так что не стесняйтесь опускать детали! (Для тех из вас, кто зашел так далеко и все еще настаивает на написании эссе вместо того, чтобы записываться на докторскую степень, это предложение на самом деле является уточнением предложения 4 — исследуйте последствия своей новой точки зрения).
  6. Каково ключевое влияние вашего исследования в одном предложении? Здесь мы не ожидаем результатов эксперимента. Мы ищем краткое изложение последствий. Что все это значит? Почему другим должно быть до этого дело? Что они могут сделать с вашим исследованием. (Ребята из эссе: применимы все те же вопросы: какие выводы вы сделали, и почему они кого-то волнуют?)

  Реферат, с которого я начал, обобщает мой подход к написанию рефератов как рефератов. Но я подозреваю, что, возможно, пытался быть слишком умным. Итак, вот более простой:

  (1) В виджетологии давно поняли, что перед тем, как смять виджеты, нужно их замять. (2) Но до сих пор не существует известного общего метода, позволяющего определить, когда они были достаточно увлечены. (3) В литературе описывается несколько специальных методов, которые измеряют, насколько виджеты стали шипучими или кем стали во время блуждания, но все они включают замедление блуждания и, таким образом, риск разрушения виджетов.(4) В этой диссертации мы представляем новую технику гломпинга, которую мы называем googa-glomping, которая позволяет напрямую измерять виффлизацию, превосходный показатель для оценки готовности к сквиффлайзу. (5) Мы описываем серию экспериментов с каждым из пяти основных типов виджетов и показываем, что в каждом случае гумпинг работает быстрее, чем конкурирующие методы, и производит гломпинговые виджеты, которые идеально подходят для сквиффинга. (6) Мы ожидаем, что этот новый подход резко снизит стоимость скрученных виджетов без потери качества и, следовательно, сделает массовое производство жизнеспособным.

  Связанные

  Как написать аннотацию к вашему докладу по экономике развития

  В прошлом году я утверждал, что вы выигрываете или теряете читателей с введением вашей экономической статьи. Это могло быть щедрым. Многие люди будут читать только аннотацию вашей статьи, чтобы решить, стоит ли ее читать, делиться или цитировать. (Некоторые люди могут читать только заголовок!) Так как же написать убедительный аннотация?

  Во-первых, давайте посмотрим на эмпирическую работу в этой области.Доулинг и другие исследовали рефераты статей в Economics Letters и обнаружили, что рефераты с более простыми словами и более короткими предложениями (то есть более читаемые рефераты) позже были связаны с большим количеством цитирований. Как пишет Беллемар относительно рефератов: «Не делайте ошибки, путая недостаточную разборчивость с интеллектуальной строгостью». В новом документе Доулинг и другие исследовали более 500 статей, опубликованных в The Energy Journal (журнал по экономике энергетики), и не обнаружили никакого влияния на читаемость, хотя они действительно обнаружили, что читаемость со временем резко выросла. Они также не могут найти много с точки зрения длины, хотя сравнение объема аннотации между статьями в одном журнале может быть сложным, поскольку в большинстве журналов есть ограничения по количеству слов (например, 150 слов для The Energy Journal ), и поэтому вариации могут быть ограничены. Помимо экономики, в более длинных рефератах больше цитируется по психологии, математике, медицине и физике, но не по социологии. Мой вывод из этого — использовать все разрешенные слова и использовать их с умом.

  Одна из проблем в экономике заключается в том, что журналы различаются по количеству разрешенных слов: American Economic Review (AER) и различные американские экономические журналы (AEJ) содержат всего 100 слов, тогда как Quarterly Journal of Economics (QJE) и Журнал африканских экономик дает 250.В «Журнале экономики развития» 150 слов. Для рефератов AER / AEJ авторы используют свои слова примерно для 4-5 предложений. Для более длинных аннотаций QJE авторы используют их для 6-7 предложений.

  Как использовать эти 4-7 предложений? Я составил схемы аннотаций ряда статей по эмпирическим исследованиям в ведущих экономических журналах, чтобы увидеть, следуют ли они шаблону.

  В моем вводном совете (адаптированном или связанном с вводным советом других) я выделяю пять основных ингредиентов введения: мотивация, исследовательский вопрос, эмпирический подход, подробные результаты и добавленная стоимость по сравнению с соответствующей литературой.

  Отрывки из статей о развитии в ведущих журналах используют сжатую версию этой формулы. Они обычно имеют следующую структуру:

  1. (Часто) Начните непосредственно с исследовательского вопроса и эмпирического подхода

  2. (Иногда) Начните с одного предложения мотивации, прежде чем переходить к исследовательскому вопросу и эмпирическому подходу

  3. (Почти всегда) Потратьте большую часть места на подробное обсуждение результатов

  4. (Иногда) Включите одно предложение, в котором обсуждаются последствия результатов

  Ниже я приведу более подробную информацию и примеры.

  Используйте свое первое предложение, чтобы сразу перейти к вопросу исследования и эмпирическому подходу (или, что реже, дать одно предложение мотивации)

  Самым распространенным открытием для длинных или коротких рефератов является сразу переход к исследовательскому вопросу. В статьях часто упоминается дизайн в одном предложении. (И нет, это не все рандомизированные контролируемые испытания.) Вот примеры:

  • «Мы изучаем влияние персонализированной программы внеклассного обучения с использованием технологий для учащихся средних школ в городах Индии с помощью лотереи, которая предоставила победителям бесплатный доступ к программе.”(Muralidharan et al., 2019, AER)

  • «Я использую естественный эксперимент в индийских школах, чтобы изучить, как интеграция с бедными учениками влияет на социальное поведение и академические результаты богатых учеников». (Rao, 2019, AER)

  • «Чтобы показать, насколько быстро Интернет влияет на занятость в Африке, мы используем постепенное появление подводных интернет-кабелей на побережье и карты наземной кабельной сети». (Хьорт и Полсен, 2019, AER)

  • «Мы внедряем полевой эксперимент в общенациональную кампанию по набору персонала на новую должность в системе здравоохранения в Замбии, чтобы проверить, привлекают ли карьерные преимущества таланты за счет просоциальной мотивации.”(Ашраф и др., 2020, AER)

  • «Мы используем рандомизированное контролируемое исследование для изучения реакции бедных домохозяйств в сельской Кении на безусловные денежные переводы от НПО GiveDirectly». (Хаусхофер и Шапиро, 2016, QJE)

  Другое открытие, которое я видел неоднократно, — это одно предложение мотивации. (Я не встречал работ, в которых мотивации было бы больше одного предложения.)

  • «Несмотря на огромные инвестиции в программы повышения квалификации учителей (ПП) в развивающихся странах, мало свидетельств их эффективности.”(Лоялка и др., 2019, AEJ: Применено)

  • «Проблемы относительной заработной платы могут иметь широкие последствия для рынка труда». (Breza et al., 2017, QJE)

  • «Предоставление основных товаров и услуг здравоохранения остается ужасным во многих частях мира, где детская смертность высока». (Björkman Nyqvist et al., 2019, AEJ: Applied)

  Используйте большую часть резюме для подробного описания результатов

  В среднем небольшая выборка рефератов, на которую я смотрел, использовала по крайней мере половину предложений (54 процента) для описания результатов.Только около половины из них включают конкретные точечные оценки, но большинство по-прежнему содержат подробные сведения.

  Например, Ashraf et al. (2020, AER) — в своей статье о привлечении медицинских работников в Замбии — посвятили три из четырех предложений результатам. Во-первых, главный результат: «По общему мнению, предложение карьерных возможностей привлекает менее просоциальных соискателей». (Видите, как они связали это с литературой?) Во-вторых, неоднородность: «Однако компромисс существует только при низком уровне таланта; маргинальные соискатели лечения более талантливы и столь же просоциальны. (О-о, общепринятая мудрость часто неприменима!) Наконец, более подробная информация об этом результате, включая легко цитируемую точечную оценку: «Их нанимают, и они лучше работают на каждом этапе причинно-следственной цепочки: они предоставляют больше входных данных. , увеличить использование медицинских учреждений и улучшить показатели здоровья, включая сокращение недоедания среди детей на 25 процентов ».

  Romero et al. (2020, AER) — пишущие об аутсорсинге обучения в частных школах в Либерии — используют последние три из пяти предложений для описания результатов.Во-первых, средние результаты: «По прошествии одного учебного года ученики внешних школ набрали на 0,18σ больше баллов по английскому и математике». Затем неоднородность результатов: «Мы не находим неоднородности в успеваемости или зачислении по характеристикам учащихся, но существует значительная неоднородность по поставщикам». Наконец, непредвиденные последствия в результатах: «Некоторые поставщики услуг вели непредвиденное и потенциально опасное поведение, затрудняя любую оценку прироста благосостояния».

  Barrera-Osorio et al.(2019, AEJ: Applied) — пишущие об альтернативных схемах денежных переводов в Колумбии — используют три из четырех предложений для определения результатов. Во-первых, результат и некоторая интерпретация: «Принуждение семей откладывать одну треть трансферта увеличивает долгосрочное накопление человеческого капитала за счет дополнительного высшего образования, которое не стимулируется, что ставит под сомнение условия как движущий механизм». Во-вторых, дополнительный результат: «Прямое стимулирование своевременного поступления в высшие учебные заведения не лучше, чем принуждение семей откладывать часть трансферта.Наконец, некоторые подробности о том, где сконцентрированы результаты: «В то время как принуждение семей к сбережению увеличивает поступление в четырехлетние университеты, стимулирование поступления в высшие учебные заведения только увеличивает набор в некачественные колледжи».

  Если у вас есть место, используйте последнее предложение для обозначения последствий ваших результатов

  Большинство статей, которые я просмотрел, описывают свои результаты прямо в конце аннотации. Но подмножество использовало последнее предложение, чтобы изложить, что означают эти результаты.

  • «Наши результаты показывают, что безусловное повышение заработной платы вряд ли станет эффективным вариантом политики для улучшения усилий и производительности действующих сотрудников в государственном секторе.”(Де Ри и др., 2018, QJE)

  • «Эти данные помогают нам понять, когда на рынке труда более вероятно возникнет сжатие оплаты труда». (Breza et al., 2019, QJE)

  • «Наши результаты показывают, что (i) бедные могут выполнять трудовую деятельность небедных, но сталкиваются с препятствиями для этого, и (ii) разовые меры, устраняющие эти препятствия, приводят к устойчивому сокращению бедности». (Bandiera et al., 2017, QJE)

  Заключение

  Написание ясного реферата — это не ракетостроение.Но когда я просмотрел несколько рефератов в журналах с более низким рейтингом, они с меньшей вероятностью следовали этой простой формуле, обычно посвящая пару предложений существующей литературе. Я понимаю, что это может быть замкнутым кругом: в журналах с более низким рейтингом публикуется меньше новых результатов, а также требуется большее их размещение в существующей литературе. Но все эти статьи AER и QJE также существуют в литературе. Реферат — это место для продажи ваших результатов . Во введении есть место, чтобы поместить ваши выводы в более широкую литературу.

  Я закончу жемчужиной из статьи Бельмара о написании статей по экономике: «Если ваше название не отталкивает, и если ваше резюме понятно людям, которые не являются экспертами в вашей области, а также людям в других дисциплинах, вы только что расширили его. объем ваших цитирований десятикратный, потому что, нравится это кому-то или нет, многие люди цитируют то, о чем они читали только резюме «. Истинный.

  Резюме «Пациенты, перенесшие трансплантацию: уязвимая группа населения в COVID-19» доктора Др. Lam & Gragossian

  Два пациента после трансплантации сердца, которые также являются медицинскими работниками (микробиолог и резидент экстренной медицины), в эксклюзивной статье, написанной для Национального фонда трансплантологии, выступают за пациентов, перенесших трансплантацию, как на представителей уязвимого населения. Ниже приводится выдержка из их исследования. Прочтите их полную статью здесь.

  Drs. Лам и Грагосян подытожили пандемию: «В настоящее время мы живем в разгаре глобальной пандемии. В конце 2019 года новый коронавирус был связан с кластером случаев пневмонии в Ухане, Китай. С тех пор коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) быстро распространилась по миру. Он ежедневно заражает тысячи людей по всему миру и уже стал причиной тысяч смертей ».

  В своей совместно опубликованной статье Лам и Грагосян заявили: «Знания о вирусе и передовые методы борьбы с этим заболеванием развиваются, но мало что известно о COVID-19 в контексте пациентов, перенесших трансплантацию.Хотя у большинства здоровых людей развиваются легкие симптомы или они даже остаются носителями инфекции без симптомов, очевидно, что пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19.

  Наиболее уязвимыми к COVID-19 являются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) определили пациентов, перенесших трансплантацию органов, как группу риска с ослабленным иммунитетом. С ослабленной иммунной системой организм менее способен бороться с инфекциями и восстанавливаться после них.Наши иммунные ответы становятся слабее с возрастом, и у других может быть ослаблен иммунитет из-за хронических заболеваний, таких как диабет, недоедание и другие иммунные нарушения ».

  И Лам, и Грагосян активно работают в разгар пандемии, предоставляя критически важные услуги пострадавшему населению. Мы желаем им обоим успехов и благодарим их за службу.

  Полный текст статьи доступен здесь.

  Секрет осмысления современного абстрактного искусства — Искусство — это развлечение

  Закрученные формы, множество красочных узоров… Путь текущей реки, прорезающей поля с пышной растительностью … или, может быть, вы видите чистую энергию и космический поток?

  На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа. Абстрактное искусство открыто для интерпретации, и это одна из его прекрасных черт. Абстрактное искусство не выпрыгивает и не заявляет: «Я весь в этом». Вместо этого абстрактное искусство требует от вас открытого и пытливого ума; вы должны войти в картину и посмотреть, куда она вас приведет. Абстрактное искусство дает вам свободу исследовать произведение искусства и придавать ему собственное значение.Этот сугубо личный процесс обогащает впечатление зрителя от произведения искусства.

  Понимание абстрактного искусства дается далеко не каждому. Это искусство, которое заставляет некоторых людей чесать в затылках и говорить: «Мой пятилетний ребенок мог бы это сделать». Люди не осознают, что лучшие художники-абстракционисты обладают прекрасными навыками рисования, тонко отточенным чувством композиции и глубоким пониманием работы цвета. У большинства художников-абстракционистов есть возможность нарисовать идеально переданную розу или реалистичный портрет, но они предпочитают этого не делать. Вместо этого они предпочитают выражать свое творчество, создавая более свободный визуальный опыт, не обремененный весом предметов.

  Абстрактное искусство также может вызывать беспокойство у людей, потому что они автоматически не знают, «о чем» это искусство, даже с беглого взгляда. Или они предполагают, что, поскольку это ни на что не похоже, то это не «ни о чем». Абстрактное искусство не содержит узнаваемых объектов, поэтому не за что цепляться или держаться. Это может сбивать с толку и даже угрожать некоторых, кто не привык приписывать собственное значение тому, что они видят перед собой.

  По правде говоря, абстрактное искусство не «из ничего». По своей сути это форма, цвет, линия, текстура, узор, композиция и процесс. Это формальных качеств произведений искусства, потому что они описывают, как выглядит искусство и как оно создается. Абстрактное искусство — это исследование этих формальных качеств. Значение происходит от того, как эти формальные качества используются для создания визуального (и / или интуитивного, церебрального, эмоционального и т. Д.) Опыта.

  Как начать понимать абстрактное искусство?

  Учебник: Бетон vs.Абстрактное мышление

  Учебное пособие: Конкретное против абстрактного мышления

  ЧТО ТАКОЕ БЕТОННОЕ И АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ?

  Абстрактное мышление — это уровень размышлений о вещах, который отделен от фактов «здесь и сейчас» и от конкретных примеров вещей или концепций, о которых думают. Абстрактные мыслители способны размышлять о событиях и идеях, а также об атрибутах и ​​отношениях отдельно от объектов, которые имеют эти атрибуты или разделяют эти отношения.Так, например, конкретный мыслитель может думать об этой конкретной собаке; более абстрактный мыслитель может думать о собаках в целом. Конкретный мыслитель может подумать об этой собаке на коврике ; более абстрактный мыслитель может думать о пространственных отношениях , например, о «на». Конкретный мыслитель может увидеть, что этот шар большой; более абстрактный мыслитель может думать о размере в целом. Конкретный мыслитель может насчитать три печенья; более абстрактный мыслитель может думать о числах .Конкретный мыслитель может признать, что Джон любит Бетти; более абстрактный мыслитель может отразить эмоций, , например, привязанность.

  Другой пример конкретного мышления у маленьких детей — двух-трехлетний ребенок, который думает, что пока он не выходит из спальни, ему не пора спать. В этом случае абстрактное понятие времени (время отхода ко сну) понимается в терминах более конкретной концепции места (спальни). Абстрактная идея перед сном означает конкретную идею пребывания в моей спальне.

  Другой пример, применимый к детям двух или трех лет, следующий. Одна из любимых книг доктора Сьюза — «Зеленые яйца и ветчина», которая заканчивается тем, что рассказчик меняет свое мнение с отказа от зеленых яиц и ветчины при любых обстоятельствах на то, чтобы попробовать их и фактически полюбить их. На уровне понимания конкретный история о том, как упрямый человек меняет свое мнение. На более абстрактном уровне понимания речь идет о том, что люди в целом способны изменять свои мысли и желания, даже если они убеждены, что не могут или не хотят этого делать.Этот более абстрактный уровень понимания может быть оценен двух- и трехлетними детьми только в том случае, если более высокий уровень смысла проистекает из обсуждения книги с более зрелым взрослым. В более старшем возрасте и на более высоких уровнях мышления этот же процесс более зрелых мыслителей, способствующих более высоким уровням абстракции у менее зрелых мыслителей, характеризует процесс обучения абстрактному мышлению. Например, именно так великие философы, такие как Сократ и Платон, учили своих учеников мыслить абстрактно.

  Пример конкретного мышления в сравнении с абстрактным в подростковом возрасте следующий. Конкретно мыслящий подросток может понять, что хорошая стратегия в футболе — это максимальное использование самых талантливых игроков команды. Подросток с абстрактным мышлением может понять, что эта стратегия в футболе аналогична использованию своих когнитивных способностей при подготовке к экзамену. В целом абстрактные мыслители способны воспринимать аналогии и отношения, которые другие могут не видеть, и тем самым понимать более высокие уровни абстракции.

  Термин абстракция также применяется к использованию языка. Говорят, что абстрактный язык включает термины, которые относятся к сущностям, отличным от физических объектов и событий, например, «справедливость» и «свобода», в отличие от терминов, относящихся к реальным физическим вещам, таким как «стул» и «автомобиль». Абстрактный язык также включает косвенное использование языка, такое как метафоры и фигуры речи. Например, конкретный мыслитель истолковал бы «Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросать камни», буквально означая бьющееся стекло.Абстрактный мыслитель, напротив, поймет, что образ речи означает, что люди, у которых есть собственные недостатки, не должны критиковать других. Однако следует быть осторожным, чтобы не отождествлять метафору с абстрактным. Метафоры, которые были хорошо поняты до травмы (например, «Иди в поход»), могут быть такими же конкретными и легкими для понимания, как их буквальные эквиваленты («Пожалуйста, уходи»). Иногда метафоры становятся настолько распространенными и легкими для понимания, что мы забываем, что это метафоры, например: «Он — бочка смеха.”

  Термины «конкретный» и «абстрактный» также используются, чтобы показать, насколько практичной или непрактичной может быть идея. В этом смысле конкретные идеи — это идеи, имеющие отношение к действию (например, рецепт конкретен, потому что в нем указано, как приготовить обед; дифференциальное уравнение является абстрактным, потому что оно не связано таким образом с действием). Эта связь с действием предлагает учителям и родителям способ сделать абстрактные идеи более конкретными (и, следовательно, более понятными), продемонстрировав их соответствие действию.Например, химия может быть связана с кулинарией или медициной; математику можно связать со строительством. Эти связи с практической деятельностью помогают конкретным мыслителям понимать и ценить абстрактные концепции.

  Абстракция — это относительное понятие , относящееся к возрасту ребенка. Для двухлетнего ребенка «послезавтра» — понятие в высшей степени абстрактное. Для студента колледжа послезавтра относительно конкретен, в отличие от очень абстрактных идей, таких как принцип неопределенности Гейзенберга.И, конечно же, между этими двумя крайностями существует множество степеней абстракции. Важным компонентом интеллектуального развития является этот процесс постепенного перехода от чрезвычайно конкретного мышления к все более абстрактному мышлению во все большем количестве областей содержания.

  В некоторой степени конкретное и абстрактное специфично для предметной области Например, для математика такие понятия, как показатель степени и уравнение, являются второй натурой и относительно конкретны по своему значению.Однако тот же математик может счесть такие понятия, как ценность, используемые в политической экономии, довольно абстрактными. Обратное может быть верным для политэконома. Знакомство с содержанием в данной предметной области или области специальности в некоторой степени диктует, что будет считаться конкретным (и, следовательно, легким для понимания), а что — абстрактным (и, следовательно, трудным для понимания).

  Способность мыслить конкретно и абстрактно также связана со способностью переносить полученные знания из одного контекста в другой.Например, студентка, которая мыслит достаточно абстрактно, может изучить организацию эссе на уроке английского языка, а затем перенести это обучение на свое письмо на уроке социальных исследований. В отличие от этого конкретного мыслителя, возможно, нужно специально обучать в обоих классах.

  ПОЧЕМУ КОНКРЕТНОЕ И АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ВАЖНЫ ДЛЯ МНОГО УЧАЩИХСЯ ПОСЛЕ ЧМТ?

  Часто говорят, что люди с ЧМТ испытывают трудности с абстрактным уровнем мышления.Источником этой трудности обычно называют травму лобной доли. У студентов с черепно-мозговой травмой нарушение абстрактного мышления часто связано со снижением предвидения, суждений, проницательности, рассуждений, творческих способностей, решения проблем и умственной гибкости.

  Действительно, одна популярная теория функции лобных долей утверждает, что многие симптомы, связанные с повреждением лобных долей, можно сгруппировать под общим заголовком «связанные со стимулом». В дополнение к трудностям, перечисленным в последнем абзаце, эти люди, как правило, импульсивны (в своих действиях руководствуются тем, что наиболее заметно здесь и сейчас) и отвлекаются (уделяют внимание событиям здесь и сейчас, хотя и не имеют отношения к делу).Им сложно выполнять многоэтапные упражнения, и в целом им трудно поддерживать целенаправленную деятельность. В рамках этой теории трудности на уровне абстрактного мышления имеют ту же основную причину, что и импульсивное поведение и трудности с изменением поведения в результате опыта.

  Есть и другие теории, объясняющие трудности с абстрактным мышлением после TBI. Однако большинство исследователей согласны с тем, что эти трудности являются обычным явлением и требуют внимания при реабилитации и специальном обучении.Трудности, связанные с травмой головного мозга, конечно, следует отличать от нормального развития. В разделе 1 выше акцент был сделан на постепенном развитии в детстве и подростковом возрасте от очень конкретного к все более абстрактному мышлению. Конкретное мышление ребенка с черепно-мозговой травмой может быть нормальным с точки зрения развития, а не результатом травмы.

  КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОДГОТОВКИ ВАЖНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ТРУДНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ?

  Нет простых решений проблемы конкретного мышления.В самом деле, многие умные и успешные взрослые, вероятно, были бы классифицированы как конкретные мыслители во многих сферах деятельности. Несмотря на их интеллект и многие способности, вероятность того, что из них можно выучить физиков-теоретиков или философов, невелика. Опираясь на эти наблюдения здравого смысла, сотрудники и родители должны войти в мир развития абстрактных мыслительных навыков учащихся со скромными ожиданиями. (См. Учебные пособия по когнитивной реабилитации, вниманию, проблемам с памятью и памятью, организации, решению проблем, передаче обучения, разговору и познанию. )

  Понимание проблемы
  Как всегда, первая задача учителей и родителей — правильно понять проблему. Конкретное мышление, связанное с черепно-мозговой травмой, можно легко ошибочно принять за умственную отсталость или общую проблему с обучением. Учащиеся с проблемами абстрактного мышления могут быть достаточно эффективными учениками и обработчиками информации в избранных областях.

  Выявив трудности с абстрактным мышлением, родители и преподаватели должны ознакомиться с компенсациями, которые они могут применять, и процедурами для постепенного улучшения способности ученика мыслить абстрактно.

  Экологические компенсации и стратегии
  Компетентные и чуткие партнеры по коммуникации: Зная, что учащийся является конкретным мыслителем, партнеры по общению, включая учителей и родителей, должны соответствующим образом скорректировать свой язык. Им следует либо избегать использования языка, который находится на слишком высоком уровне абстракции, либо связывать абстрактный язык с его конкретным эквивалентом. Например, побуждая ученика усердно учиться, родитель может сказать: «Вы должны приложить максимум усилий — учиться усердно.«Сделайте свой лучший снимок» — метафора, которая может быть слишком абстрактной; «Усердно учиться» — буквальный или конкретный эквивалент.

  Использование конкретных значений для поддержки понимания абстрактных концепций: При обучении сложению и вычитанию первоклассники обычно полагаются на свои пальцы или другие физические объекты для представления абстрактных чисел. Концептуальный переход детей в мир абстрактных чисел поддерживается представлением этих чисел в физических вещах, которые можно видеть, удерживать и перемещать.Точно так же конкретно мыслящие старшеклассники могут понять абстрактное социальное устройство, такое как кастовая система в Индии, сравнивая его с социальными кликами, с которыми они знакомы в своей школе. Обсуждение сходства и различий между тем, что является незнакомым и далеким (т. Е. Абстрактным), и тем, что является знакомым и близким к дому (т. Е. Конкретным), является ценным способом помочь учащимся понять абстрактную концепцию.

  Содействие развитию абстрактного мышления
  Не существует известных «упражнений» в абстрактном мышлении, которые бы превратили конкретного мыслителя в абстрактного мыслителя в различных областях содержания.Иногда предлагается попрактиковаться с «головоломками» или задачами по математике и логике в качестве средства, способствующего более абстрактному мышлению. Однако нет никаких доказательств того, что практика такого рода усиливает абстрактное мышление обобщаемым образом. То есть человек может повысить производительность с помощью головоломок, математических задач и логических задач без переноса в другие области мышления. Этот отказ переноса связан с введенной ранее темой «предметной специфичности»: человек может быть разумным гибкий и абстрактный мыслитель в одной области (напр.ж., спорт) и оставаться конкретным мыслителем в другой области (например, в литературе). Следовательно, попытки способствовать все более абстрактному мышлению следует предпринимать во всех соответствующих академических областях (например, математике, литературе, естественных науках, социальных исследованиях), не ожидая, что улучшения в одной области приведут к улучшениям в другой. По возможности следует использовать аналогичные формулировки и аналогии (например, родителями и учителями) в разных областях, чтобы не перегружать учащихся слишком большим объемом информации или слишком большим количеством сравнений.Школам не следует ожидать, что упражнения по абстрактному мышлению в контексте терапии (например, логопед, использующий упражнения из рабочей тетради по абстрактному мышлению) перенесутся в другие академические или социальные области.

  Альтернативой «упражнениям» (например, головоломкам) является рассмотрение того, как великие мыслители прошлого успешно учили своих учеников мыслить более глубоко и абстрактно и как родители маленьких детей способствуют развитию мыслительных процессов своих детей.В последнем случае имеется много свидетельств того, что родители, которые думают со своими детьми вслух способами, предложенными в следующем списке, способствуют когнитивному развитию их ребенка. То есть родители, которые думают вслух вместе со своими детьми таким образом, имеют детей, которые, при прочих равных, развивают организованное, глубокое и абстрактное мышление быстрее, чем сопоставимые дети, которые не проводят время со взрослыми, которые думают вместе с ними вслух. этими способами. Учителя могут играть такую ​​же роль вслух со студентами.Фактически, взрослые берут детей в качестве «учеников в мышлении», поскольку они думают вслух вместе с детьми. Поскольку взрослые думают вслух вместе с детьми, они должны регулярно получать обратную связь от ученика, чтобы гарантировать, что «вслух думают» взрослые, и, возможно, даже запускают мыслительные процессы ученика.

  • Думайте вслух вместе с учеником: Великие учителя мышления, такие как Сократ, проводят большую часть своего времени, обдумывая проблемы со своими учениками, постепенно выводя их на все более высокие уровни понимания и абстракции.Точно так же известно, что родители, которые думают вслух организованным и убедительным образом со своими маленькими детьми, способствуют систематическому развитию у ребенка более высокого уровня мышления, более организованного мышления и лучшего решения проблем. При обсуждении дома и в классе это вслух обдумывание важных тем можно организовать вокруг следующих мыслительных процессов:
   • ищет объяснений (например, почему и как вопросов)
   • ищет аналогий , чтобы сделать предмет более понятным (например,g. , «Давайте подумаем, как бы это могло быть в вашей жизни; какие еще примеры этого? »)
   • ищет альтернативных перспектив (например, «Есть ли другие способы подумать об этом? Как другие люди могут подумать об этом?»)
   • способов организовать тему и установить связи (например, «Я думаю, что здесь есть три отдельных вопроса, которые мы должны рассмотреть по порядку»; «Давайте попробуем подумать, с чем это может быть связано»)
   • способов оценить (e.г., «Как мы можем определить, хорошо это или плохо?»)
   • способов сделать выводы (например, «Если это правда, то что еще должно быть правдой?»)
  • Обдумайте вслух с учеником вопросы, которые являются интересными и важными: Вопросы, над которыми можно совместно подумать, включают темы из учебной программы и школьных учебников ученика, а также вопросы, имеющие личную важность. Есть несколько вопросов, о которых нельзя подумать на более высоком или более абстрактном уровне. Эти сеансы мыслей вслух могут быть живыми и приятными беседами за ужином.
  • Выделите процесс мышления: В связи с абстрактным мышлением в обсуждениях с подростками следует выделить слова конкретный и абстрактный (например, «Вот как история может быть интерпретирована конкретным образом … я дам вам более абстрактное понимание. »). Точно так же взрослые должны не только исследовать объяснения, но и подробно описывать этот объяснительный мыслительный процесс как способ получения объяснений; они должны не только исследовать аналогии, но и явно описывать этот аналогичный мыслительный процесс как способ увидеть связи; они должны не только устанавливать организованные связи, но и явно описывать этот организационный мыслительный процесс как способ стать более организованным в мышлении.Говоря о мыслительных процессах и давая им имя, вы облегчаете понимание этих мыслительных процессов, как их использовать и когда использовать.
  • Используйте разъясняющие и мотивирующие аналогии : Так же, как счет пальцев делает абстрактные числа и арифметические операции более конкретными для шестилетних детей, так и значимые аналогии делают абстрактный материал более конкретным для старших школьников. Например, объясняя три ветви власти конкретному мыслящему ученику старшей школы, учитель может сказать: «Когда ваши родители создают правила для вас, они действуют как законодательная ветвь власти.Когда они обеспечивают соблюдение этих правил, они действуют как исполнительная власть. Когда они пытаются разрешить конфликты между вами и вашей сестрой, они действуют как судебная власть ». Такое использование аналогий связывает незнакомое со знакомым, тем самым делая абстрактное и незнакомое более конкретным и понятным.
  • Используйте внешние опоры по мере необходимости: В логике диаграммы Венна (перекрывающиеся круги) используются для «конкретного» представления логических отношений между предложениями.Точно так же можно использовать временную диаграмму потока для представления отношений между событиями во времени. Модели солнечной системы используются для представления отношений между солнцем, планетами и лунами. Когда продукт, который нужно собрать, открывается, обычно есть последовательность изображений, показывающих, как именно собрать этот предмет. Каждое из этих двух- или трехмерных представлений организации того, что представлено, можно рассматривать как «карту» — конкретное представление более абстрактных отношений.Карта ведет по незнакомой территории, и если вы не знаете ее, вам понадобится карта!
  • Постепенно удаляйте опоры: Подобно тому, как учителя начальных классов пытаются постепенно избавиться от зависимости учащихся от пальцев и других предметов, поскольку они решают простые задачи сложения и вычитания, так и учителя на всех уровнях — и родители — должны постепенно удалять конкретные опоры, которые они используют для развития у ребенка навыков абстрактного мышления. Например, графический органайзер с прямоугольниками и соединяющими стрелками, используемый для представления повествовательной организации для учеников начальной школы, можно постепенно преобразовать в простую схему для учеников средней школы.

  Специалисты по когнитивному развитию и вмешательству могут помочь школьному персоналу в их попытках способствовать развитию абстрактного мышления у учащихся с травмой головного мозга.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *